Borgmestre i Århus (2)

Borgmesterkæden


Borgmesterkæden fra 1955/56.
Klik på billedet

Århus fik sin første borgmesterkæde i 1955.

Ved nytårsskiftet 1955/1956 blev borgmesterkæden på borgmesterkontoret overrakt borgmester Unmack Larsen af formanden for Aarhus Handelsstandsforening, konsul S. Warrer. Det var en gave fra handel, håndværk og industri i Aarhus.

Kæden er tegnet af Sven Weilbach og er forarbejdet af guldsmed Franz Hingelberg. Dens værdi ved overrækkelsen var 6000 kroner.

Kæden er af 14 karat guld. På hver af de 19 runde plader i kæden er byens våben, og bag på hver af disse er indgraveret byens borgmestres navne og embedsperiode siden 1956.

Da byen fik sin første kvindelige borgmester i 2002 (Louise Gade), måtte der tages et par led af kæden, så den passede bedre til de kvindelige størrelsesforhold.

Kæden anvendes i dag primært ved indsættelsen af borgmesteren og ved kongelige besøg.

Byens borgmestre

En opgørelse over byens borgmestre i de første århundreder kan være noget usikker. Når der synes at være mange borgmestre i de første århundreder, skyldes dette bl.a., at der gennem flere år var udpeget to borgmestre ad gangen.

Mange borgmestre har ofte været rådmænd før eller efter borgmesterperioden. Dette er ikke nævnt i biografierne.

På de følgende sider finder du korte biografier om alle Århus' borgmestre fra 1395 til i dag.

1300-1400-tallet

Johannes Smed . Peder Vinmand . Jens Bruun . Thyri Esbernsen . Erik Litle . Eskil Mogensen . Bertel Gørval . Jens Pedersen . Mogens Nielsen . Jens Hvidsen . Peder Skytte . Peder Litle . Christian Mandrup . Mathias Pedersen . Claus Pedersen . Jens Madsen . Erik Pedersen.

Læs mere om disse borgmestre

1500-1600-tallet

Niels Andersen . Mogens Lauridsen . Michel Jensen . Knud Galthen . Laurids Fog . Peder Knudsen Skriver Fog . Laurits Christensen . Dines Thøgersen . Niels Pedersen Bording . Jørgen Jørgensen Sommerfeld . Oluf Rasmussen . Villum Johansen Worm . Hans Hansen Grønbæk. Peder Pedersen Borum/Skriver . Clemen Jensen Smagbier . Morten Jensen . Rasmus Pedersen Gius . Jens Sørensen Stigsen . Søren Jensen Frost . Jens Lauridsen Bording . Jens Christensen (Basballe) . Christen Carlsen . Hans Pedersen Flensborg . Rasmus Nielsen Skriver . Anders Lydichsen . Wulff Baltzersen . Hans Jostsen . Christen Jensen . Christen Henrik Pedersen . Jesper Nielsen Hutfeld . Jacob Sørensen Schandorph . Jacob Michelsen . Jørgen Rasmussen Juel . Niels Madsen . Jens Rasmussen Laasbye . Michel Michelsen Malling . Jens Christensen Basballe.

Læs mere om  disse borgmestre

1700-tallet

Hans Jensen Winther . Anders Henriksen Vendelboe . Christen Jensen Basballe . Ditlev Eggers . Peder Jensen Laasbye . Søren Michelsen Gylling . Morten Andreas Geertsen . Frederik Christian Gleerup . Niels Rohde.

Læs mere om disse borgmestre

1800-1900-tallet

Niels Hviid . Jens Legaard Schumacher . Hans Astrup Fleischer . Christian Ehlers Hertz . Ulrik Christian von Schmidten . Frederik Christian Vestergaard . Ernst Christoffer Lorents Drechsel . Knud Holch . Erik Høgstrøm.

Læs mere om disse borgmestre

1919+

Jacob Jensen . Hans Peter Christensen . Einar Stecher Christensen . Svend Unmack Larsen . Steffen Bernhardt Jensen . Orla Schartau Hyllested . Thorkild Simonsen . Flemming Knudsen . Louise Gade . Nicolai Wammen . Jacob Bundsgaard Johansen

Læs mere om disse borgmestre