Fyrstetitler og adelstitler


På denne side:
•Til eller af Danmark •Fyrste- og adelstitler •Hoftitler

=» Se også: Den danske adel


Til eller Af Danmark
Personer, som er arveberettigede til den danske trone, har titlen til Danmark, mens personer, som ikke er arveberettigede, har titlen af Danmark.

Kronprins Frederik er således 'Kronprins til Danmark', mens Kronprinsesse Mary er 'Kronprinsesse af Danmark'. Hun vil til sin tid blive 'Dronning af Danmark'. Deres børn er prinser (prinsesser) 'til Danmark'. Ligeledes er Prins Joachim 'Prins til Danmark', mens Prinsgemalen Prins Henrik er 'Prins af Danmark'. Dronning Margrethe har valgt titlen 'Danmarks Dronning'.

Fyrste- og adelstitlernes betydning
Gennem tiderne har man anvendt mange forskellige fyrstetitler.Her er et overblik over, hvad de kaldes på forskellige sprog. De er opført i rangorden, med den "fineste" øverst.

=» Læs mere om hoftitler.

[ E. - Engelsk | T. - Tysk | F. - Fransk ]

 • Kejser - Kejserinde. Er et overhoved for et stort monarki eller imperium. Kejserinde er titel enten på en kvindelige regent eller (oftest) kejserens hustru.
  E. Emperor - Empress | T. Kaiser - Kaiserin | F. Empereur - Impératrice. | Russisk: Tsar - Tsaritsa.
 • Konge - Dronning. Konge er titel for den mandlige regent i et monarki. Dronning er titel enten på en kvindelige regent eller kongens hustru.
  E. King - Queen | T. König - Königin | F. Roi - Reine | Svensk: Kung - Drottning | Spansk: Rey - Reina | Russisk: Koról (Tsar) - Korolévna (Tsaritsa) | Græsk: Vasilefs - Vasillissa | Italiensk: Re - Regina | Hollandsk: Koning - Koningin | Portugisisk: Rei - Reinha.
  • Jure uxoris har specielt i Middelalderen været brugt om mænd, der fik deres fyrste- eller adelstitel i kraft af deres hustrus (arve)ret, eksempelvis 'Konge jure uxoris', hvis hustruen var den regerende dronning (fx Antoine de Bourbon). Se også 'Prinsgemal' herunder.
  • I England har man nogle særlige betegnelser for dronningen:
   Queen regnant - den regerende dronning.
   Queen consort - dronningen gift med den regerende konge (consort = ledsager)
   Queen dowager - enkedronningen efter en regerende konge.
 • Prinsgemal. En prinsgemal er den regerende dronnings mand.
  E. Prince consort | T. Prinzgemal | F. Prince consort.
 • Storhertug - Storhertuginde. En person der rangerer mellem hertug og konge og som er overhoved for et større, selvstændigt landområde.
  E. Grand Duke - Grand Duschess | T. Grossherzog - Grossherzogin, og Grossfürst - Grossfürstin | F. Grand Duc - Grande Duchesse | Svensk: Storfurste - Storfurstinna.
 • Ærkehertug - Ærkehertuginde. Blev især brugt som titel til prinserne af den habsburgske slægt i det østrigske kejserhus.
  E. Archiduc - Archiduchesse | T. Erzherzog - Erzherzogin | F. Archiduc - Archiduchesse.
 • Kurfyrste - Kurfyrstinde. En titel der blev brugt til hver af de fyrster i det tysk-romerske rige der indtil 1806 havde ret til at deltage i valget af rigets kejser.
  E. (Prince) Elector - Electress | T. Kurfürst - Kurfürstin | F. Prince-électeur - Princesse-électrice.
 • Kronprins - Kronprinsesse. Kronprins er den, der står først i arvefølgen. Hvis der også er kvindelig arvefølge, er kronprinsessen den pige der står først i arvefølgen. Ellers er en kronprinsesse betegnelse for kronprinsens hustru.
  E. Crown prince | T. Kronprinz | F. Prince héritier.
 • Prins - Prinsesse. En titel for et ikke-regerende medlem af en kongelig familie, især en monarks søn/ datter, svigersøn/ -datter eller barnebarn. Også titel for medlem af visse europæiske fyrstehuse.
  E. Prince - Princess | T. Prinz (Fürst) - Prinzessin (Fürstin) | F. Prince - Princesse | Spanien og Portugal: principe - princesa.
  • I England kaldes den regerende dronnings ældste (eller eneste) datter: Princess Royal.
 • Infante - Infanta. Titler i Spanien og Portugal for kongens børn, når de ikke er arveberettiget til tronen, samt for børnebørn af den mandlige linje.
 • Fyrste - Fyrstinde. En titel for et enerådende mandligt overhoved for en lille stat, en delstat eller en delvis selvstændig provins. Betegnelsen har været anvendt om ikke-regerende medlemmer af en regentfamilie og medlemmer af højadelen i visse lande.
  E. Prince - Princess | T. Fürst - Fürstin
  • I Tyskland har man haft flere forskellige fyrstetitler:
   Reichfürst (Rigsfyrste - E. Prince of the Empire | F. Prince du Saint-Empire)
   Kirchenfürst (Kirkefyrste - E. Prince of the Church)
   Landesfürst (Landsfyrste - E. Prince of the Land)
   Kurfürst > se ovenfor
   Grossfürst (Storfyrste - E. Grand prince | F. Grand-prince)
   Fürstprimas (Fyrste-primas -E. Prince primate)
 • Hertug - Hertuginde. Var en adelsmand der var overhoved for et større, mere eller mindre uafhængigt landområde. Senere brugt som titel for medlemmer af kongehuset og den højeste adel i nogle lande, f.eks. England.
  E. Duke - Duchess | T. Herzog - Herzogin | F. Duc - Duchesse
 • Rigsgreve. Oprindeligt tysk greve der stod umiddelbart under den tyske kejser, og ikke var underlagt nogen hertug.
  T. Reichgraf- Reichgräfin | E. Count of the Empire | F. Comtes du Saint-Empire
 • Landgreve. Oprindelig gammel tysk titel for en greve, der ikke stod under nogen hertug.
  E. Landgrave | T. Landgraf | F. Landgraver
 • Greve - Grevinde. Titel på en adelsmand der tilhører adelens højeste rangklasse i bl.a. Danmark. Bruges også som titel til kongehusets medlemmer, hvis de gifter sig borgerligt. På fransk betyder 'comtesse' grevinde.
  E. Earl / Count - Countess | T. Graf - Gräfin | F. Comte - Comtesse.
  Lensgreve. En greve som af kongen fik tildelt et gods med status af (lens)grevskab. Grevskabet var arveligt inden for opretterens slægt, for ved dennes uddøen at tilfalde staten (tidligere: kronen). Indehaveren havde udstrakte godsherrerettigheder
     Der findes ikke nogen tilsvarende titel i udlandet.
 • Markis / Markgreve. Titel på en adelig mand med rang mellem greve og hertug. En markgreve oprindelig en udenlandsk, især tysk, greve der stod i spidsen for en mark eller var overhoved for et af de deraf udviklede fyrstendømmer.
  E. Marquess | T. Markgraf - Markgräfin | F. Marquis - Marquise.
 • Pfalzgreve.Tidligere titel på en høj embedsmand i de frankiske og tyske kongers tjeneste. Han var kongens stedfortræder og forvalter af en pfalz dvs. en kongsgård
  E. Count palatine | F. Pfalzgrafen | F. Comte palatine
 • Komtesse. Titel på grevens ugifte datter. Ved giftemål mister hun denne titel, og får titel efter manden, hvis han har en. På fransk betyder 'comtesse' grevinde.
 • Earl. En engelsk, arvelig adelstitel, der rangerer på samme niveau som grever. Ingen tilsvarende titel på andre sprog. Den kvindelige ægtefælle benævnes Countess.
 • Friherre. I Sverige en titel der blev indført 1571, i Danmark i 1671 indtil omkring 1680; er det samme som baron. I Sverige findes stadig mange med titlen, i titale omtales friherrer ofte som baron, mens titlen baronesse ikke bruges i Sverige.
  Friherre-titlen brugtes kun i Sverige, Norge og i Tyskland (Freiherr - Freifrau - Freiherrin/ Freiin er friherrens datter). I andre lande anvendes titlen baron.
 • Baron - Baronesse.Titel for en adelsmand der tilhører adelens laveste rangklasse i bl.a. Danmark; tidligere en adelig godsejer, der stod umiddelbart under regenten.
  E. Baron - Baroness | T. Baron - Baronin | F. Baron - Baronne.
  Lensbaron se under Lensgreve
 • Baronet, Knight og Esquire. I England har man yderligere titlerne: Baronet, Knight (Ridder) og Esquire som ikke har noget egentlig tilsvar i de øvrige lande.
 • Jonkheer - Jonkvrouw. I Holland et adelsprædikat (forkortet jhr., jkvr.), og i Belgien en egentlig adelstitel. I Holland bruges det bl.a. af medlemmer af den kongelige hollandske familie som Jonkheer van Amsberg.
 • Landdrost. Er ikke en egentlig fyrstetitel, men den adelige styrer af en fogeds embedsområde. En slags amtmand eller landfoged.
Hoftitler og embedstitler
Ved hoffet har man (haft) forskellige titler. Her skal blot nævnes nogle få, som forekommer i databasen.