Århus gennem tiderne . Tidstavle

Tidstavle for begivenheder i Århus fra år 1000 til i dag.

brevarium arhusiense
Brevarium Arhusiense
Første tryk i Århus 1519

Begivenhederne er i alt væsentligt de, som findes på dette netsted.

Et + (plus) efter et årstal angiver, at begivenheden ikke er stedfæstet til et eksakt årstal, men at den ligger inden for det angivne årti (århundrede).

Links og borgmestrene

Der er links herfra til nogle af begivenhederne. Andre kan du finde ved at bruge søgefunktionen.  Du kan læse om alle borgmestrene ved at klikke på linket  'se liste' ved hvert borgmesternavn, så vises en liste i venstre ramme.

Vælg år  
1000+ 
| 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | = Til sidens top

1000-1400-tallet


Bysegl 1356

1048     Byen nævnt som Aarhus/Aarhusium

1050+   Først kendte mønter præget med bynavnet Arosei

1100+   Sct. Oluf kirkegård tages i brug

1200+   Nuværende domkirke grundlægges

1211     Komet sås over Århus lyse i 18 dage

1356     Ældst bevarede bysegl for Aros/Århus

1387     Danmarks dronning Margrethe I

 


1400 -tallet

1400+   Første rådhus

1404     Borgmester er Jens Brun (se liste til venstre)

1412     Danmarks konge Erik VII af Pommern

1440     Danmarks konge Christoffer III af Bayern

1441     Århus får købstadsprivilegium - byens dåbsattest

1448     Danmarks konge Kristian I

1481     Danmarks konge Hans

 Første bymarked . 1542

1500-tallet

1500     Borgmester er Erik Pedersen (se liste til venstre)

1513     Danmarks konge Christian II

1519     Brevarium Arhusiense, første bogtryk fra Århus,  indeholder tidebønner for Århus Domkirke

1523     Danmarks konge Frederik I

1534     Danmarks konge Christian III

1538     Jakob Madsen Aarhus, senere rektor og kannik, fødes i Århus

1541     Kong Christian III forordner at Sortebrødreklostret (Aarhus Hospital, Vor Frue Kloster) skal være hospital

1542     Første bymarked, Skt. Anna-marked omtales første gang. Forløber for Olufmarkedet

1559     Danmarks konge Frederik II

1588     Danmarks konge Christian IV

1588     Ole Worm, senere læge og oldtidsforsker, fødes i Århus

1589     Løveapoteket i Århus starter

1592     Varna Mølle bygges. Får navnet Varna i 1829

1597     Borgmestergården hjørnet af  Immervad og Lille Torv opført

 Ole Rømer . født 1644

1600 -tallet

1600     Borgmester er Niels Pedersen Bording/ Borum (se liste til venstre)

1606     Bygningen 'Trods Katholm', Mindegade 4 opført

1637     Thormølle ved Varna anlagt som krudtmølle

1644     Ole Rømer, senere astronom, fødes i Århus

1647      Kong Christian IV befaler at lørdag fremover skal være torvedag

1648     Danmarks konge Frederik III

1661     Havreballegård overdrages til Gabriel Marselis og bliver til Marselisborg

1662     Gabriel Marselis overtager herregården Moesgård

1670     Danmarks konge Christian V

1687     Sidste hekseproces i Århus

1699     Danmarks konge Frederik IV

 Drakenberg . begraves 1772

1700-tallet

1700     Borgmester er Jens Christensen Basballe (se liste til venstre)

1706     Byen får sin egen skarpretter

1711+   Herregården Moesgård opføres (den nye)

1716     Jens Worm, senere leksikograf, fødes i Århus

1724     Jægergården skyttehus til Marselisborg opføres

1730     Danmarks konge Christian VI

1746     Danmarks konge Frederik V

1750     Svaneapoteket i Århus oprettes

1759     Byen får tranlamper

1766     Katedralskolen indviet efter ombygning

1766     Danmarks konge Christian VII

1769     Århus købstad har 3.897 indbyggere

1772     Christian Jacobsen Drakenberg begraves i Århus. 146 år gammel

1772     Byens første klub Det Forenede Dramatisk Selskab stiftes, senere Kronprindsens klub 1796

1789     Fiskerhuset ved Århus Å opføres

1790+   Byens første hospital i Rosensgade

1794     Århus første avis Aarhuus Stifts-Tidende