Sagn fra Århus 1

Fra Århus-egnen har folk fortalt om mærkelige ting, som de har hørt om eller selv har oplevet

Sagn eller folkeminder er hvad folk tror, tænker og oplevelser: om nisser, varulve, dødsvarsler, spøgeri, hekse, kloge koner og andre besynderlige foreteelser.

Evald Tang Kristensen samlede i 1800-tallet tusindvis af fortællinger om sagn fra hele landet. Heraf er nogle fra Århus-kanten, som du kan læse et udvalg af nedenfor. Navnene i parentes efter historierne, er de kilder, som Tang Kristensen har opgivet i sine bøger. Nogle få er forkortet af mig, angivet med (...).

Evald Tang Kristensen
E. Tang Kristensen
Foto: Vejle Stadsarkiv,
Hans Albjerg

Evald Tang Kristensen blev født 24. januar 1843 i Nørre Bjært ved Kolding. Han blev uddannet og fungerede som lærer flere steder. Sideløbende med sin lærergerning, rejste han rundt i landet og samlede folkeminder fra folket. Senere i livet forlod han lærerjobbet for alene at beskæftige sig med folkemindesamlingen. Han var meget produktiv, og indsamlede i alt 3000 folkeviser, 2700 eventyr, 25.000 folkesagn - hans produktioner fylder 2 hyldemeter. Hans samling ”Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde” er på 7 bind med 14.000 fortællinger. Den udkom i årene 1892-1901. I ni år boede han bl.a. i Hadsten, indtil han i 1897 byggede Mindebo i Mølholm ved Vejle, hvor han døde 9. april  1929, 86 år gammel. Han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

domkirke lindorm

Lindorm om Domkirken.

Der lå en lindorm om Århus Domkirke, og den var tilsidst ved at gå helt om kirken. Så vidste de aldrig, hvordan de skulle få den kvælt. De havde nemlig været efter den flere gange og kunde ikke få magt med den. Endelig opfødte de en tyr i tre år med sød mælk og nøddekærner. Den kom nu imod lindormen, men kunde ikke stå sig. Så fødte de den tre år til, og nu fik den magten. (Kirsten Marie Pedersdatter, Hornslet).

Skibe ved Lisbjerg.

Før Århus blev, var Lisbjærg handelsplads, og der lagde skibene til. Der gik nemlig en fjord op fra havet, hvor nu Vejlby Mose er. Den kaldtes Vejlen, og der er også et lille højdedrag nede i marken ved mosen, der kaldes Vejle bjærge. Lisbjærg var den gang et lysbjærg, og deraf kommer navnet. (Anders Pilkjær Nielsen, Vejlby)

Røvere ved Vejlby.

Der har en gang været røvere ude ved Århus led i det skovhjørne, der er. Der var forhen et led mellem Århus mark og Vejlby mark tværs over vejen, for at kreaturerne ikke skulde gå ind på kjøbstadens ejendom. (Anders Nielsen, Vejlby)

Liglammet i Trige.

A havde en aften været ude i skoven med bæster og kommer og går hjem til Trige sådan ved lag klokken 12. Der på kirkevejen kom et lam om ved siden af mig, det humpede på tre ben. Da a kom hjem fortalte a det til min moder, og hun sagde. ”Det har været sådan et liglam.” Anden dagen hørte vi, Ma Vistis var død. Det var en kone fra et småsted vesterst i byen. A mødte lammet imellem byen og kirken, så det kunde jo passe godt, for byen ligger jo et stykke vesten for kirken.