Høstfest og Ungskue i Århus


Optog under høstfesten


Ungskuet i Århus 1909


Ungskue-plakat

Høstfest og Ungskue i Århus var en stor publikumssucces i 1950'erne og 1960'erne.

I 1953 blev foreningen Oplandssamvirket i Århus stiftet på initiativ af reklamemanden Harald Borges.

Et af Samvirkes aktiviteter var høstfest i Århus, som fandt sted første gang 29. august 1953. Der var optog gennem byen af 30 pyntede hestevogne, traktorer og landbrugsmaskiner med ryttere i Huberbutjagt-udstyr. Om aftenen var der fest i Aarhus-Hallen med 2000 deltagere.

Høstfesten blev en årlig begivenhed frem til 6. oktober 1962, hvor den sidste blev afholdt.

Ungskuet i Århus

Oplandssamvirket stod også for Ungskuet i Århus, hvor de jyske landboforeninger viste alt indenfor husdyravl. De første ungskuer i Århus havde tidligere været afholdt dels i 1897 og dels i 1909. Herefter var stævnerne afholdt i Herning, Varde, Horsens, Randers, Thisted og Haderslev.

I 1957 blev ungskuet så igen placeret i Århus på den militære eksercerplads i Skejby. Hertil blev også arrangeret en direkte buslinje fra banegården, den såkaldte 'Linje Øf'.

På dette første arrangement, der blev afviklet over fire dage fra 11. juli 1957 var der mere 2500 dyr samt mange landbrugsmaskiner repræsenteret. Antallet af besøgende nåede omkring 120.000.

Også for de mange landboere, der kom til byen, blev der sørget for festligheder. Det Kongelige Teater opførte 'En Skærsommernatsdrøm' på friluftsscenen ved Varna, i Den Gamle By opførte man Holbergspillet 'Jean de France', i Friheden var der koncerter og på Cykelbanen og Væddeløbsbanen blev der afholdt løb.

Ungskuet blev igen afholdt i Århus i 1958 og 1959, hvorefter det flyttede til Herning. Fra 1963 til 1965 vendte det atter tilbage til byen, hvorefter det permanent flyttede til Herning.