Århusianernes Blå Bog . 1500-1899

Århus har gennem århundreder fostret mange betydningsfulde personer. I de seneste hundrede år tilmed mange med kunstneriske årer. Dette er et udvalg af kendte personer, som er født i Århus.

århus blå bog

Som udgangspunkt er begrænsningen Århus by med de gamle forstæder: Højbjerg, Skåde, Holme, Viby, Åbyhøj, Brabrand, Hasle, Vejlby samt Risskov.

Dette skal ikke betragtes som en fyldestgørende oversigt over eller biografi af personerne, men kun et udvalg af nogle århusianere der har præget eller været kendt i tiden. Listen er opstillet kronologisk efter deres fødselsår.

De oplyste fødesteder er dér, hvor familien boede, da personen blev født. Selve fødslen kan godt være foregået andetsteds, fx på sygehus eller fødeklinik.

Ikke-århusianere

Jeg har kun medtaget personer, som er barnefødt i byen. De mange, som er vokset op i Århus uden at være født her, er altså ikke med - eksempelvis politikeren Rasmus Peter Sabroe, født i Silkeborg, og musikeren Flemming 'Bamse' Jørgensen, født i Randers.

Her kan du se et udvalg af de, som antages at være født i Århus, men ikke er det. Læs mere Århusianere - sådan da!

Find adresserne

Du kan se en liste over alle århusianernes fødsels- eller bopælsadresser alfabetisk efter adressen.
 

Født 15001899

silhouet

Jakob Madsen Aarhus. (Jacobus Matthiæ Arhusiensis) (1538-1586). Sprogmand. Rektor og kannik i Århus. Født 1538 i Århus. Studerede gamle og nye sprog i udlandet. Dr. theol. 1582. Udgav bl.a. værket ”Om Sproglyde”, og lagde grundet til sprogets lydlære. Død 15.7.1586 antagelig i København.

worm
Ole Worm

Ole Worm (1588-1654). Læge. Oldtidsforsker. Født 15.3.1588 i Århus. Søn af borgmester Willum Worm og Inger Olsdatter. Gik i skole i Århus. Uddannet ved gymnasiet i Lüneburg, Tyskland. Studerede filosofi, filologi, teologi, botanik og anatomi, sygebehandling og kirurgi.  Læge for bl.a. kongehuset. Opbyggede et stort museum, Museum Wormianum, i Danmark. Død 30.8.1654 i København´.

Jacob Matthiesen Aarhus (1602-1660). Også kaldet Jacob Aarhus Matthiesen. Født 17.10.1602 i Aarhus, død 3.6.1660 i Aarhus. Teolog. Dr.theol. Professor i veltalenhed. Studerede i Nederlandene, Tyskland og England. Hofpræst. Fra 1645 biskop i Aarhus

rømer
Ole Rømer

Ole Christiansen Rømer (1644-1710). Naturforsker. Astronom. Politidirektør i København. Født 25.9.1644 i Skolegade i Århus (Vis kort). Søn af Christen Olsen Rømer og Anne Marie Storm. Student fra Århus Katedralskole 1682. Flere år i Paris. Professor i astronomi ved Københavns Universitet. Gjorde forarbejdet til indførelsen af den gregorianske kalender i Danmark-Norge i 1700. Opførte Rømer et landobservatorium i Vridsløsemagle, uden for Københavns. Ole Rømer Observatoriet opkaldt efter ham. Død 19.9.1710 i København.

jens worm
Jens Worm

Jens Worm (1716-1790). Leksikograf. Født 24.8.1716 i Århus. Søn af lektor Oluf Worm og Karen Knob. Uddannet i Århus, rektor og professor i filosofi. Blev især kendt på sit værk 'Forsøg på et Leksikon over danske, norske og islandske Lærde Mænd som ved trykte Skrifter haver gjort sig bekendte'. Død i Århus 31.12.1790.

t dahl
Thorkil Dahl

Thorkil Christian Dahl (1807-1872). Stiftamtmand. Godsejer. Født 11.9.1807, på Århus Vandmølle (Vis kort). Søn af ejerne til Århus Mølle Johannes Dahl og Kirstine. Student 1827 fra Århus Latinskole. Uddannet jurist.  Medlem af Grundlovgivende Rigsforsamling. Medlem af Landstinget og Rigsrådet. Opførte nyt kvarter omkring Fredensgade. Havde bogsamling på 16.000 bind. Ejer af Moesgaard Gods. Død 4.4.1872 på Moesgaard.  Læs mere om Thorkil C. Dahl.

rée
Bernhard Ree

Bernhard Philip Rée (1813-1868). Journalist. Politiker. Født 18.7.1813 i Århus søn af grosserer Hartvig Philip Rée og Therese.  Studerede jura, fik ikke eksamen. Redaktør af Aalborg Stiftstidende. Medlem af Jyske Stænder 1844-1848 og den Grundlovgivende Forsamling. Medlem af Folketinget. Døde på Sindsygeanstalten i Århus 13.11.1868.

Andreas Severin Weis (1815-1889). Møller. Søn af distriktslæge Ernst Peter Weis. Ejede og drev Aarhus Mølle. Læs mere om A.S. Weis.

ingerslev
H.P. Ingerslev

Hans Peter Ingerslev (1831-1896). Politiker. Indenrigsminister. Godsejer. Født 3.5.1831 på Marselisborg, Århus ( Vis kort). Søn af godsejer Casper P.R. Ingerslev. Læste jura. Overtog 1864 Marselisborg Gods efter faderens død. Medstifter af Århus Amts Landboforening. Formand for Viby sogneråd. Medlem af Århus Amtsråd. Medlem af Folketinget. Død 20.4.1896.

L.C. Meulengracht
L.C. Meulengracht

Laurits Christian Meulengracht (1837-1903). Brygger. Byrådsmedlem. Født 14.2.1837, Lille Torv i Århus ( Vis kort). Søn af købmand Lars Christian Meulengracht og Jacobine Bech. Opvokset hos bedsteforældre i købmandsgården på Lille Torv, Århus. Kom i lære hos sin onkel og senere svigerfar M.C. Lottrup der startede ølbryggeriet Ceres, og overtog i 1870 bryggeriet efter ham. Han gjorde bryggeriet til Jyllands største. Medlem af Århus byråd 1876-1890. Var en årrække Århus største skatteyder. Død 9.4.1903 i Monte Carlo.

lange
Hans O. Lange

Hans Ostenfeldt Lange (1863-1943). Ægyptolog. Bibliotekar. Født 13.10.1863, Tangen 853/854 (Klostertorvet) i Århus ( Vis kort). Søn af købmand Hans Lange og Marie Ostenfeldt. Interesseret i hieroglyffer siden sit 11. år. Chef for det kongelige Bibliotek 1901. Deltog i arbejdet ved det ægyptiske Nationalmuseum i Gizeh. Skrevet om ægyptiske tekster i bl.a. 'Verdensreligionernes Hovedværk' fra 1921. 1895 medstifter af Blaa Kors bevægelsen i Danmark. Medudgiver af Søren Kierkegaards samlede værker fra 1901. Død 15.1.1943.

dalgas
Ernesto Dalgas

Ernesto Dalgas (1871-1899). Forfatter. Født  22.7.1871, Montanavej (nu Montanagade), Århus ( Vis kort). Søn af Enrico Mylius Dalgas (hedens opdyrker) og Marie Magdalene Købke. Gik på Katedralskolen i Århus. Blandt andet skrevet 'Lidelsens vej', og 'Dommedags Bog'. Hans fag var filosofi, og ved sin død skrev han på et magisterspeciale om erkendelsesteori. Død ved selvmord 11.7.1890 i København.

h malberg
Henrik Malberg

Henrik Martin Marinus Malberg (1873-1958). Skuespiller. Født 4.12.1873, Skolegade 7, Århus ( Vis kort). Søn af vognmand Peter Broch Malberg og Catrine Marie Scheibye. Gik i Valdemarsgades skole. Uddannet maskinarbejder. Debuterede som skuespiller på Aarhus Teater i 1896. Fastansat her 1902-1905. Var 1917-1950 ansat ved Det kongelige Teater. Fik i 1950 medaljen Ingenio et arti. Storebror til Peter Malberg. Død 28.9.1958.

Ferdinand Frederik Salling (1880-1953). Købmand. Født 10.5.1880, Teglgaardsgade 29 (nu Sjællandsgade), Århus ( Vis kort) Startede Salling Stormagasin. Død 22.6.1953. Læs mere F. Salling

fønss
Olaf Fønns

Olaf Holger Axel Fønss (1882-1949). Skuespiller. Født 27.10.1882, Pistolstræde 10 (nu H.H. Seedorffs Stræde) i  Århus ( Vis kort) Søn af organist Vilhelm Lars Clemens Fønns og Henriette Zimmermann. Gik på realskole og handelsskole i Aarhus. Debuterede 1904 på Dagmar Teatret i København efter som 16-årig at være stukket af fra barndomshjemmet i Århus til København for at læse til skuespiller. Var en af dansk og tysk stumfilms største stjerner. Fik 1946 biografbevilling i Danmark til World Cinema. Død 3.11.1949.

p malberg
Peter Malberg

Peter Martinus Malberg (1887-1965). Skuespiller. Født 21.9.1887, Ridderstræde 8? (tidl. sidevej til Dynkarken) i Århus ( Vis kort). Søn af vognmand Peter Broch Malberg og hustru Catrine Marie Scheibye. Var i malerlære, og blev ansat som dekorationsmaler på Aarhus Teater. Statist som skuespiller på Aarhus Teater 1907. Debuterede 1910 i stumfilmen Elverhøj. Lillebror til Henrik Malberg. Død 23. juni 1965.

emmanuel sunyata sørensen
Sunyata


Stenen i Forstbotanisk Have

Alfred Julius Emmanuel Sørensen "Sunyata" (1890-1984). Han var en kendt dansk mystiker. Blev født i Kolt ved Hasselager en halv snes km sydvest for Århus den 27.oktober 1890, som søn af gartner Søren Sørensen og Kirsten Marie Jensen.  Han foretrak naturen og stilhed. I flere år rejste han rundt som gartner i Frankrig, Italien og England. I 1930'erne tog han til Indien og arbejdede bl.a. som gartner hos Nehrus søster. I Indien blev han inspireret af den indiske guru Ramana Maharishi. Emmanuel blev af Maharishi betragtet som en født  mystiker. Efter en spirituel oplevelse tog han navnet Sunyata. Han slog sig ned i  Kalima (Crank's Hill) ved Almora i Indien. Efter 40 år i Indien rejste han i 1978 til Californien i USA, hvor han boede til han den 5. august 1984 blev udsat for en bilulykke og døde få dage senere, 94 år gammel. På initiativ af Lars Muhl og Søren Hauge, blev der i 2005 i Forstbotanisk Have i Århus rejst en lille mindesten over ham med indskriften "Stilhed er det virkeliges sprog". Stedet og stenen blev indviet på Emmanuel Sørensens 115 års fødselsdag den 27.oktober 2005. Rådmand Poul B. Schou holdt  tale for mere end 100 fremmødte, blandt andre Emmanuel Sørensens barnebarn Peder Bæk.

hartvig seedorff
Hans H. Seedorff

Hans Hartvig Seedorff (1892-1986). Forfatter. Lyriker. Cand.phil. Født Hans Hartvig Seedorff Pedersen 12.8.1892, Ryesgade 43, Århus ( Vis kort). Søn af skrivepædagog Hans Carl Pedersen og Ingeborg M. Seedorff. Opvokset i Banegårdsgade 22, Århus ( Vis kort), som han i 1959 lavede et lille skrift om 'Gennem Barndommens Gade'. Senere flyttet til Frederiksgade 67. Død 19.1.1986.  Læs mere om Hans Hartvig Seedorff.

povl sabroe
Povl Sabroe

Povl Arthur Sabroe (1897-1984). Journalist. Forfatter. Revydirektør. Kendt som 'Den Gyldenblonde'. Født 2.2.1897, Studsgade 7, Århus ( vis kort) Søn af journalist, århusianske byrådsmedlem og folketingsmedlem Peter Sabroe og Thyra Møller. 1909 flyttede familien til København. Journalist ved Politiken 1929-1960. Direktør for Cirkusrevyen 1956-1970. Redaktør på Blæksprutten 1955-1980. Skrev causerier og revytekster. Fra 1970 gårdejer og svineavler på Nødagergård ved Kolind på Djursland. Død 5.6.1984.
Bror til Sven Peter Sabroe (14.4.1906-3.2.1996), journalist, kendt som 'Bro Brille'.

Læs mere århusianere født 1900-1939