Århus gamle forretninger | M

Gamle forretninger i Århus etableret før 1911.
Listen er fra 1950.

magdalenemøllen
Magdalenemøllen

N. J. Madsen & Sønner, malerforretning. Grundlagt 15. april 1884 af N. J. Madsen (f. 1858, d. 1924). Nuværende indehavere: sønnerne, Chr. Garn Madsen (f. 1884), og V M. Madsen (f. 1883) (medindehavere fra 1913).
Adresse: Sølystgade 8, Århus.

Magasin du Nord i Aarhus A/S, manufakturhandel. Grundlagt 14. april 1868 af Emil Vett (f. 1843 i Rødby, d. 1911) og Th. Wessel (f. 1842, d. 1905) under firmanavnet Emil Vett & Co.; fra 1876 var firmanavnet Emil Vett & Wessel (se Magasin du Nord, Kbhvn.).
Forretningen lededes indtil 1876 af Emil Vett og derefter fra 1876 til 1894 af Carl Reffs (f. 1850, d. 1935) og fra 1894 af Jul. Mellentin (f. 1859, d. 1942). Sidstnævnte overtog i 1900 forretningen for egen regning. I 1911 overgik den til et aktieselskab under ovenstående navn.
Bestyrelse: Købmand Carl Reffs (f. 1850, d. 1935) 1911-1935, Direktør C. Osterhammel (f. 1856, d. 1912) 1911-1912, Grosserer Jul. Mellentin (f. 1859, d. 1942) 1911-1939, Direktør V. R. Madsen (f. 1854, d. 1918), 1912-1918, Direktør Wilh. Vett (f. 1879) 1918-1941, Direktør J. F. Schibler (f. 1875) fra 1935, Direktør S. Bøgelund-Jensen (f. 1898) 1939, Direktør Hans Raaschou(f. 1907) 1941, Direktør Jørgen Kornerup (f. 1883) 1946, Direktør Alb. Jørgensen(f. 1896) 1950, Direktør V. Villadsen (f. 1913) 1950. Direktion: Gunnar Reffs (f. 1884) 1911-1939, J. W. Ersgaard (f. 1899) fra 1939.
Adresse: Immervad 8, Århus.

Magdalenemøllen's Brødfabrik A/S. Grundlagt ca. 1850 af fabrikant Weeis (f. 21. maj 1815, d. 24. april 1889). I 1896 overtaget af bagermester Iver Jensen (f. 17. april 1856, d. 1935) og i 1911 overtaget af sønnen, Jens Jensen (1 1885). Omdannet til aktieselskab i 1936. Bestyrelsen består af ovennævnte Jens Jensen, der er bestyrelsens formand og selskabets direktør, fru J. R. Jensen (f. 1892) og Chr. Iver Jensen (f. 1911). Den gamle vindmølle nedreves 1911-12, og brødfabrikken opførtes; i 1920 og 1931 foretoges udvidelser af fabrikken.
Adresse: Kongsvang, Århus.

Rudolf Magnussen's Eftf., H. N. P. Hansen,
isenkramforretning. Grundl. i okt. 1900 af Rudolf Magnussen (d. 1913). Den 29. nov. 1914 overtaget af Hans Hansen (f. 1885).
Adresse: Frederiks Allé 96, Århus.

Mammen & Drescher A/S, spedition, kontrol, agentur, pakhusforretning og handel, reguleringskontor for Danske Korn- og Foderstof- Importørers Fællesorganisation. Grundlagt 1. maj 1896 af Alfred William Mammen (f. 3. april 1867 i Stege) og Martin Peter Drescher (f. 24. febr. 1869 i Egen på Als, d. 11. juni 1944). I 1945 overgik firmaet til et aktieselskab, hvis vedtægter er af 14. dec. 1945 og 27. sept. 1947. Aktiekapital: 372.000 kr.
Bestyrelsen består af: Ovennævnte A. W. Mammen Prokurist J. H. Mammen (f. 1897) Konsul Sig. Warrer (f. 1901) og Direktør Kaj Drescher (f. 1900). Direktion siden stiftelsen i 1945: Carl Drescher (f. 1904) og Emil Gade (f. 1890). Afdelinger er oprettet: i 1899 i Nyborg, Havnen, Nyborg, i forbindelse med stewedore virksomhed. Denne afdelings indehavere var indtil udgangen af 1949 ovennævnte A. W. Mammen, speditør M. Møller og konsulinde, fru Jenny Drescher.
Den 1. jan. 1950 overtoges den af nævnte M. Møller i 1902 i Aalborg, Nyhavnsgade 11, Aalborg, i forbindelse med stewedore virksomhed. I 1947 overgik denne afdeling til A/S Mammen & Drescher, Aalborg. Dette selskabs aktiekapital er på 400,000 kr.; dets bestyrelse består af direktør P. Ørum-Pedersen (f. 1882), ovennævnte grosserer A. W. Mammen, ovennævnte konsul Sig. Warrer og ovennævnte prokurist J. H. Mammen.
Direktion: P. Ørum-Pedersen, der har været knyttet til virksomheden siden 1. nov. 1904, som medindehaver fra 1930 til dets overgang til aktieselskab, ovennævnte A. W. Mammen og konsulinde, fru Jenny Drescher (f. 1877). I Århus og Aalborg haves store pakhuse ved havnene til oplagring af korn, foderstoffer og gødningsstoffer m. m.
Adresse: Kovnogade, Havnen, Århus.

Mammens Æskefabrik A/S. Grundlagt i april 1889 af H. L. A. Mammen (f. 3. april 1859, d. 10. aug. 1933). Firmaets første lokaler var på Søndergade i Århus, og det var særlig bogtrykkeri, det beskæftigede sig med. I 1908 blev firmaet omdannet til et aktieselskab og flyttet op på Trøjborg i det gamle bryggeri "Trøjborg"s bygning i Willemoesgade. Samtidig blev æskefabrikationen det mest omfattende arbejde, navnlig margarineæsker.
I 1917, da det på grund af krigen var vanskeligt at skaffe materiale, fik man tid til at bygge egen fabriksbygning på Trøjborgvej, og her har firmaet stadig til huse, idet man dog flere gange har måttet udvide bygningerne.
Nu beskæftiger fabrikken sig udelukkende med alt, hvad henhører under æske- og kartonnagefabrikation. Som det første firma herhjemme optog fabrikken fabrikationen af karton-bægre. Denne side af fabrikationen har taget et meget stort opsving, der skyldes en stadig stigende eksport.
Virksomhedens ledelse siden grundlæggerens død i 1933: enkefru Bertha Mammen (f. 1. juni 1875) og fabrikant Knud Mammen (f. 17. aug. 1900), der sammen med overretssagfører H. L. A. Mammen Frank Wilde (f. 13. juni 1884) udgør selskabets bestyrelse.
Adresse: Trøjborgvej, Århus.

H. P. Marcussen, smedeforretning. Grundlagt 22. april 1855 af J. H. Iversen (f. 1823, d. 1894); i 1886 overtaget af sønnen, C. Iversen (f. 1858, d. 1936/ og i 1919 af H. P. Marcussen (f. 1889).
Adresse: Graven 5, Århus.

V. Meincke's Eftf., Poul Petersen, uretablissement. Grundlagt i 1855 af W. Meincke. Fra 1903 til 1939 var Georg Petersen (f. 1863, d. 1939) indehaver af firmaet; i 1939 overtoges det af sidstnævntes søn, Poul Petersen (f. 1901).
Adresse: Sønder Allé 5, Århus.

Mejeriet Vesterbro A.m.b.A. i Århus. Stiftet 1. nov. 1905. Direktør (siden 1935): Arne Busk (f. 1898).
Adresse: Vesterbrogade 17-19, Århus.

Merkantiltrykkeriet ved B. Simonsen. Grundlagt i 1906 af V. Simonsen (f. 1871, d. 1938); i 1938 overtaget af Børge Simonsen (f. 1904).
Adresse: Vester Allé 20, Århus.

Ingv. Michelsen, kleinsmedie og jernvarefabrik. Grundlagt i 1897 af V. Møller Holmstoel (f. 1870, d. 1935), efter hvem den nuværende Indehaver, Ingv. Michelsen (f. 1905), overtog firmaet i 1935, til hvilket han havde været tilknyttet siden 1919. Forretningen havde fra 1897 til 1942 til huse i Nørre Allé nr. 26, hvorfra den i 1942 flyttedes til den nuværende adresse. Forretningens speciale er bygningsarbejder. Ingv. Michelsen
Adresse: Eckersbergsgade 30, Århus.

Chr. Mikkelsen's Eftf., bagerforretning. Grundlagt i 1902 af Carl Christensen. I 1916 overtaget af Chr. Mikkelsen (f. 1881, d. 1948) og i 1948 af Hans Nielsen (f. 1908).
Adresse: Sanct Pauls Kirkeplads 9, Århus.

Ejner Mikkelsen, murer- og entreprenørforretning. Grundlagt 1. febr. 1891 af Jens Mikkelsen f. 1859, d. 1921). Den 1. febr. 1916 overtaget af sønnen, Ejner Mikkelsen (f. 1890).
Adresse: Tårbækvej 4, Århus.

M. Mikkelsen, cykleforretning. Grundl. i 1899 af M. Mikkelsen (f. 1865, d. 1942. I 1938 overtaget af sønnen, H. Mikkelsen (f. 1906).
Adresse: Vestergade 6 A, Århus.

Millgaard's Skræderi. Grundlagt 22. febr. 1899 i Odense af L. Millgaard (f. 1874, d. 1948), der i 1944 optog sønnen, Harry Millgaard (f. 1901) som medindehaver; denne er siden faderens død i 1948 eneindehaver. I 1903 flyttedes forretningen til Århus og i 1916 til den nuværende adresse.
Adresse: Ryesgade 10, Århus.

Mineralvandfabriken Echo ved C. Høyer & Sønner. Grundlagt 14. april 1885 af Søren Christensen (f. 1848, d. 1914) og Niels Peter Mogensen (f. 1854, d. 1914). I 1905 overtog C. Høyer (f. 1879) fabrikken; i 1940 optog han sine sønner, G. Høyer (f. 1905) og A. Høyer (f. 1907, d. 1947), som medindehavere. Kongelig hofleverandør 1921.
Adresse: Studsgade 37, Århus.

Missions-Hotellet Ansgar i Århus, se Ansgar Missions-Hotellet.

Missionshotellet, se Aarhus ny Missionshotel.

Møller & Christensen A/S, damekonfektion en gros. Grundlagt i Århus i 1880 af Christen Christensen (f. 1855, d. 1930) og J. Chr. Møller. J. Chr. Møller udtrådte af firmaet 1. jan. 1898 og Christen Christensen videreførte firmaet som eneindehaver til 1915 i hvilket år Arild Christensen (f. 1886 i Vejle) overtog firmaet som eneindehaver. I 1921 blev firmaet omdannet til et aktieselskab og flyttedes til København. Bestyrelsen består af ovennævnte Arild Christensen, der er bestyrelsens formand og tillige selskabets direktør, fru Arild Christensen og overretssagfører Rud. Sand (f. 1879).
Adresse: Alhambravej 5, Kbhvn. V.

Emilius Møller, eneforhandler for Danmark af National Kasseapparater, bank- og bogholderimaskiner. Firmaet blev grundlagt i året 1896 af grosserer Emilius Møller, f. 30. oktober 1862, der ledede det til sin død, 29. september 1927. I året 1922 blev hans søn, Kaj Møller (f. 25. oktober 1891, d. 1. november 1936), optaget som medindehaver. Efter Emilius Møllers død fortsattes firmaet af Kaj Møller og dennes broder, Stig Møller «. 11. marts 1896). 1935 udtrådte Kaj Møller, og firmaet blev fortsat af den nuværende indehaver, Stig Møller. Firmaet har foruden sine salgsafdelinger værksteder for samling og reparation, kliché-, snedker- og malerværksteder samt en papirrullefabrik. Filialer er oprettet i Århus, Odense og Aalborg. Firmaet beskæftiger 175 mennesker.
Adresse: Vimmelskaftet 38, Kbhvn. K.

H. C. Møller's Sæbefabrik og Oliemølle A/S. Grundlagt 1. juli 1829 af Claus Møller (f. 1780, d. 1841). I 1841 overtog sønnen, H. C. Møller (f. 1817, d. 1887) virksomheden, der i 1887 gik videre til dennes svigersøn, Chr. Kjærtinge (f. 1835, d. 1912). Virksomheden omdannedes i 1895 til et aktieselskab med sidstnævntes søn, H. W. Kjærtinge (f. 1868, d. 1931), som direktør. Efter dennes død tiltrådte selskabets nuværende direktør, konsul G. A. K. Nielsen (f. 5. dec. 1885). Prokurist siden 1947: Henry Jürgensen (f. 26. maj 1904). Bestyrelsen består af direktør N. A. Pedersen (f. 1876), der er formand, bankdirektør Christian D. A. Andersen (f. 1878) og fabrikant, konsul Ludvig Wohlert (f. 1889).
Adresse: Frederiksgade 53, Århus.

H. Chr. Møller, sadelmageriartikler. Grundl. i 1881 i Ribe af H. Chr. Møller (f. 1855, d. 1928); den 20. april 1901 flyttedes forretningen til Århus. I 1928 overtaget af enken, fru D. K. M. Møller og i 1945 af sønnerne, C. Møller (f. 1892), A. P. Møller (f. 1894) og T. V. Møller (f. 1896).
Adresse: Fredens Torv 12, Århus.

J. Chr. Møller & Co. A/S. Trikotagefabrik og trikotage en gros. Grundlagt 6. nov. 1883 af J. Chr. Møller (f. 8. aug. 1858, d. 30 aug. 1945). Den 1. jan. 1914 omdannet til et interessentselskab under firmanavnet J. Chr. Møller & Co. I 1924 overgik firmaet til et aktieselskab. Aktiekapitalen er 300.000 kr. Bestyrelsen består af selskabets direktør (siden 1938) P. V. Rasmussen (f. 1896), højesteretssagfører Andreas Christensen (f. 1883) og repræsentant J. C. M. Jensen (f. 1878).
Adresse: Sankt Pauls Gade 25, Århus.

Kristian F. Møller, boghandel, kgl. hofleverandør. Grundlagt 19. nov. 1888 af Daniel Bang. Indehavere siden 1942: fru J. Møller og sønnen J. P. Møller (f. 1911).
Adresse: Store Torv 5, Århus.

Marius Møller's Eftf. A/S, bogbinderi. Grundlagt 21. okt. 1879 af Marius Møller (d. 1916). Omdannet til aktieselskab i 1930. Direktion: Ib Højklint (f. 1916) og Chr. Häuser Petersen (f. 1898).
Adresse: Rosenkrantzgade 23, Århus.

Martin Møller, manufakturforretning. Grundl. i 1904 af Martin Møller (f. 1884, d. 1949). I 1949 overtaget af Sonja Møller og Poul Martin Møller (f. 1913).
Adresse: Nørre Allé 22, Århus.

W. Møller & Co., metaltrykkeri og metalvarefabrik. Grundl. i 1904 af V. Møller (d. 1931). I V. Møller Rich. Møller 1919 optog grundlæggeren sin søn, Richard Møller (f. 1885, d. 1933), som medindehaver; denne overtog ved faderens død firmaet som W. Møller N. J. Farsø Rasmussen eneindehaver. Efter Rich. Møllers død i 1933 overtoges firmaet af hans søn, W. Møller (f. 1911) og N. J. Farsø Rasmussen (f. 1906). Virksomheden, der ved de nuværende indehaveres overtagelse beskæftigede 1 Svend og 1 lærling, beskæftiger nu ca. 60 personer, hovedsageligt med fabrikation af malkemaskindele, belysningsartikler, læge- og hospitalsartikler, autoreservedele, butiksinventar og husholdningsartikler.
Adresse: Graven 16, Århus.

Otto Mønsted A/S. Grundlagt 19. dec. 1865 i Århus af Otto Mønsted (f. 1838, d. 1916) som en gros forretning i smør, korn og foderstoffer. I 1883 anlagde han den første margarinefabrik i Danmark, og i 1897 overdrog han kornforretningen i Århus til Korn- og Foderstof-Kompagniet. I 1909 overgik margarinefabriken til et aktieselskab med Otto Mønsted som formand for bestyrelsen. Aktieselskabet ejes nu af Otto Mønsteds Fond. Siden 1941 består aktieselskabets direktion af Erik Reinhard (f. 1901), der er adm. direktør, og dr. techn. Kai Hofgaard (f. 1894), der er teknisk direktør.
Adresse: Otto Mønsteds Plads 9, Kbhvn. V.
Læs mere OMA Otto Mønsted