Set og sket i Århus - kort sagt 3

Bispegården i Sønder Allé

Bispegården Århus
Bispegården omk. 1940

På hjørnet af Sønder Allé og Fredensgade ligger en stor, herskabelig ejendom, som stadig kaldes 'Bispegården'. Bygningen blev opført i 1857 af kammerjunker og herredsfoged F.C. Willemoes. Bygningen blev i 1882 overtaget af bispeembedet i Århus, og fungerede som bispegård frem til 1962 - deraf navnet. Det var dog ikke den første bispegård i Århus.

Hjemmehjælpen på Asylvej

Den første hjemmehjælp i landet startede i Århus i 1933. Den blev kaldt Konehjælpen, og blev etableret under søster Gerda Marie Petersen, der var diakonisse i asylet på Asylvej. Læs mere under Stefansforeningen.

Sporvogne

sporvogn
Sporvogn 1904
på Søndergade

Den første hestetrukne sporvogn kom i gang i 1884 drevet  af selskabet ”Aarhuus Sporvejsselskab”. Den første elektriske sporvogn - under det privatejede ”Aarhus Elektriske Sporvej” - kørte gennem byen fra 7. juli 1904. I 1928 overtog kommunen sporvognsdriften, nu under navnet ”Aarhus Sporveje” for en sum af 1.243.392 kroner.
I 1940 var der 47 vogne i byen. Linje 1 kørte fra remisen på Dalgas Avenue over Banegårdspladsen til Marienlund ved Risskov. Linje 2 kørte fra Kongsvang ligeledes over Banegårdspladsen til Marienlund.
Den 7. november 1971 kørte den sidste sporvogn i Århus.

Trambusser

Trambus
Trambusser i Århus
Foto 1936


sporveje mærker
Betalingsmærker
til Århus Sporveje

Århus har siden 1932 - i modsætning til andre byer - haft trambusser. Byen købte  10 busser af mærket 'Triangel Trambus' fra De forenede Automobilfabriker i Odense. Trambusserne skulle supplere sporvognene, og skulle betjene de to nye ruter fra Stadion til Kaserneboulevarden og fra Christiansbjerg til Vestre Kirkegaard og Hasle. Busruterne åbnede den 17. juli 1932.

I følge Ordbog over det Danske Sprog kommer ordet fra engelsk 'tram' (tram-car, -way), der betyder 'sporvogn, sporvej, og bus'. Ordbogen skriver tilmed om ordet trambus: ”Automobilomnibus, kun om forhold i Aarhus”, og at ordet første gang kendes fra Aarhus Aarbog 1932. 

I Aarbogen 1932 findes ordet tre gange:
- "8. januar: Byraadet vedtager hos De forenede Automobilfabriker i Odense at købe 10 Trambus-Biler til Bytrafikken i Aarhus."
- "Byraadet tiltraadte Forslaget og senere en Indstilling om at akceptere et Tilbud fra De forenede Automobilfabriker paa 10 Stk. Trambusser til Levering 1. Maj 1932."
- "17. juli: Den kommunale Trambuskørsel ad Linierne 3 og 4 aabnes i silende regn".

I Politiken var der den 10. november 1936 et læserbrev, hvor læseren forundret skrev: "Bladet skriver i Gaar, at Sporvejene i Aarhus havde sat ekstra Trambusser ind for at transportere Folk til Afholdsdiskussionsmødet paa Stadion. Fra mit første Besøg i Aarhus for nylig husker jeg tydeligt min Forbavselse over et Skilt med 'Holdeplads for Trambusser'. Hvor har Aarhusianerne dog faaet dette mærkelige Ord for Omnibil fra, og benyttes det noget andet Sted i hele Landet?"

I Århus brugte man trambus om byens busser frem til 1970'erne.

Aarhus Slagtehus 1916

Virksomheder Institutioner

Aarhus offentlige Slagtehus og Kvægtorv ved Strandvejen blev oprettet i 1895.
Kvægtorvet
flyttede i 1907 fra Vesterbro Torv til Slagtehuset.

Aarhus Vandværk anlagt 1871-1872 med vandforsyning fra åen.

Elektricitetsværket blev anlagt 1901, Gasværket i årene 1853-1854 og overtaget af Århus Kommune i 1880.

KFUKs foreningsbygning i Christiansgade, Hotellet i Park Allé, og Trikotagefabrikken på Silkeborgvej blev alle opført i 1931-1932.

Cykelstien fra Strandvejen til Ørnereden blev anlagt 1931-1933.

Naturhistorisk Museum begyndte sit arbejde i 1919.

Hospitalerne

Aarhus Kommunehospitals ældste bygning blev taget i brug 1. november 1893.
Marselisborg Hospital blev indviet 31. maj 1913.
Amtssygehuset
i Aarhus (på Ingerslevs Boulevard) blev taget i brug 1. juli 1882. Det flyttede i 1935 til Silkeborgvej/ Vestre Ringgade.
Sct. Josephs Hospital
blev indviet 25. september 1907.
Stefanshjemmet
blev oprettet 14. september 1923.

Skolerne

Marselisborg Skole (Gymnasium) blev oprettet 1898.
Den jydske Handelshøjskole
åbnede den 3. maj 1905.
Aarhus Seminarium
blev oprettet 1. september 1909.
Det jydske Musikkonservatorium
åbnede 7. februar 1927.

Bibliotekerne

Statsbiblioteket åbnede 17. juni 1902.
Aarhus Folkebibliotek
åbnede i 1868, dengang i Vestergade. Biblioteket i Mølleparken åbnede i 1933.

Rullende hus

Da Silkeborgvej ved Ringgaden skulle udvides i juli-august 1962, flyttede man hjørnekarreens huse, Silkeborgvej 92-94, nogle meter tilbage ved hjælp af ruller under selve huset. Man frygtede, at huset kunne styrte sammen ved operationen, men arbejdet forløb uden ulykker.

Århus-æbler

gråsten æble
Gråsten æble
Århus-æblets familie

Der findes faktisk æblesorter som har specielle Århus-navne. I Det Danske Haveselskabs produktudstilling 1863 nævnte man æblesorten Marselisborg store Sommeræble. På Bøghs planteskole i Horsens havde man tidligere Marselisborg Marieæble. Danmarks nationalæble Gråsten (eller Gravensten som det faktisk hedder) har en sort der hedder Aarhus Gravensten, ligesom der findes en æblesort der hedder Aarhus Reinet.
I 1810 fik et æble navnet Højbjerg Kalvil efter Århus-forstaden Højbjerg. I 1815 et æble Holmeæble efter forstaden Holme, i 1850 Kathrineæble fra Moesgaard efter Moesgård gods ved Århus, i 1870 æblet Risskov Rambour efter forstaden Risskov, og i 1913 navngav man et æble Aabyæble opkaldt efter forstaden Aaby (Åbyhøj).

århus frimærke
Århus frimærke 1937

Første Århus-frimærke

Det første frimærke med Århus-motiv blev udsendt i 1937 i anledning af kong Christian X's 25-års jubilæum. Frimærket viste Marselisborg Slot set fra Århus-Bugten.

Blandt Danmarks ældste


Daells i Århus

I Århus har vi haft nogle af landets ældste borgere. Rasmine Rogersen  blev 108 år. Hun var født 18. januar 1867, og døde 15. februar 1975. Rasmine var i mange år vaskeriejer i Malling lidt syd for Århus. I 1981 var ældste Århus-borger fhv. lokomotivfører P.L.P. Mollerup på 105 år. Fru Karen Marie Jespersen blev 111 år; hun blev født Karen Marie Ryberg i Torrild sogn ved Odder 5. maj 1889, og døde 4. august 2000 i Åbyhøj.

Daells Varehus

Daells Varehus, der blev etableret i København i 1910, åbnede sin første afdeling udenfor hovedstaden i Århus. Det skete den 30. januar 1985 i Ryesgade 18-20, hvor SBV (Selvbetjeningsvarehuset) hidtil havde ligget. Daells Varehus i Århus lukkede 1. februar 1994 og den 31. marts 1999 lukkede det i København.