Århus - anno 1675 . Resens Atlas Danicus (4)

SYD

NORD

1. Domkirken | 3. Skolen (Katedralskolen) | 4. Gamle Skolehuus |
5.
De gamle Adelige Bischopers Residentsis Sted | 6. de Gamle Bischopers af Schanderborg Bispegaards Sted | 7. Raadhuset | 8. Torfvet | 21. St. Olufs Kirche | 22. Et lidet rindendis Wand som har sit velde af de bancher som ligger Nordvest fra Byen oc löber ned i Stranden | 24. Middelgade (Mejlgade) | 25. Scholegade |
34.
Trappestie | 46. Grafverne | 48. Volden | 50. Antiqvistræde |
51.
bag Bispegaarden | 52. Rosengade | 53. Haufgyde | 54. Fægyde