Gamle Aarhus-gader | A-G

gadenavn

Gaderne i Århus er har nogle gange skiftet navn en eller flere gange. Og mange af de gamle gader er helt forsvundet.

I 1899 navngav Århus byråd på én gang en hel masse gader, som endnu ikke var anlagt, men kun var projekteret på planer over byens udvidelse. Det samme skete i 1932, hvor en række gader på Frederiksbjerg blev navngivet, endnu inden de var anlagt.

Nogle af disse planlagte gader kom til at hedde noget andet, da de var blev anlagt.

Eksempelvis gaden syd for Sct. Pauls Kirkeplads, der fik navnet Jyllandsgade i 1899. Da gaden skulle anlægges, gav men den i 1901 navnet Hans Broges Gade.

Gadefortegnelse

Den efterfølgende fortegnelse indeholder gader og veje i Århus, gamle som nye, frem til 1950. Mange af de gamle gader eller gadenavne eksisterer ikke mere. Andre gader og veje har i første halvdel af 1900-tallet været planlagt og navngivet, mens de aldrig blev anlagt.

Materialet er blandt andet baseret på 'Aarhus By's Gader og Veje 1948-1950', som blev udgivet af Stadsingeniørens kontor i Århus Kommune. Og dels Johs. Kadsted som i 1943 udgav 'Gadenavnefortegnelse for Aarhus'.

Skrivemåden for gaderne er den, der blev anvendt i fortegnelserne.

Kadsteds fortegnelse omfattede "alle af Byraadet vedtagne eller anerkendte Gadenavne." 

Johs. Kadsted skrev bl.a. i gadefortegnelsen:

"...Endnu 1850-60 fandtes i Byen knap 30  Gader, mest snævre og korte, nu 1943 mere end 500 navngivne Gader ... Ved  kommunal Foranstaltning fornyes for Tiden en Del af Byens Gadeskilte, saa Skiltene vil vise sig i en ensartet Retskrivning. Gadeskiltene vil da, saafremt det af Byraadet vedtagne Navn er rigtigt gengivet, være Forbillede for al Offentliggørelse af Byens Gadenavne, den Rettesnor private- og offentlige Institutioner maa følge...".

Mere om gadens historie

Ved nogle gadenavne henviser dette: læs mere til en mere uddybende artikel om gaden, fx ved Ryesgade.

Bykort

se også Bykort over Aarhus fra 1914 i stort format

  Index:  A  B  C   V-W  Æ  Ø  Å 

 

Gadenavn Anlagt Navngivet
Oprindelse .
Tidligere gadenavn
 
A     TOP
Abildgade 1939 1939  
Absalons Gade 1885 1885 Efter ærkebiskop Absalon
Adelvejen     Gammel betegnelse for Dynkarken
Adolph  Meyers Vej 1938 1937 Efter apoteker, byrådsmedlem
Aldersrovej 1885-1899 1897 Efter Villa Aldersro opført omkr. 1870
Allingevej   1947  
Almindingen   1947  
Amaliegade omkr. 1850 før 1858  
Ambrosius Stubs Vej   1945 Dansk digter
G.C. Amdrups Vej 1926-1928 1939 Efter søofficer og polarforsker
Amerikavej     Se Anholtsgade
Amtmandstoften     Det tidligere godsbaneterræn ved nuværende Rutebilstation
Se Ny Banegårdsgade
Andersensgade     Se Bøgegade
Anholtsgade omkr. 1875 1902 Til 1902: Amerikavej
Ankersgade 1931-1937 1939 Efter løjtnant under Dybbølslaget
Arendalsvej 1926 1927  
Arnagervej   1946  
Artillerivej Gl. markvej 1940 Lå langs artillerikasernen Langelandsgade
Assensgade 1907 1907  
Asylgade 1875 1929 Efter børneasylet der lå her.
Tidligere Pistolstræde, fra 1892  Asylvej, nu H.H. Seedorffs Stræde
læs mere om Asylgade
Augustenborggade 1939 1939  
Auktionskajen   1944  
B     TOP
Badegyde     Lå ved Belysningsvæsenet i Spanien
Badevej     Lå ved Belysningsvæsenet i Spanien
Badstuegade omkr. 1400 før 1858 I 1796: Badstuestræde
Her fandtes badstuer, som blandt andre Kong Hans (1481-1513) besøgte
Badstuestræde     Se Badstuegade
Bag Beddingen   1930 På Sydhavnen
Bag Borgporten     Tidl. Kødtorvet
Bag Klosteret     Lå ved Grønnegade og Klostergade
Bag Risgaard     Se Rosensgade
Bag Svømmehallen   1944 Tidl. del af Toldbodgade
Bagvejen     Se Egegade
Bakkevænget   1941  
Balticagade   1930  
Banegaardsgade omkr. 1870 1899 Til 1874: Banegaardsvej
 læs mere om gaden
Banegaardspladsen 1862 1927  
Barbergyde     Se Sct. Clemens Stræde
Barberstræde     Se Sct. Clemens Stræde
Bartholins Allé 1933 1909 Efter dansk læge og højesteretsassessor
Barthsgade 1902 1904 Efter dansk rytteriofficer
Basballebro     Se Immervad
Bergensgade 1901 1910  
Bethesdavej før 1877 omkr. 1900 Efter Kvindehjemmet Bethesda opført 1897
Biblioteksgade omkr.1898 1898 Ved Statsbiblioteks nordside
Birkegade 1925 1927  
Birketinget 1909 1939  
Bispegade før 1300 1872 Førte forbi den sidste katolske Bispegård "Aarhus Gaarden"
Før 1872: Bispegyde
Bispegyde     Se Bispegade
Bispetorvet 1880 omkr. 1885 Tidligere plads foran Bispegården, nedrevet 1880.
Har været kaldt: Kjødtorvet
Navnet flyttedes fra Sct. Clemens Torv
Bissensgade 1899 1899 Efter dansk billedhugger
Blegepladsen     En del af den lå ved Åboulevarden
Blaamejsevej 1926 1939 Til 1939: Maagevej
Blegdammen 1912 1913 Efter tidligere blegeplads
Blekingegade   1944  
Bodelgyde     Se Gammel Munkegade
Bogensegade 1907 1918  
Borggade 1930 1930  
Borgmester Jacob Jensens Gade   1946 Indtil 1946: Olaf Hansensvej
Borgporten før 1300 før 1594 Oprindelig Voldport ved Immervad til den daværende befæstede Aarhus by.
Tidligere omkring 1450: Torvegade
Borgporten (torvet ved) 1914. Brolagt 1925-1926 ikke navngivet  
Borneovej   1944  
Bornholmsvej   1947  
Borupsgade     Se Morten Børups Vej
Brammersgade 1885 1889 Efter Biskop i Aarhus
Brandzonevej     Nedlagt. Lå ved Slagtehusvej
Brendstrupvej Gl. landevej omkr. 1890 Vej mod Brendstrup
Se også Langelandsgade
Brobjerggade     Se Frederiks Gade
Brogade omkr. 1870 1868 Til Dampskibsbroen
M.P. Bruuns Bro 1862   Nedrevet. Ny bro opført 1922-23
M.P. Bruuns Gade omkr. 1870 1875 Efter dansk politiker og købmand
Bygvangen   1941  
Bülowsgade nordlig del 1885
sydlig del 1901
1878 Efter dansk general
Bøddelgyde     Se Gammel Munkegade
Bøgebjergvej ikke anlagt 1940  
Bøgegade før 1890 1897 Tidligere: Andersensgade
Børspladsen     Uofficiel betegnelse for del af Havnegade. Anlagt ca. 1855, navngivet ca. 1914
C     TOP
Carl Bertelsens Gade 1934 1932 Efter købmand og byrådsmedlem
Carl Blochs Gade 1899-1905 1899 Efter dansk maler
Carsten Hauchs Vej 1923 1909 Efter dansk digter
Celebesvej   1944 Havneområdet
Ceres Broen 1934-35   Thorvaldsensgade
Christen Købkes Gade 1925 1928 Efter dansk maler.
Tidligere: Vinkelvej
Christianiagade 1901 1910 Se Oslogade
Christiansgade 1898 1898 Efter kong Christian IX
Chr. Filtenborgs Plads 1903-1904 1929 Efter købmand og byrådsmedlem
Chr. Kiers Plads Nordsiden 1918
Sydsiden 1922
1918 Efter overretssagfører og byrådsmedlem
Chr. Molbechs Vej   1946 Dansk digter
Chr. Richardts Vej 1906 1909 Efter dansk digter.
Nu Digtervænget
Chr. Winthers Vej     Tidl. i Århus, nu Aarestrupsvej
Chr. Wærums Gade 1929 1928 Efter dansk konsul og byrådsmedlem
H.N. Clausens Gade 1885 1887 Efter dansk politiker
Cort Adelers Gade Sydlige del 1899
Nordlige del 1920
1901 Efter dansk søhelt
Cykle- og gangsti øst for Riis Skov 1876-1935    
D     TOP
Dagmarsgade omkr. 1885 1889 Efter kejserinde af Rusland, datter af Christian IX
Dalargade   1944  
Dalgas Avenue 1902-1904 1900 Efter hedens beplanter Enrico Dalgas
Dalgasvej     Efter 1903: Montanagade
Dampskibsbroen 1868 1930 Første anlægsplads for dampskibe i indre havn
Damvejen gl. navn 1933 Mellem Ørneredevej og Oddervej i Marselisborg skov
Dannebrogsgade omkr. 1880 1898 Hørte oprindeligt under Viby kommune
Til 1898: Kunstvej
Danziggade   1930  
de Mezas Vej 1910 1904 Efter dansk general
Den døde Mands Vej     Ved Viborgvej-Parallelvej til Silkeborgvej. 890 m lang
Den gamle Vej   Ældgammel Mellem Morvadsvej og Ørneredevej i Marselisborg skov. 400 m lang
Det store Torv     Se Store Torv
Diagonalgaden     Nu: Ny Banegårdsgade
Digtervænget 1906 1942  
Dollerupvej 1930-1936 1931 Efter by Dollerup ved Viborg der var hovedsæde for gadens Trikotagefabrik
Domkirkepladsen omkr. 1200
anlagt 1926
før 1867 Anlagt på Domkirkens tidligere kirkegård
Dronning Margrethes Vej Gl. landevej 1904 Efter Dronning Margrethe I
Se også Grenaavej
Drosselvej 1921-1936 1927  
Due Odde   1947 Ved Rytterknægten
Duevej 1921-1936 1939 Til 1939: Lærkevej
Dybbølgade omkr. 1870 1875  
Dybkjærvej omkr. 1930 1931 Efter daværende ejendom Dybkjær
Dynkarken før 1600 før 1858 lLæs mere om gaden
Dyrehavevej 1937 1932  
E     TOP
Eckersbergsgade 1919-1930 1899 Efter dansk maler
Edv. Blaumüllers Vej   1943 Dansk forfatter
Egebæksvej - 1940  
Egegade før 1890 1897 Til 1897: Bagvejen
Ekspresvej     Se Fuglesangsallé
Ellemarksvej 1932-1938 1932 Efter vejen til Ellemarken ved de Mezas Vej
Elmegade før 1890 1897 Til 1897: Lillevej
Elverumsvej   1947  
Emmervad     Se Immervad
Eskimovej 1942 1942  
Estlandsgade   1930  
Eugen Warmings Vej 1920-1936 1922 Efter dansk botaniker
Ewaldsgade 1899 1899 Efter dansk digter
F     TOP
Faaborggade 1906 1906  
Falkevej 1926 1939 Til 1939: Tranevej
Falstersgade 1894 1897  
Farsundsvej 1940 1940  
Farvergade     Se Møllegade
Fasanvej 1935 1927  
Fattiggårdsbakken     Se Vesterallé
Finderupvej 1936-1937 1942 Dansk historisk stednavn
Finlandsgade   1943  
Finnedalsvej   1947 Tidl. Sorte Odde
Finsensgade 1904-1935 1904 Efter dansk læge
Fiskergade før 1500 før 1796  
Fiskergyde før 1500 før 1796 Tidligere Passagen
Fiskerikajen   1944 Lystbådehavnen
Fiskerivej   1944 Lystbådehavnen
N.J. Fjords Gade 1909 1908 Efter dansk  landøkonom
Folmers Gyde     Sidevej til Frederiksgade omkr. 16. århundrede
Fredensgade 1849 1850 Efter minde om fredsslutningen 1850
Fredens Torv 1849 1850  
Fredericiagade omkr. 1870 1875  
Frederik Barfoeds Vej   1943 Dansk forfatter
Frederiks Allé Gl. landevej.
omkr. 1870
1872 Efter kong Frederik VI
Frederiks Allé Broen 1862   Ombygget 1924. Nu kaldet Frederiksbroen
Frederiksbro     Tidl. Erstatning for Basballebro ved Immervad
Frederiksbjerg Torv 1899 1899  
Frederiksgade Bebygget før 1300. Ombrolagt 1872 omkr. 1824 Til 1796: Broberggaden. Til 1824: Brobjerggade (Brobjergvej).
Navn ændret efter tilladelse fra kong Frederik VI
Frederikshaldsgade omkr.1905 1910  
Fridtjof Nansens Vej 1924 1926 Efter norsk professor og polarforsker
Frue Kirkeplads omkr. 1600 før 1867 Anlagt på kirkens gamle kirkegård.
I 1541 ændrede kirken navn til Vor Frue Kirke
Frue Kirkerist     Se Klostertorv
Frydenslundsvej 1919-1920 1921 Efter skovfogedbolig ved indgangen til Marselisborg skovs nordøstlige del (nuværende Strandvejen ved Hotel Marselis)
Fuglebakkevej 1936 1939 Til 1939: Glentevej
Fuglesangs Allé 1936 1927 Tidligere populært navn Ekspresvej efter daværende villa
Fynsgade 1886 1891  
Fægyde     Se Nørreport
Fænøgade omkr. 1875 1939 Til 1939: Nyvej
Færøgade 1917 1930  
G     TOP
Galgebakkevej     Se Ny Munkegade
Gammel Skovvej     Se Kongevejen
Gammeltorv     Se Lille Torv
Garvergyde     Se Møllegade
Gasværksvej   1930 Øst for Gasværket
Gasværksvej 1897 1910 Syd for Gasværket
Gebauersgade 1930 1899 Efter dansk dyremaler
Gentoftevej 1918-1919 1920  
Gerlachsgade 1910-1931 1918 Efter dansk general
Gertrud Rasks Vej 1924 1924 Efter Hans Egedes hustru
Geysergade 1917 1929  
Godfred Hansens Vej   1939 Efter dansk viceadmiral og polarforsker
Godhavnsvej   1942  
Godsbanegade     Se Janus la Cours Gade
Godthaabsgade omkr. 1870 1875 Måske fordi vejen førte til det nyopførte Amtssygehus ("godt håb"). Der lå også et mejeri "Godthaab" ved Jægergaardsgade
Gotlandsgade   1944  
Graastensgade   1939  
Graven før 1500 før 1594  
Grenaa Landevej     Se Skovvejen
Grenaavej   1939 1904-1939: Dr. Margrethesvej
Grisetorvet     Se Vesterbro Torv
Grønland     Tidligere vej bagved i Spanien
Grønlandsgade     Nedlagt
Grønlundsvej     Se Hjelmensgade
Grønnegade før 1473. 1880. 1913 1858 Afledt af Grønnejord, de grønne områder.
1473: Sct. Karens Gade, senere Skidensig og Skidenstræde
I 1500-tallet: kaldt Bag Klosteret sammen med Klostergade.
1562: Raaddengyde
1796: Skidengyde
Vejstykket mellem Klostergade og Nørre Allé anlagt omkring 1870-1880, kaldet Ny Grønnegade
Grønnevej   1850  
Grønningen 1917 1917  
Gudhjemsvej   1947  
Guldbergsgade     Nu Høegh Guldbergs Gade
Guldsmedgade før 1562.
1891-1895
før 1562 Efter derboende guldsmede
Gustav Holms Vej   1939 Efter dansk søofficer og polarforsker
Gustav Wieds Vej   1943 Dansk forfatter
Gyldenløvesgade 1896 1902 Efter dansk admiral