Århus billeder 1905-1910
(046-083)

Billederne er fra postkort omkring 1905-1910, nogle lidt senere.
Klik for stort foto
 


46.
Frue kirke

47.
Guldsmedgade

49.
Toldkammer luftfoto

50.
Havnen luftfoto

51.
Silistria, skoven

52.
Bruunsbro
Banegårdsplads

53.
Kystvejen Katedralskolen

55.
Århus Å

56.
Bruunsgade ?

57.
Risskov
Pavillonen

60.
Risskov station

61.
Risskov skovfogedbolig

62.
Havnen Aarhus Kul-Kompagni

63.
Badstuegade Marcus Bechs
Gård

64.
Havnen
molebygeri

65.
Store Torv

66.
Kystvejen

67.
Risskov strand

68.
Vennelyst

69.
Havnen Mindebroen DFDS bygning

70.
Kulhavnen

71.
Bruunsbro Banegårdsplads
Hotel Kronprinsen

72.
Skovmøllen

73.
Vester Allé
Tinghuset

74.
Kalundborg færgen

75.
Strandvejen

76.
Guldsmedgade, Lille Torv

81.
Ørnereden

82.
Silistria
(Celistria)

83.
Silistria