Zoologisk Have i Århus

Zoo Århus
Zoologisk Haves indgang
fra Stadion Allé

Zoo Århus elefant
I 1935 var der kommet
elefanter til

Zoo Århus annonce
I 1938 var der både tigerunger
og hornorkesterElefantpasseren
fra Zoo

Mens Zoologisk Have i København, der blev anlagt i 1859, fortsat eksisterer, fik Zoologisk Have i Århus kun 28 år.

Det var Axel Hutzelsider (1882-1959) der tog initiativet til oprettelsen af en Zoologisk Have i Århus. Han var uddannet gartner, men foretrak et liv med cirkus og markedsgøgl, og specialiserede sig efterhånden som dyretæmmer. Han havde en tid arbejdet i Hagenbeck Dyrepark i Hamburg.

Han opslog sit første hovedkvarter i Mundelstrup vest for Århus. I 1926 opstillede han et stort telt på Dalgas Avenue med dresserede bjørne slanger, æsler, hunde og en abe.

Men han syntes, at Århus skulle have en dyrepark, og søgte flere gange Århus byråd om tilladelse til at starte en zoologisk have, først i Vennelyst, men uden held.

I 1932 lykkedes det; han fik endelig en 3-årig tilladelsen til at oprette en dyrepark på 2½ tønder land i det nordvestlige hjørne af Havreballe Skov overfor Friheden
( Vis kort).

Publikumssucces og udvidelse

Den 1. maj 1932 åbnede så Zoologisk Have med både løver, bjørne, aber, fugle og krybdyr. Entreen var 50 øre for voksne, et årskort kostede 4 kroner.

Det blev en stor publikumssucces med 5.200 besøgende ved premieren, og 200.000 gæster i løbet af sommeren 1932. Lejemålet blev to år efter forlænget, og området udvidet til 9 tønder land mellem Stadion Allé, Skovbrynet og Jyllands Allé. Samme år, i 1934, fik Zoologisk Have sin nye store indgang mod Stadion Allé.

I forbindelse med udvidelsen måtte havekolonien 'Skovly', som lå i området, flytte til området ved Forstbotanisk Have, og fik derved navnet 'Haveforeningen Skovlunden'.

Zoo's dyrebestand blev nu udvidet med elefanter, tigre, isbjørne, søløver og aber, og han fik hjælp af sønnen Hubert Hutzelsider (1906-1973). I 1939 var dyrebestanden på 2000 dyr, fordelt på 480 arter.

Det var i øvrigt elefantpasser Jena Zena i Århus Zoo, der i 1935 var model til Henrik Laubs tegning af Vaniljepigen (der altså var en dreng) på Tørsleffs vanilje-dåser.

Nye lejere, kritik, lukning

Under 2. verdenskrig begyndte det at gå økonomisk dårligt. Det blev svært at skaffe brændsel og foder, og publikum svigtede. Haven fik kommunalt tilskud, og der blev lavet en indsamling blandt borgerne. Men det var ikke nok. Hutzelsider måtte give op. Han blev landmand og gartner i Mårslet ved Århus og blev siden hen pressefotograf først ved Aarhuus Stiftstidende, senere Jyllands-Posten.

I 1944 blev Zoologisk Have udlejet til Chr. Jensen, der også var direktør for Odense Zoologiske Have. Kommunen gav et årligt tilskud og fik tilsyn med haven. Ved Jensens død i 1950 overtog Kay Bøgh lejemålet.

Publikum svigtede fortsat, og der kom en del pressekritik af dyrenes elendige vilkår, med politiindgriben til følge. Kay Bøgh opsagde i 1960 sit lejemål. Herefter blev Zoologisk Have, efter 28 år i byen, lukket 31. august 1960. I det følgende år blev dyrene solgt, og bygninger nedrevet.

Der blev senere oprettet en skoleskov i området, der i dag er offentligt tilgængelig.