Århus gamle forretninger | H

Gamle forretninger i Århus etableret før 1911.
Listen er fra 1950.

helm petersen
Helm-Petersens Frøavl
Vestergade

Andreas Hald's Eftf., Niels Hald, skrædderforretning. Grundlagt 26. maj 1885 i Viby af Andreas Hald (f. 1862, d. 1925). Indehaver (siden 1913) Niels Hald (f. 1888).
Adresse: Åboulevarden 66, Århus.

Johs. Halling, sadelmagerforretning. Grundlagt 26. april 1856 af Emil Halling (f. 1831, d. 1913). Indehaver (siden 1913): Johs. Halling (f. 1880.
Adresse: Vestergade 19, Århus.

J. C. Halvorsen & Sønner I/S, cementstøberi og entreprenørforretning. Grundlagt den 1. januar 1906 af J. C. Halvorsen (f. 1876). I 1936 blev firmaet omdannet til et interessentskab, hvis nuværende indehavere er ovennævnte entreprenør J. C. Halvorsen og dennes to sønner, Otto Halvorsen (f. 1909), og F. G. Halvorsen (f. 1903).
Adresse: Dannebrogsgade 22, Århus.

L. Hammerich & Co. A/S, en gros forretning med bygningsartikler m. v. Grundlagt 9. okt. 1854 af J. C. Seidelin (f. 1827, d. 1888). Omdannet til aktieselskab i 1911. Nuværende direktion: Aage Filtenborg (fra 1936) og Sven Hammerich (fra 1947).
Adresse: Grønnegade 57-59, Århus.

Hammerschmidt's Klichéanstalt I/S. Grundlagt den 5. juli 1892 af Arthur Hammerschmidt sen. (f. 26. aug. 1863, d. 1935), der i 1918 videreføres af sønnen, Charles Hammerschmidt (f. 4. jan. 1894), fra 1935 som eneindehaver. I 1931 flyttede firmaet til nyopført ejendom i Sønder Allé nr. 10. I 1937 overtoges Klichéfabrikken Aalborg, der videreføres under det samme navn, og samtidig overtoges Autotypianstalten i Kliché-fabrik^,, København, der videreføres under firmanavnet Hammerschmidts Klichéfabrik med Charles Hammerschmidt's søn, Knud Hammerschmidt (f. 1918) som eneindehaver. I 1949 omdannedes hovedfirmaet og firmaet i Aalborg til et interessentskab med fabrikant Charles Hammerschmidt og sønnerne Knud Hammerschmidt og Arthur Hammerschmidt (f. 1923) som hovedinteressenter.
Adresse: Ryesgade 1 og Sønder Allé 10, Århus.

A. Hammerschmidt jun., gravør, stempelfabrik. Grundlagt i 1884 af gravør Madsen; i 1892 overtaget af Arthur Hammerschmidt sen. (f. 1863, d. 1935); i 1916 overtaget af sønnen, A. Hammerschmidt (f. 1891
Adresse: Guldsmedgade 38, Århus

Charles Hansen, gørtlerfirma. Grundlagt ca. 1830 af Søren Larsen (f. 1805, d. 1874). Indehaver (siden 1910): Charles Johannes Hansen (f. 1875).
Adresse: Graven 18-20, Århus.

Fritz Hansen, kaffeforretning. Grundlagt i 1907 af Fritz Ferdinand Hansen (f. 1881, d. 1940); i 1940 overtaget af Hans Georg Fritz Hansen (f. 1922).
Adresse: Lille Torv 4, Århus.

H. B. Hansen & Co., sejl- og flagmagerforretning. Grundlagt i 1818 af Andr. Bæhr og i okt. 1864 overtaget af R. C. Holm (f. 1837, d. 1916); i 1909 overtaget af H. B. Hansen (f. 1866, d. 1947); i juni 1919 indtrådte K. V. Holm (f. 1894) som medindehaver, og denne er nu eneindehaver af firmaet.
Adresse: Åboulevard 15, Århus.

H. Chr. Hansen & Co., kobbersmede-, blikkenslager- og centralvarmeanlægsforretning. Grundlagt i 1832 af kobbersmed Hjernø; 1884 overtaget af H. Chr. Hansen. I 1916 overtaget af J. R. Jørgensen (f. 1884), der i 1933 optog P. Lund Laursen (f. 1901) som medindehaver.
Adresse: Studsgade 9-11, Århus.

J. Hansen, ost en gros. Grundlagt 10. dec. 1899 af J. Hansen (f. 1873, d. 1938). Efter J. Hansens død i 1938 videreførtes forretningen af hans enke, fru Anna Hansen, indtil 1941. I 1941 overtog sønnen, grosserer Knud Hansen (f. 1917) firmaet som eneindehaver. Firmaet hører til de betydende i branchen; gennem årene er der oparbejdet en betydelig eksport. Filial er oprettet i Aabenraa.
Adresse: Sct. Pauls Kirkeplads 12, Århus.

Lauritz Hansen, vinhandel. Grundlagt i 1850 af C. F. Schaarup. Senere hed forretningens indehaver Koefoed; efter dennes død fortsattes forretningen af enken, der afstod den til H. N. Holten. I april 1902 solgte sidstnævnte forretningen til Lauritz Hansen (f. 1859, d. 1907). Hans enke fortsatte forretningen, indtil hun 1. april 1931 overdrog den til sønnen, den nuværende indehaver, Lauritz Peter Johs. Hansen (f. 31. juli 1885). Vinhandelen er kombineret med en gammel udskænkningsbevilling af 1. april 1906.
Adresse: Bruunsgade 28, Århus. 
læs mere
Bodegaen Peter Gift

Marthin Hansen & Co., kolonial en gros. Grundlagt i 1887 af Marthin Hansen. Indehaver (siden 1914): C. V. Nielsen (f. 1888).
Adresse: Studsgade 33, Århus.

P. Hansen & Søn, blikkenslagerforretning. Grundlagt 1. febr. 1901 af P. Hansen (f. 1876), der i 1926 optog sin søn, L. Kruse Hansen (f. 1903) som medindehaver. Siden 1939 har denne været eneindehaver af firmaet.
Adresse: Frederiks Allé 122, Århus.

Svend Th. Hansen, bageri. Grundlagt 10. jan. 1868 af C. Lenbroch. Indehaver (siden 1921): Svend Th. Hansen (f. 1894).
Adresse: Vestergade 46, Århus.

Harder & Co., herreekviperingsforretning. Grundlagt 24. okt. 1895 af M. D. Harder (f. 1870), der fremdeles er indehaver af firmaet, siden 1. juli 1940 med O. Alban Knudsen (f. 1909) som medindehaver.
Adresse: Store Torv 3, Århus.
Supplerende til Kraks bog fra 1950:
Forretningen åbnede den 24. oktober 1895 i Borgporten 15, Århus af skibonitten Martin Ditlev Harder (1870-1954) under navnet Aarhus Cravat-Magasin og Skjortefabrik, hvor man fortrinsvis solgte løse kraver, skjorter, hatte og manchetter. I 1909 flyttede butikken til større lokaler på Store Torv 1, senere til Store Torv 3. I 1940 blev Ole Alban Knudsen kompagnon i firmaet med navneskifte til Harder & Co., og overtog den i 1954 efter Martin Harders død. Den flyttede i 1957 til adressen på Søndergade 1 i Århus. I 1969 startede Flemming Heine Jensen i butikken, hvor han i 1977 blev ejer sammen med sin søn.

Harmsen's Handskefabrik. Grundlagt i 1870 i Vejle af Chr. Harmsen. Dennes søn, Ludvig Harmsen (f. 14. jan. 1879) overtog i 1907 C. Th. Westphal's Handskefabrik i Århus (grundlagt i 1870) og drev denne selvstændigt i en årrække under firmanavnet Aarhus Handskefabrik. Efter Chr. Harmsens død videreførtes forretningen i Vejle af døtrene Doris og Helga Harmsen, men den blev dog nu en filial af Århus-fabrikken, idet man ophørte med fabrikationen i Vejle. I 1930 blev de to familieforetagender slået sammen til eet, og det nuværende firmanavn antoges, idet Ludvig Harmsen overtog Vejle-filialen og overførte den til Århus. I 1934 optog Ludvig Harmsen sin svigersøn, Gunnar Hjernøe (f. 1909) som medindehaver og denne driver fra 1949 virksomheden som eneindehaver.
Adresse: Rosenkrantzgade 31, Århus.

Aage Hass' Eftf., Gunnar Sahlertz, boghandel. Grundlagt 3. juni 1901 af Aage Hass (f. 1870). Nuværende indehaver: Gunnar Sahlert". (f. 1905).
Adresse: Bruunsgade 33, Århus.

Aage Havemann's Eftf., grossistforretning i elektriske artikler med specielle afdelinger for røntgen-, svagstrøms-, belysnings- og radioartikler samt eltermiske apparater. Grundlagt 27. maj 1902 af Aage Havemann (d. 1907). Efter hans død videreførtes firmaet af Chr. Alb. Olsen (f. 1879, d. 1946), der i 1916 optog A. M. B. Nordrup (f. 1879) som medindehaver. Nuværende indehavere: ovennævnte A. M. B. Nordrup og Jens J. Palle (f. 1889); sidstnævnte indtrådte som medindehaver i 1947. I 1914 oprettedes en afdeling i Århus; senere er oprettet afdelinger i Odense (1929), Aalborg (1929), Haderslev (1931), Nykøbing Falster (1933) og i Holstebro (1936). I 1926 oprettedes filial i Helsingfors.
Adresse: Nikolaj Plads 34, Kbhvn. K.

Hectors Skotøjsetablissement. Firmaets historie begynder den 14. marts 1902. da åbnede to mænd, H. E. Hector (f. 1877, d. 1949) og Hans Nielsen (f. 1875, d. 1946) en skotøjsforretning på Vestergade nr. 7 i Odense under firmanavnet: Skotøjsfabrikernes Udsalg.
Denne forretning, som grosserer Hector overtog ved Hans Nielsens død i 1946, er nu en filial af hovedfirmaet. Den 26. marts 1908 startede H. E. Hector alene en skotøjsforretning i Jorcks Passage i København, men allerede i H. E. Hector 1916 flyttede forretningen til Frederiksberggade nr. 16 på hjørnet af Kattesund, der hvor Metropol-Teatret nu ligger.
Forretningen blev i 1922 placeret på sin nuværende plads med indgang fra strøget, da hjørneforretningen blev indrettet til biografteater. Firmaet Hector ejer nu hele ejendommen.
I de følgende år startedes en del filialer. Den 17. maj 1930 startedes således Hector i Randers, Torvegade 21, senere flyttet til Torvegade 12; 2. maj 1931: Århus; 1. okt. 1932: Holbæk; 21. nov. 1934: Haderslev; 3. sept. 1937: Grenaa; 4. juli 1944: København, Nørrebrogade 177 („Sorgenfri"); 9. sept. 1944: København, Nørrebrogade 219 („Lygten").
Desuden findes forhandlere i mange af landets byer, og firmaet har også en stor postordreforretning. Gennem de sidste 25 år har firmaet brugt som slogan: „Europas største fodtøjsmagasin". Fra grosserer H. E. Hectors død i 1949 til henad mod slutningen af 1950 drev dødsboet forretningen; derefter omdannet til aktieselskab.
Adresse: Frederiksberggade 16, Kbhvn. K.

I. C. Helm-Petersen's Frøavl A/S. Grundlagt 15. okt. 1901 af J. C. Helm-Petersen (f. 1874, d. 1944). I 1921 deltes firmaet (se Carl Nielsen, I. C. Helm-Petersen & Co.'s Eftf.), og grundlæggeren videreførte alene markfrøafdelingen, fra 1921 under navnet Aarhus Markfrøkontor. Grundlæggeren var eneindehaver af markfrøkontoret indtil 1943, hvor det omdannedes til aktieselskab under direktion af grundlæggerens søn, P. H. Helm-Petersen (f. 1913) og Børge W. W. Hansen (f. 1910). Sidstnævnte fratrådte i 1948, og førstnævnte er nu selskabets enedirektør. Bestyrelsen består af fru Aslaug Helm-Petersen, direktør L. Bonde Pedersen og fru E. Warnich Hansen. Aktiekapitalen er på 100.000 kr.
Adresse: Vestergade 58, Århus.

H. P. Henriksen, smøreksport. Grundlagt i 1876 af Frederik Johannes Baune (f. 1848, d. 1933). Overgik i 1927 til H. P. Henriksen (f. 1867).
Adresse: Kystvej 57, Århus.

J. Henriksens Eftf., handskefabrik og detailsalg. Grundlagt 1. nov. 1901 af Jens Søren Henriksen (f. 24. maj 1871, d. 18. okt. 1941). J. S. Henriksen Børge Falk Magnussen Nuværende indehaver: svigersønnen,. Børge Falk Magnussen (f. 25. nov. 1904). Forretningen er grundlagt i Kannikegade nr. 1, men flyttede i 1921 til den nuværende adresse.
Adresse: Kannikegade 12, Århus.

K. C. Henriksen & Co., blikkenslagerforretning. Grundlagt 9. okt. 1909 af K. C. Henriksen (f. 1858, d. 1945). I 1935 indtrådte Knud Petersen (f. 1905) i firmaet, som han i 1939 overtog som eneindehaver.
Adresse: Nørreport 25, Århus.

E. Hestbek, bogtrykkeri. Grundlagt 8. okt. 1907 af E. Hestbek (f. 1881), der fremdeles er indehaver af trykkeriet. Siden 1943 har sønnen, Johannes Hestbek (f. 1914), været knyttet til virksomheden.
Adresse: Badstuegade 11, Århus.

Rasmus D. Hinge & Sønner, blikkenslagerforretning. Grundlagt 1. marts 1910 af Rasmus D. Hinge (f. 1878). I 1945 overtaget af sønnerne, Rudolf R. Hinge (f. 1913) og Harald R. Hinge (f. 1917).
Adresse: Klosterport 9, Århus.

Frantz Hingelberg, kgl. hof-juvelér. Grundlagt 1. .maj 1897 af Frantz Hingelberg (f. 1871, d. 1919). Fra 1919 til 1924 var grundlæggerens enke, fru Ninna Hingelberg (f. 1877), indehaver. Siden 1924 har sønnen, Vilhelm Hingelberg (f. 1899), været indehaver, fra 1949 med sønnen Frantz Jørn Hingelberg (f. 1925) som prokurist. Kunstnerisk medarbejder: Svend Weihrauch. Fabrikation og forhandling af guld- og sølvvarer. Import og export. Egne frembringelser sælges ikke til videreforhandling i Danmark.
Er i København repræsenteret af Den Permanente Udstilling, Vesterport. The Royal Copenhagen Porcelain Co., Ltd., 6, Old Bond Street, London, har eneret for England. Firmaets sølvarbejder er i udlandet kendt gennem udstillinger i Norge, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Amerika, hvor de er belønnet med høje udmærkelser. Flere sølvarbejder er erhvervet af Det danske Kunstindustrimuseum, Victoria & Albert Musæet i London, og tillige er et enkelt stykke erhvervet af Grässi Musæet i Leipzig.
Den 12. april 1948 fik firmaet prædikat af kgl. hof-juvelér.
Adresser: butik, kontor og guldsmedie: Store Torv 5, Århus;
sølvsmedie: Åboulevarden 18, Århus.

Hingsteforsikringsforeningen Danmark. Grundlagt 9. okt. 1869 i Århus af en kreds af landmænd og hingsteejere. Foreningen blev oprettet med det formål at yde erstatning ved dødsfald, men senere gik man over til at yde delvis erstatning, hvor en hingst måtte erklæres uskikket til fortsat avistjeneste. I 1934 udvidede selskabet sin virksomhed til også at omfatte hopper, som ikke kunne optages i de lokale sogneforeninger til fuld værdi. Bestyrelsens formand er (siden 1928): fh. gårdejer Adolf Kjærgaard (f. 1877), Holstebro.
Adresse: Holstebro.

Hjorte Materialhandelen ved B. Daugaard Madsen. Grundlagt 19. april 1899 af S. Madsen (f. 1873, d. 1945). I 1945 overtaget af sønnen, B. Daugaard Madsen (f. 1906) (medindehaver 1936).
Adresse: Frederiks Allé 102, Århus.

H. Hoffmann & Sønner, entreprenørforretning. Grundlagt i Esbjerg i 1865 af H. Hoffmann (f. 24. dec. 1839, d. 1922). I 1896 optoges hans to sønner, Chr. Hoffmann (f. 14. nov. 1867, d. 1935) og Vilh. Hoffmann, i firmaet og i 1908 indtrådte endvidere sønnerne, Aug. Hoffmann (f. 1. aug. 1880), Ernst Hoffmann (f. 9. sept. 1884) og Johannes Hoffmann (f. 28. febr. 1886). Efter faderens død i 1922 fortsættes firmaet af de tre sidstnævnte, der i 1935 optog Chr. Hoffmann's søn, civilingeniør J. H. Hoffmann (f. 24. febr. 1907), som medindehaver. I 1936 flyttedes firmaet til København. Firmaet har desuden en afdeling i Århus, Mindet 18.
Adresse: Trondhjemsgade 7, Kbhvn. 0

C. Hofman & Co., jern- og stålforretning. Grundlagt 25. jan. 1911 af C. Hofman (f. 1868, d. 1948) og V. A. V. Jørgensen (f. 1874, d. 1948). I 1937 udtrådte sidstnævnte; samme år indtrådte C. Hofmans søn, Svend Hofman (f. 8. febr. 1898), som medindehaver; denne er siden 1948 eneindehaver.
Adresse: Sønder Allé 35, Århus.

Holmboe Sko. Grundlagt 8. okt. 1895 af J. P. Holmboe (f. 10. nov. 1869). I 1947 blev forretningen overtaget af Johanne Edith Holmboe og Bent Jørgensen, der i 1949 afstod forretningen til Ivan Pedersen (f. 1911). Forretningen er grundlagt i Søndergade nr. 42 og flyttedes i 1911 til den nuværende adresse.
Adresse: Søndergade 47, Århus.

Niels Holst & Søn A/S, porcelænsfabrik og glas en gros. Grundlagt 1. juli 1904 i Århus af Niels Holst (f. 1875, d. 1948), der i 1942 omdannede firmaet til aktieselskab. Nuværende direktør: sønnen, Tage Holst (f. 1914).
Adresse: Vinkelvej 10, Lyngby.

P. Houlberg jun., manufakturforretning. Grundlagt 13. okt. 1896 af P. Houlberg (f. 1869, d. 1947). I 1949 overtaget af sønnen, Peter Houlberg (f. 1903).
Adresse: Søndergade 30, Århus.

Carl v. d. Hude, skibsmæglerfirma. Grundlagt i 1876 af Niels Regnar Theodor Jørgensen og konsul Carl v. d. Hude (f. 1847 i Svendborg, d. 1937). I 1911 optoges sønnen, Hjalmar v. d. Hude (f. 1882), som medindehaver; ved faderens død overtog han firmaet som eneindehaver. Hjalmar v. d. Hude er vicekonsul for England og Portugal og agent for Lloyds, London.
Adresse: Havnegade 24-26, Århus.

S. Rasmussen Hvid & Søn, snedkerforretning. Grundlagt 27. april 1896 af S. Rasmussen Hvid (f. 1859, d. 1943). I 1933 overtaget af sønnerne, Niels Hvid (f. 1887) og R. E. Hvid (f. 1891), sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1941.
Adresse: Hjortensgade 12, Århus.

Arthur Hvilsted, papirforretning en gros. Grundlagt 10. juni 1884 af Arthur Hvilsted (f. 1858, d. 1939). Indehaver siden 1939: Axel Hvilsted (f. 1897).
Adresse: Graven 22, Århus.

A. Juncher Høeg, skotøjsfabrik. Grundlagt i 1905 i Hadsten af fabrikant A. Juncher Høeg (f. 1876). Grundlæggeren er fremdeles indehaver af virksomheden. Fabrikken flyttedes i 1910 til Århus, hvor ejendommen på den nuværende adresse erhvervedes i året 1911.
Adresse: Vesterbrogade 30—32, Århus.