Århus - anno 1675 . Resens Atlas Danicus (1-6)

Resens Atlas Danicus er en samling beskrivelser og  kort over danske byer fra midten af 1600-tallet.

Nogle af disse kort over Århus, som du kan se nedenfor.

Resens Atlas, Atlas Danicus eller Resens Billedatlas, blev lavet af Peder Hansen Resen i 1675 eller 1677. Det var en topografisk Danmarksbeskrivelse i kobberstik af byplaner og prospekter fra danske byer, illustrationer af slotte og herregårde, bysegl, våben, kirkeudsmykninger, ligsten, runer, våben og meget mere.

Peder Resen Hansen

Peder Resen Hansen
Peder Resen Hansen

Peder Resen Hansen (1625-1688) var dansk jurist og historiker. Han blev i 1664 udnævnt til borgmester i København, i 1669 til højesteretsassessor og i 1672 til præsident i København. Som professor forelæste Resen i romerret og som en af de første endvidere i dansk ret. Han udgav en række ældre retskilder og stod bl.a. for udgivelsen af Snorres Edda og Hávamál. Men hans navn er især knyttet til Danmarksbeskrivelsen i Atlas Danicus.

30 bind der brændte

I 1660'erne begyndte Resen på sit arbejde med at samle materiale. Han sendte spørgeskemaer ud til landets biskopper og præster for at få oplysninger om lokale forhold. Materiale blev afskrevet og bearbejdet til et foreløbigt manuskript. Mængden af materiale voksede med tiden til mere end 30 bind. På grund af pengemangel fik Resen imidlertid ikke udgivet sit værk, og manuskripterne blev efter hans død overdraget til Universitetsbiblioteket, hvor de fleste brændte under Københavns brand i 1728.

Gamle kobberplader gemt

Resen nåede imidlertid at få fremstillet kobberplader til sit Atlas Danicus. Dette Atlas har antagelig været tænkt som starten på en udgivelse af de topografisk-historiske beskrivelser, som aldrig blev udgivet. Matematiker Johannes Mejer (1606-1674) havde i midten af 1600-tallet tegnet nogle gode kort over Danmark, som dog aldrig var blevet trykt. Resen brugte bl.a. disse som grundlag for kortmaterialet til Atlas Danicus og fik dem kobberstukket i 1675. Johann Huusman havde i 1674 fået bestalling som Universitetets kobberstikker, og det antages, at alle kort og byplaner til Atlas Danicus er lavet på hans værksted.

Det kongelige Bibliotek ejer i dag fem udgaver af Atlasset fra 1677 og 1695.

Se kortene

Nedenfor er et samlet kort over Århus, som byen så ud i 1670'erne.

Du kan se en forstørret udgave af kortene med tilhørende angivelse af sted- og gadenavne. Kortet er opdelt i 4 dele.

Klik på den del på kortet herunder, du vil se i forstørret udgave.
Bemærk, at kortet har sydbyen øverst, nordbyen nederst!

Læs mere detaljer på kortene (Domkirken, Vor Frue Kirke m.fl.)
 

Kort 2 - syd-øst Kort 3 - Syd-vest Kort 4 - Nord-øst Kort 5 - Nord-vest SYD
Resen Atlas Danicus - Århus
NORD