P. Thorsens Møbler

P. Thorsens Møbeletablissement i Århus blev grundlagt i 1878 af snedker Peter Thorsen.


P. Thorsens Møbelsnedkeri i Frederiksgade. 1913


Forretningen Frederiksgade-Asylgade

Virksomheden startede som snedkervirksomhed i Østergade 5, Århus. Herfra flyttede den til Frederiksgade 71, en ejendom som Thorsen havde købt.

Da Peter Thorsen døde i 1924, overtog sønnen Oscar Thorsen virksomheden. I 1949 indgik Oscars sønner møbelpolstrer Kay Thorsen og møbelsnedker Ove Thorsen i virksomheden.

I en periode lå møbelforretningen i Frederiksgade, medens boligtekstilafdelingen havde til huse i Søndergade 45. I 1958 indviedes en møbelkolonnade mellem Frederiksgade og Asylgade med 130 udstillingsvinduer.

I 1970 blev virksomheden opdelt så Ove Thorsen beholdt møbelforretningen og firmanavnet, medens Kay Thorsen videreførte en afdeling for hotel- og institutionsleverancer som selvstændig virksomhed.

I maj 1978 nedbrændte forretningen i Hans Hartvig Seedorffs Stræde (tidligere Asylgade), en uge før 100-års jubilæet. Skaderne blev opgjort til over syv mio. kroner. Virksomheden blev drevet videre fra firmaets lokaler på den modsatte side af Hans Hartvig Seedorffs Stræde.

Ove Thorsen, der nu ejede butikken alene, startede forfra i nye lokaler. I 1992 flyttede forretningen fra Frederiksgade til Viborgvej 175 i Århus V.

Familien Thorsen

Peter Thorsen blev født 29. januar 1851 i Serup ved Silkeborg. Han blev døbt Peter Pedersen, men fik senere, formentlig i 1909, navneændring til Peter Thorsen. Han var søn af glarmester og snedker Peder Pedersen og hustru Karen Christensdatter. Blev gift 13. marts 1881 i Århus med Bodil Kirstine Hansen Rasmussen (født 1854 i Seldrup, død 1926). Peter Thorsen døde 2. juni 1924 på Sct. Josephs Hospital i Århus.

     -Peters og Bodils børn:

    1. Dagmar Thorsen blev født 7. marts 1888 i Aarhus. Datter af Peter og Bodil.

2. Oscar Karl Serup Thorsen Pedersen blev født 16. juli 1882 i Frederiksgade 71, Århus. Navneændring 1909 til Oscar Thorsen. Søn af Peter og Bodil. Gift 1. i 1910 med Ingeborg Caroline Thonning (født 1882 i København) datter af arkitekt Carl Gustav Peter Thonning (1855-1926), gift 2. med Agnes Charlotte Knudsen. Oscar Thorsen døde 22. februar 1960 i Århus.

- Oscar og Ingeborgs børn:

2.1. Grete Thorsen blev født 19. juni 1911 i Aarhus.

2.2. Ove Thorsen blev født 10. juli 1913 i Skansepalæet 2 (Heibergsgade 36), Århus. Blev uddannet møbelsnedker. Ove Thorsen døde 20. april 1992 i Århus. 

2.3. Kay Leo Thorsen blev født 9. november 1915 i Heibergsgade 36, Århus. Blev uddannet møbelpolstrer.

Familien Thorsen opførte i 1920 villaen 'Søvang', Strandvejen 128 i Århus, hvor de boede i mange år.