Lokalarkiver i Århus

Århus Kommune har ikke et selvstændigt by- eller stadsarkiv. Lokalhistoriske oplysninger om byen skal derfor findes flere forskellige steder. Erhvervsarkivet opbevarer Århus Kommunes arkivalier.

arkiver

Hvis du skal finde lokalhistoriske oplysninger fra Århus, kan du ikke bare henvende dig til stadsarkivet, som i mange andre byer. Sådan et har landets næststørste by nemlig ikke. Derfor skal du søge de lokalhistoriske oplysninger forskellige steder.

Byarkivet i Erhvervsarkivet

Erhvervsarkivet i Århus – der blev oprettet som landsdækkende institution i 1948 og i 1992 blev en del af Statens Arkiver – opbevarer hovedparten af Århus Rådstues, Købstads og Kommu­nes arkiver siden 1868, samt kommunearkiverne fra de forstads- og omegnskommuner, som indgik i Århus storkommune i 1970.

Herudover har arkivet de kommunale folketællinger (mandtalslister) for bl.a. Århus Kommune for 1885, 1892-1943, 1946, 1948 og 1953. I disse år havde kommunerne lokale folketælling sideløbende med de landsdækkende folketællinger.

I arkivet kan du også finde fødselsanmeldelsesprotokoller fra Århus Købstad og de tidligere forstadskommuner for årene 1892-1943.

Historier om erhvervslivet

Erhvervsarkivet Århus

Erhvervsarkivet kan du også finde arkivalier for mere end 8.000 virksomheder fra hele landet. Det drejer sig om både handels-, industri- og håndværksvirksomheder. Endvidere har de arkivalier fra blandt andre banker og forsikringsselskaber. Også arkivalier fra faglige organisationer samt private erhvervsfolk findes her.

Blandt store virksomhedsarkiver som opbevares i Erhvervsarkivet kan nævnes ØK, B&W, Danisco, Frichs fabriker, FDB, Superfos og DFDS.

Et kopisæt af Nationalmuseets industri-, håndværker- og arbejdserindringer for perioden 1880-1950 findes ligeledes på Erhvervsarkivet.

De har også lavsprotokoller for blandt andet Århus tilbage til 1500-årene.

I lighed med Landsarkiverne, finder du også her kirkebøger og folketællinger på mikrokort for hele landet - kirkebøger frem til 1891, og folketællinger for 1787-1870, 1880 og 1890.

Lokalhistorisk Samling

sejrs sedler
Sejrs sedler -
130.000 personnotitser
 om århusianerne

Lokalhistoriske oplysninger om Århus kan også findes i Lokalhistorisk Samling, der hører under Hovedbiblioteket.

Her kan du finde (næsten al) lokallitteratur om Århus, jubilæumsskrifter fra foreninger, institutioner og virksomheder, informationer om byens gader og veje, om kendte bygninger, museer, havnen, gamle og nye bykort, alle vejviserne for Århus siden 1859 med mere.

De har også avisudklip om byen siden 1950'erne, ligesom de har Aarhuus Stiftstidende fra 1850 til i dag.

Som noget helt specielt har Lokalhistorisk Samling et sæt af ”Sejrs sedler”. Det er 130.000 kartotekssedler, der har notitser med overvejende personoplysninger om Århus-borgere hentet fra Aarhuus Stiftstidende fra 1794 til ca. 1900. ”Sejrs sedler” kan også findes på Erhvervsarkivet, Statsbiblioteket og Landsarkivet for Nørrejylland.

• "Sejrs Sedler" bliver fra 2012 digitaliseret i Aarhus Stadsarkiv.
Læs om projektet Sejrs Sedler (nyt vindue).

Herudover har Samlingen mere end 80.000 lokalhistoriske billeder fra byens gader, bygninger, skoler, seværdigheder og personer.

Århus-arkiver på nettet

Her er nogle hjemmesider, som kan hjælpe videre til lokalhistoriske arkiver om Århus:

• Aarhus Stadsarkiv
Vester Allé 12, Århus C.
Åbent tirsdag-torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-13.
Århus nye officielle byarkiv, åbnet november 2011
  www.aarhus.dk/stadsarkivet

• Erhvervsarkivet i Århus
Vester Allé 12, Århus C.
 www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/organisation/erhvervsarkivet.

• Lokalhistorisk Samling, Århus Kommunes Biblioteker
Hovedbiblioteket, Mølleparken, Møllegade 1, Århus C.
Åbent i bibliotekets åbningstid (hverdage kl. 10-20, fredag til kl. 18, lørdage til kl. 15).
Lokalhistorisk Samling Århus (siden nedlagt 2011)

• Århus-billeder. Omkring 12.000 digitaliserede fotos fra det gamle Århus.
 www.danskebilleder.dk

• Århus leksikon. Med leksikale oplysninger om steder, personer, gader og meget andet.
www.aakb.bib.dk/lokhist/aarhleks (siden nedlagt 2011)

• Folket i midten. Her finder du folketællinger, vielsesdata og borgerbøger for Århus. Folketællingerne dækker årene 1787, 1801, 1834, 1845 og 1860. Vielsesdata dækker årene 1760-1870. Århus Borgerbog dækker årene 1750-1862.
 www.folketimidten.dk

• Lokalhistorie i Århus. Sider med links til lokalhistoriske arkiver og foreninger i Århus-området.
 www.lokalhistorieiaarhus.dk

• Bygningsnumre i det gamle Aarhus. Her kan du søge på gamle og nye husnumre og gader samt matrikelnumre fra 1829-1869.
 www.folketimidten.dk/nrsoeg.cgi

• Støtteforeningen Aarhus Byarkiv. Der er oprettet en støtteforening til et byarkiv for Århus. Her findes nogle billeder og nyttige oplysninger om det gamle Århus.
 www.aarhusbyarkiv.dk

• Slægtshistorisk Forening, Århus. Foreningen har blandt andet en oversigt over samtlige nuværende og tidligere gaders beliggenhed i byens sogne.
 www.slaegt-aarhus.dk.  Se her under >Slægtsforskning i Århus >Gader og sogne.