Århus gamle forretninger | S

Gamle forretninger i Århus etableret før 1911.
Listen er fra 1950.

sabroe
Thomas Ths. Sabroe

Thomas Ths. Sabroe & Co. A/S, specialfabrik for køleanlæg. Grundlagt i 1895 af fabrikant Thomas Ths. Sabroe (f. 23. aug. 1863, d. 10. febr. 1942) og ingeniør Carl Gottlieb (f. 10. marts 1864, d. 30. nov. 1937). I 1897 omdannedes virksomheden til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 150.000, der efterhånden, sidst i 1949, er udvidet til 3 mill. kr.
Fabrikken, som gennem sin 55-årige eksistens har specialiseret sig i fremstillingen af køleanlæg, leverede sit første køleanlæg i året 1897 til Lisbjerg Andelsmejeri ved Aarhus. Siden da er ca. 1400 danske mejerier blevet udstyret med køleanlæg af Sabroes fabrikat, og dette tal er i stadig stigning.
Fra mejerikøleanlæggene førte udviklingen hurtigt til alle andre arter af stationære køleanlæg, og maskinerne fremstilles i dag i enhver størrelse, for ethvert formål og med ethvert kendt kølemedium.
Blandt de mange forskellige områder, hvortil fabrikken i dag leverer sine køleanlæg kan nævnes: fødevarebranchen, hotel- og restaurationsvirksomheder, centralkøleanlæg og køleskabe til beboelseshuse, laboratorier, hospitaler og sanatorier, industrielle virksomheder, såsom chokoladefabrikker, margarinefabrikker, konservesfabrikker, bryggerier, isfabrikker, fiskefryserier, slagterier, oliefabrikker, frugtkøling eta, samt endelig skibskøleanlæg, hvoraf fabrikken har leveret alle kategorier, bl. a. til krigsskibe, passagerbåde, lastdampere, frugttransportbåde, lystyachter, fiskefartøjer etc.
Efter vore hjemlige forhold har denne specialfabrik antaget et betydeligt format, og den indsats, den har gjort for dansk industri i udlandet, er af stor og frugtbringende betydning. Antallet af leverede anlæg er i dag ca. 27.000, heraf ca. 1400 skibskøleanlæg til mere end 20 forskellige søfarende nationer.
En meget væsentlig del af selskabets produktion er eksporteret til så at sige alle lande over hele verden gennem firmaets forhandlere og agenter i ca. 65 forskellige lande. Fabrikken har i Japan og også i Sverige oprettet datterselskaber, og herhjemme opretholdes en vidt forgrenet salgs- og serviceorganisation, med filialer i København, Slagelse, Odense, Sønderborg og Kolding.
Bestyrelsen består af landsretssagfører C. Holst-Knudsen (f. 1886), direktør A. Kier (f. 1880) og direktør N. A. Pedersen (f. 1876). Nuværende direktion: adm. direktør (siden 1937): civilingeniør Axel Gruhn (f. 1. nov. 1899), og tekn. direktør (siden 1929): civilingeniør Otto Kramhøft (f. 12. nov. 1880).
Adresse: Sønder Allé 41, Århus.

Sahlertz boghandel, se Aage Hass' Eftf., Gunnar Sahlertz

Ferdinand Salling, manufakturforretning en gros og en detail. Grundlagt 19. okt. 1906 af Ferdinand Salling (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.
Adresse: Søndergade 27, Århus.
Læs mere Salling stormagasin

H. P. Salling & Sønner, blikkenslager- og kobbersmedefirma. Grundlagt 17. august 1846 af kobbersmed Søren Salling (f. 1817, d. 1907) og i 1886 overtaget af hans søn, H. P. Salling (f. 8. april 1861, d. 1. december 1931), der i 1914 optog sine sønner, Søren Salling (f. 22. december 1888) og Hans Salling (f. 16. november 1890, d. 10. februar 1941); efter sidstnævntes død er Søren Salling eneindehaver.
I årenes løb har H. P. Salling & Sønner udført mange store arbejder for inden- og udenlandske firmaer, institutioner og selskaber; Equador har således fået aluminiumsfade til ølproduktionen, og det samme er tilfældet med flere indenlandske bryggerier, bl. a. Ceres, Carlsberg og Urban. Firmaet har foretaget kobberdækningsarbejder bl. a. på Århus Domkirke, Sct. Johannes Kirke, Ting- og Arresthuset, Frue Kirke, Nationalbanken, Hotel Royal, Aarhuus Privatbank og den kommunale badeanstalt i Århus. Desuden har H. P. Salling & Sønner i de senere år optaget en produktion af rustfri stålarbejder.
Adresse: Vestergade 56, Århus.

Sankt Clemens Apotek. Oprettet 23. juni 1899 og åbnet i sept. 1900. Apotekets første indehaver var Chr. Wenzel Tornøe (f. 1838, d. 1921). Fra 1921-32 var Vald. Jacobsen Kinch (f. 1861, d. 1932) indehaver og fra 1932-45 Fritz Chr. Storm Prægel (f. 1870). I 1945 overtoges apoteket af Axel Johan Schou (f. 1885).
Adresse: Studsgade 41, Århus.

Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt, mineralvandsfabrik. Grundlagt i 1860 og i 1876 overtaget af Fr. Ramsing. Denne solgte den senere til apoteker A. Aschlund, som omkring år 1900 overdrog den til Johs. Sørensen. Under hans ledelse blev virksomheden udvidet, og „Aarhus-Vand" blev kendt over hele landet. Tildelt „Grand Prix" i Paris i april 1907 og i Antwerpen i maj samme år.
I 1918 solgte han fabriken til et aktieselskab, hvis administrerende direktør derefter blev Harald P. Nielsen. Virksomheden blev i 1934 overtaget af fabrikant Jens Skou (f. 5. aug. 1860, d. 30. nov. 1949) som et privat foretagende med sønnen, Sigfred Skou (f. 8. maj 1890), som leder. Sidstnævnte har nu overtaget virksomheden som eneindehaver.
Sct. Nicolauskilde har depoter i så godt som alle landets byer.
Fabrikant Jens Skou overtog Carlsbergbryggeriernes depot i Århus ca. 1890 og startede i 1903 mineralvandsfabriken „Expres", som drives sammen med „Nicolauskilde" under firma Jens Skou, indehavere: Sigfred Skou.
Foruden Carlsberg Depotet har firmaet Jens Schou depot for Kongens Bryghus og ovennævnte to mineralvandsfabrikker: „Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt" og „Expres".
Adresse: Set. Nicolaus Gade 5-7, Århus.
Læs mere Hellig Niels - Sct. Nicolaus fra Århus

Sankt Pauls Apotek i Århus. Oprettet d. 23. juni 1899. Apotekets første indehaver: Søren Holger Skouboe (f. 1851, d. 1925). Fra 1925-33 var Karl Dahlmann Møller (f. 1864, d. 1933) indehaver, fra 1933-34 Aug. Alex. Nic. Harth-Olsen (f. 1870, d. 1934) og fra 1934-46 S. Rasmussen (f. 1871). Siden 1. jan. 1947 har Sven A. Poulsen (f. 1897) været indehaver.
Adresse: Jægergårdsgade 76, Århus.
Læs mere Apoteker i Århus

J. Sardemanns Eftf., rådgivende ingeniørfirma. Grundlagt 1. maj 1905 af civilingeniør J. Sardemann (f. 1878). I årene 1912-1933 var firmanavnet: Eriksen & Sardemann med ingeniør Karl Eriksen (f. 1882) som medindehaver til sin død i 1918, hvorefter civilingeniør Chr. Juul (f. 1888) blev medindehaver til sin død i 1933. I årene 1926-1933 var civilingeniør Axel Bauer (f. 1890) yderligere optaget som medindehaver. Fra 1. jan. 1934 var J. Sardemann igen eneindehaver, indtil han 1. jan. 1949 overdrog firmaet til sine medarbejdere: ingeniør Børge Jensen (f. 1905) og civilingeniør Birkemose Møller (f. 1912), der fører forretningen videre under firmanavnet: J. Sardemanns Eftf.
Adresse: Marselis Boulevard 73, Århus.

K. P. Savstrup's Eftf., urmagerforretning. Grundlagt i 1890 af K. P. Savstrup (d. 1934). I 1934 overtaget af V. Westergaard (f. 1901).
Adresse: Mejlgade 17, Århus.

Savværket, se Aarhus Savværk A/S.

J. E. Schmalfeld's Fabrikker A/S, cigar-, røg- og skråtobaksfabrik. Grundlagt 16. nov. 1846 af J. Schmalfeld (f. 1820, d. 1918). I 1899 overgik fabrikken til et aktieselskab. Direktør siden 1925: Kai Thuesen (f. 1900).
Adresse: Vestergade 29, Århus.

Kay Schmidt's Eftf., købmandsforretning. — Grundlagt 1. aug. 1910 af Kay Schmidt (f. 1883, d. 1945). I 1945 omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 75.000 kr. og med E. Mogensen (f. 1899), der har været knyttet til virksomheden siden 1921, som direktør. I 1949 hævedes aktieselskabet og E. Mogensen overtog forretningen som eneindehaver.
Adresse: Sankt Pauls Kirkeplads 7, Århus.

Ludv. Schmidt's Eftf., Victor Barrit, isenkramforretning. Grundlagt 19. okt. 1870 af Hans Schourup (f. 1842, d. 1914). Indehaver (siden 1910): Victor Barrit (f. 1884).
Adresse: Immervad 4, Århus.

Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskinforretning A/S. Grundlagt 19. okt. 1870 af købmand Hans Schourup (f. 28. nov. 1842, d. 14. juni 1914). Firmaet overgik i 1902 til et aktieselskab sammen med Jyllands Staal- og Maskin-forretning (oprettet i 1897 af et interessentskab, fra 1900 aktieselskab.
Hans Schourup startede som isenkræmmer i Århus. Forretningen lå i Immervad nr. 6; i 1889 solgte han denne til svogeren Ludvig Schmidt, hvorefter Hans Schourup begyndte engros-forretning i sin nybyggede ejendom i Kannikegade. Forretningen førte særligt grove isenkramvarer foruden metaller, blikplader, bolte, søm m. m.
Fra 1902 til 1908 havde forretningen til huse i Studsgade nr. 37; derfra flyttedes hen i den nyopførte lagerbygning Frue Kirkeplads nr. 4 og det nye forhus Vestergade nr. 8, hvor der blev indrettet udstillingslokaler og kontorer.
I 1935 købte A/S Hans Schourup grosserer Ed. Nielsens Isenkram - Engros Forretning. Hidtil havde man særligt interesseret sig for grove isenkramvarer, stål, værktøjer, maskiner og metaller, men nu kompletterede firmaet sig således, at det foruden disse artikler også handler med køkkenudstyr, glas og porcelæn. Endvidere er der i de senere år sket en udvidelse af maskinafdelingen med moderne værktøjsmaskiner samt svejseanlæg og elektroder.
A/S Hans Schourup har filial i København og beskæftiger foruden flere ingeniører over 150 funktionærer. Firmaet har eneforhandlinger for såvel engelske og tyske kendte værker som danske fabriker.
Aktiekapitalen er kr. 1.500.000.
Nuværende bestyrelse: bankdirektør C. Andersen, Århus (f. 1878), direktør, konsul Kai Blicher, Århus (f. 1889), landsretssagfører I. C. Sørensen, Århus (f. 1895), fabrikant L. Wohlert, Århus (f. 1889), grosserer Chr. F. Voigt, København (f. 1879).
Selskabets administrerende direktør er Ernst W. Zierau (f. 6. marts 1893) (siden 1922).
Adresse: Frue Kirkeplads 4, Århus.
og Rosenvængets Allé 20, Kbhvn. 0.

Schultz-Pedersen & Søn, ægforretning. Grundlagt 1. marts 1906 af Paul Schultz-Pedersen (f. 1864, d. 1947), der 1930 optog sin søn, Marius Schultz-Pedersen (f. 1898), som medindehaver; Paul Schultz-Pedersen Marius Schultz-Pedersen i 1933 udtrådte grundlæggeren af firmaet. Foruden salget af æg til købmænd og bagere i Jylland har firmaet en betydelig eksport.
Adresse: Nørrebrogade 20, Århus.

M. Seest Maskinfabrik A/S. Grundlagt i 1891 af L. Andersen (f. 1849, d. 1931). Overtaget af M. Seest (f. 1875, d. 1947) i 1904 og i 1906 omdannet til et aktieselskab. Direktion (siden 1944): K. Drescher (f. 1900) og Aage Ravn (f. 1900).
Adresse: Kaløgade 5, Århus.

Andreas Skaarup, købmands- og skibsprovianteringsforretning. Grundlagt i 1899 af Andreas Skaarup (f. 1872, d. 1939); i 1947 overtaget af sønnen, Kjeld Skaarup (f. 1907).
Adresse: Skolegade 29-31, Århus.

Hotel Skandinavien i Århus. Grundlagt 8. febr. 1845 af Antonio St. Pietro; han var papir- og kunsthandler, der nu søgte om bevilling til at drive gæstgiveri i de af ham indrettede ejendomme på samme plads, hvor hotellet stadig ligger. I de 100 år, som er gået, har hotellet haft ry landet over som et godt hotel med god betjening, god mad og hyggelige værelser, og det står i dag som et hotel med gamle traditioner og en stor fast kundekreds. Efter Pietro har hotellets ejere været: N. P. Ejlersen (f. 1884, d. 1943), efter hvis død det videreførtes af hans enke, indtil det i 1947 blev overtaget af den nuværende indehaver, Richard Petersen (f. 1891). Richard Petersen har været indehaver af Hotel Aalborg og Haandværkerforeningens restaurant i Thisted fra 1932-47.
Adresse: Sankt Clemens Torv 6-8, Århus.

O. Skau, glarmesterforretning. Grundlagt i 1903 af O. Skau (f. 1882), der stadig er indehaver af forretningen.
Adresse: Mejlgade 65, Århus

Jens Skou, se Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt (Århus).

„Skovlfabrikken Viborg", A/S Hans Mogensen. Grundlagt i 1856 i Viborg af Frederik Holst (f. 26. sept. 1833, d. 8. febr. 1914). I 1888 afstod Holst af helbredshensyn fabriken til sin svoger, købmand C. Halberg (f. 1841, d. 1907), som i 1897 optog sin søn, Oluf C. C. Halberg, i firmaet. Efter faderens død var denne eneindehaver af virksomheden, indtil 1916, hvor den omdannedes til et aktieselskab med købmændene H. Christensen og C. Tønnesen som ledere. Senere indtrådte P. Mogensen (f. 1861, d. 1939) i ledelsen. Dennes søn, Hans Mogensen (f. 1891), tiltrådte som enedirektør i 1935 og gav i 1940 selskabet dets nuværende navn. Samtidig flyttedes fabriken til Viby Jylland. Den nuværende bestyrelse består af nævnte Hans Mogensen, fabrikant Rasmus Christensen (f. 1880) og ingeniør S. Aa. Fanger (f. 1897), der er formand.
Adresse: Viby J.

Spare- og Laanekassen i Aarhus. Stiftet af en kreds af Århus-borgere og åbnet 5. okt. 1839. Sparekassens første domicil var i Frederiksgade nr. 7, en af direktørernes, oberst Jul. Høegh-Guldbergs, privatkontor; herfra flyttedes efter 14 dages forløb til Store Torv nr. 1, der hvor nu Aarhus og Omegns Bank har til huse. Den første direktion bestod af politimester Jørgen Nielsen, auktionsholder, justitsråd C. P. Hertz, oberst Julius Høegh-Guldberg, tobaksfabrikant Ths. Funder og regimentskirurg, justitsråd M. C. Hjort. Tilsynsrådets formand er nu politimester E. Hoeck (f. 1891). Direktion: Chr. Hansen (f. 1905), adm. direktør siden 1947, grosserer J. A. Langballe (f. 1878), medlem af direktionen siden 1915, og grosserer J. P. Henriksen (f. 1867), medlem af direktionen siden 1917.
Sparernes indlånskapital var pr. 11. juni 1840 ca. 10.000 rdl.; pr. 1. april 1950: ca. 29.000.000 kr. I 1950 er sparekassen flyttet til egen nyopført ejendom.
Adresse: Store Torv 10, Århus.

R. J. Staalby, malerforretning og skiltefabrik. Grundlagt 14. okt. 1899 af R. J. Staalby (f. 1876, d. 1947). I 1947 overtaget af enken, fru Oline Staalby.
Adresse: Frederiks Allé 75, Århus.

M. J. Stein & Søn, blikkenslagerforretning. Grundlagt 17. okt. 1906 af M. J. Stein (f. 1871, d. 1932). I 1931 overtaget af sønnen, O. F. G. Stein (f. 1901).
Adresse: Rosenkrantzgade 22, Århus.

Stempelfabrik, se Aarhus Stempelfabrik og P. D. Buch

P. J. Storm,
tømrerforretning. Grundlagt 21. juli 1900 i Århus af P. J. Storm (f. 1872). I 1908 flyttedes forretningen til København. Indehaver (siden 1949): sønnen Svend Storm (f. 1902).
Adresse: Tesdorpfsvej 44, Kbhvn. F.

H. Struers chemiske Laboratorium. Grundlagt 15. nov. 1875 af Holger Fahnøe Struer (f. 1846, d. 1931). Struer optog i 1903 I. Windfeld-Hansen og R. Eltang som medindehavere, og udtrådte selv af firmaet i 1916, samtidig med at cand. pharm. Marius Julian Bendt Grubb (f. 28. maj 1873, d. 1948) indtrådte som medindehaver; denne overtog firmaet som eneindehaver i 1931 og optog 1. jan. 1940 sin søn, civilingeniør Kjeld Tue Grubb (f. 3. aug. 1904) som medindehaver, og i 1943 blev en anden søn, civilingeniør Bendt Grubb (f. 31. juli 1913) optaget som medindehaver.
Adresse: hovedfirmaer: Skindergade 38, Kbhvn. K.
Århus afdeling: Studsgade 44, Århus.
Odenseafdeling: Vestergade 95, Odense.

Svaneapoteket, se Aarhus Svaneapotek

Johs. Svinth, guldsmedeforretning. Grundlagt 30. aug. 1875 af K. F. Svinth (f. 1846, d. 1922); fra 1909 videreført af Johs. Svinth (f. 1876, d. i okt. 1939). Den nuværende indehaver, frøken M. Roloff, overtog forretningen 1. jan. 1936.
Adresse: Tordenskjoldsgade 65, Århus.

P. M. Sørensen, glarmesterforretning. Grundlagt 1. nov. 1896 af P. M. Sørensen (f. 1871, d. 1939) efter hvem forretningen videreføres af enken, fru M. Sørensen, der selv er uddannet glarmester. Forretningen flyttedes i 1900 til den nuværende adresse og har som speciale glasmaleri og glasmosaik.
Adresse: Badstuegade 12-14, Århus.

S. C. Sørensen & Co., gas- og vandinstallatører. Grundlagt i 1900 af S. C. Sørensen (f. 1866, d. 1929) og C. A. Nilsson (f. 1860, d. 1936). I 1936 overtaget af sidstnævntes søn, Fr. Nilsson (f. 1896).
Adresse: Graven 24, Århus.

Søren Sørensen, cykleforretning. Grundlagt 15. nov. 1904 af Søren Sørensen (f. 1873). Indehaver (siden 1949): Jens Carl Christian Sørensen (f. 1907).
Adresse: Klostergade 63, Århus.

William Sørensen, guldsmedeforretning. Grundlagt 25. okt. 1870 af I. P. Sørensen (f. 1837, d. 1902). I 1914 overtaget af William Sørensen (f. 1877, d. 1925). Nuværende indehaver: sønnen, O. Sørensen (f. 1901).
Adresse: Guldsmedgade 2, Århus.