» Tiden går - livets spiral
» Levealder, middellevetid

» Atlas Danicus (Resen Hansen)

» Tobakkens historie

» Tobakkens røgslør
» Tobakkens gavnlige indflydelse

» Snusens historie

» Dansk snus-historie

» Snus sundhed og loven
» En historie om snusen

» Clipsens historie

» Den vitruvianske mand

» Det gyldne snit - Fibonacci

» Elgen og dens liv

» Vand og følelser