Virksomheder i Århus 2

Her er en kort omtale af udvalgte virksomheder i Århus, som de blev beskrevet i 1940'erne. De var kendte dengang. Flere af dem eksisterer ikke mere.

Langballes kalk- og teglværk

kalkværk
Tegning af kalkværket
ved Vesterport

holst bøger
Aage E. Holst bøger

I Vesterport i Århus startede C. Langballe og A.I.C. Leth i 1837 en købmandshandel. Den blev i 1837 overtaget af Langballe, der også drev rederivirksomhed. I 1840 overtog han teglværket og kalkværket der lå som nabo til hans købmandsforretning. Kalkværket flyttede i 1872 til Spanien (gadenavn i Århus). Virksomhederne blev senere drevet videre af sønnerne under navnet C. Langballe & Søn. Teglværket blev indstillet i 1917, mens kalkværket fortsatte. Det var i øvrigt teglværket der gav navn til gaden Teglværksgade.
se også Langballe & Søn

Jydsk Centraltrykkeri

Et af byens tidligere store trykkerier var Jydsk Centraltrykkeri. Det blev grundlagt under navnet Brdr. Backhausen den 5. december 1869, og lå i Rosensgade 24 via-a-vis Hotel Royal. I 1916 skiftede trykkeriet navn til Jydsk Centraltrykkeri A/S. Gennem 35 år udgav Centraltrykkeriet avisen ◄ AARHUS forsideposten.
se også Jydsk Centraltrykkeri

Aage Holst Boghandel

Aage E. Holsts boghandel var i mange år en af byens betydeligste på Store Torv. Forretningen åbnede i september 1918 af Aage E. Holst. Han var søn af S.M. Holst der havde en stor købmandsgård i Frederiksgade 81, Århus. Efter at være udlært i Århus rejste Aage Holst til bl.a. Zürich og Leipzig, og vendte herefter tilbage til byen.

H.C. Andersens herreekvipering

Herreekviperingsforretningen H.C. Andersen var gennem mange år en kendt tøjforretning i på Søndergade. Indtil 1933 hed forretningen A. Møller Pedersen, hvorefter den blev overtaget af H.C. Andersen og fik eget skrædderi. Ved overtagelsen blev forretningen ledet af forretningsfører Axel Jeppesen.

P. Thorsen møbler

P. Thorsen møbler blev grundlagt i 1878 af P. Thorsen. Forretningen havde butik i Frederiksgade 71 og Søndergade 45.  I 1910 overtog sønnen Oscar Thorsen forretningen. Efter en brand i 1978, blev forretningen genetableret i lokaler på Viborgvej i Århus.
se også Thorsens Møbeletablissement

Aarhus Brugsforening

brugsen
Brugsforeningens første butik
i Badstuegade (til højre)

På Fabriksarbejdsmændenes generalforsamling den 11. september 1904 foreslog Kristian Moesgaard og N.P. Kristoffersen at man oprettede en brugsforening i Århus. Et udvalg blev nedsat, og på den stiftende generalforsamling den 5. oktober 1904 i Arbejdernes Detail-Forbrugsforening blev Aarhus Brugsforening født. Butikken åbnede i lokaler Badstuegade 7 den 21. december samme år. Hovedkontoret og centrallageret kom senere til at ligge i Eckersbergsgade 17. I 1940'erne havde brugsforeningen 6000 medlemmer.

Møbelpolstrer Sølvsten

sølvsten møbler
Sølvstens møbler i
bryllupssalen, Århus Rådhus

sølvsten møbler
Sølvstens forretning
Odensegade 4, omk. 1920

Anton Sølvsten blev født i Fårvang i 1884, som søn af møbelpolstrer Peter Sølvsten. Han blev udlært hos faderen hvorefter han rejste til Hamburg. Tilbage i Danmark fik han arbejde hos arkitekt Rothenhagens Møbeletablissement i København.
Efter selv at være blevet mester vendte han tilbage til Århus, hvor han i 1915 overtog broderen Christen Sølvstens forretning i Montanagade 29. Virksomheden blev slået sammen med Hingbergs Polstermøbelværksted i Frederiksgade 74. I 1918 flyttede værkstedet til Odensegade 4 nu under navnet Sølvsten & Hingberg. Sølvsten blev i 1920 eneindehaver af virksomheden.
    Flere af Sølvstens polsterarbejder er kendt af mange århusianere - uden at de ved det. Størstedelen af stolene på Århus Rådhus, cirka 2500 af slagsen, fik han som opgave at polstre, bl.a. de der står i bryllupssalen. Endvidere stolene i byrådssalen og på byrådskontorerne. Han  polstrede også de cirka 1000 stole i Aarhus Universitets hovedbygning.
    Sølvsten udviklede også en særlig madras, 'Sølvan-madrassen', som blev solgt til Stefanshjemmet, Århus Kommunehospital, Amtssygehuset, Marselisborg Hospital, daværende Hotel Ansgar og Hotel Ritz i Århus.

 


Kilde bl.a.: Aarhus - Jyllands Hovedstad, 1945-46