Ryesgade i Århus


Kort over Ryesgade
Park Allé tv endnu ikke anlagt
År 1900
Klik for stort billede


Ryesgade mod Søndergade
omk. 1900


Ryesgade fra Banegårdsplads
1923


Scherups Blomster
Hjørnet af Banegårdsplads . 1933


Grand Hotel
Hjørnet af Rosenkrantzsgade
1908

Ryesgade forbinder Søndergade med Banegårdspladsen. Den er i dag travl forretningsgade og en del af Strøget. Efter større omlægninger blev gaden den 1. maj 1974 indviet som "halv" gågade med plads for ensrettet færdsel og gående.

Gaden er opkaldt efter den norskfødte generalmajor Olaf Rye (1791-1849). Han udmærkede sig i Treårskrigen i træfningerne ved Bov, Slesvig og Dybbøl.

Oprindeligt var der kun privat gangsti fra Søndergade til banegården, der førte gennem gartner F.J.C. Jensens haver. Terrænet havde gartner Jensen lejet af kommunen. Beslutningen om Ryesgades anlæggelse var ikke uden sværdslag. Der blev nedsat udvalg, der var diskussion om gadens bredde, og der var betænkeligheder med vandløb i området, da det lå tæt på kirkegården (nu Rådhusparken). Sagen endte også med, at ministeriet måtte ind over sagen. Og dernæst var der problemer omkring bebyggelsen, husenes højde og udstyr. Man ville undgå, at den nye gade "kommer til at ligne de øvrige usle Bygninger i Byens nye Kvarterer."

Efter disse skærmydsler blev Ryesgade anlagt i 1873. Dengang var gadens forløb ned mod banegården. Ved opførelsen af nuværende banegård i 1926-1929 blev niveauet på Banegårdspladsen hævet med en etage ved omfattende jordreguleringer. Derfor stiger gaden i dag op mod banegården når man kommer fra den nordlige ende.

læs mere Ryesgades historie i avisen gennem årene.

Gamle forretninger

Gennem årene har Ryesgade blandt andet lagt adresse til disse forretninger.
Årstal angiver, hvornår de er registreret på foto, ikke det år de er startet i gaden, medmindre det er anført: