Enrico Mylius Dalgas


Enrico Mylius Dalgas

Enrico Mylius Dalgas blev født i Italien, men kom senere til Århus og blev medstifter af Det Danske Hedeselskab. Kendt som 'Hedens opdyrker'.

Enrico Mylius Dalgas, døbt Heinrich Mylius Dalgas, blev født 16. juli 1828 i Napoli, Italien, og døde 16. april 1894 i Århus. Blev 13. juni 1855 gift med Maria Magdalene Christiane Købke, der blev født 18. september 1832 i Fredericia og døde 24. maj 1916 i Århus. Marias mor Mette Marie Bruun var søster til Mads Pagh Bruun.

Dalgas-slægten

Enrico Dalgas er efterkommer af de franske Hugenotfamilier, der flygtede fra landet i 1685. Tipoldefaderen Antoine Dalgas udvandrede til Schweiz.

Enricos farfar var Jean Marc Dalgas (1752-1811), der var født i Lausanne i Schweiz. Han flyttede til Fredericia, hvor han blev præst ved den reformerte menighed. Han og hustruen Maria Franciska Esther Aldebert (1762-1813), der var borgmesterdatter fra Eberfeld i Tyskland, fik 11 børn.

Den ene af sønnerne, Enricos far, var Jean Antoine Dalgas, født 1788 i Fredericia. Han blev købmand og dansk konsul i Napoli, Italien og døde 1835 i Livorno, Italien. Han blev gift med Johanne Thomine Stibolt (1792-1871), der var datter af en dansk søofficer. Da hendes mand døde i 1835, flyttede hun tilbage til Danmark med deres seks børn: Carlo Eduardo (1821-1851), Ernesto (1823-1850), Suzette Augusta (1825-1889), Dagmar (1830-1893), Carolina (f.1832) og Heinrich Mylius (Enrico).

Officer og vejinspektør


Villa Montana
Montanavej 48 i Århus


Dalgas' arbejdsværelse

Heinrich Mylius Dalgas, kaldet Enrico, blev oberstløjtnant i den danske hær og deltog i krigen 1848-1850. Herefter blev han uddannet på militærhøjskolen som ingeniørofficer. I 1853 kom han til ingeniørkorpsets vejsektion i Viborg og herfra til Holstebro, hvor hans arbejdsområde især blev etableringen af landevejen Randers-Viborg og videre til Holstebro.

Det var under arbejdet med vejene på de store hedestrækninger han fik ideen til hedens opdyrkning.

I 1861 flyttede familien Dalgas til Århus, hvor de først boede på hjørnet af Fredens Torv og Fredensgade. I 1868 flyttede de til Frederiksbjerg-bydelen. Her købte Dalgas for 4000 rigsdalere en grund, hvorpå han byggede villaen 'Montana' -  navngivet efter bjergfyren 'Pinus Montana', der blev anvendt ved tilplantningen af hederne. Her anlagde han også en planteskole 'for et Jydsk Haveselskab med Station i Aarhuus'. Vejen fik først navnet Dalgasvej, der i 1902 blev ændret til Montanagade efter villaens navn - der da var nedrevet i 1898 ( vis på kort).

I Århus blev Enrico Dalgas vejinspektør for vejnettet omkring Århus.

Hedeselskabet oprettes

På et møde på Hotel Royal i Århus den 28. marts 1866 stiftede han Det Danske Hedeselskab sammen med andre initiativtagere: justitssekretær Georg Morville, godsejer til Rugård og folketingsmedlem Ferdinand Mourier-Petersen, industrimanden Michael Drewsen fra Silkeborg, godsejer til Tjele Christian Ditlev Lüttichau og Gottlieb Bruun. Enrico Dalgas blev direktør for Hedeselskabet.

Man gik herefter i gang med at forvandle Jyllands store hedestrækninger til dyrkbar jord, med afvanding, landvinding og læplantning.

Det er Dalgas der tillægges de bevingede ord "Hvad udad tabes, skal indad vindes", men ordene er dog ikke hans (læs om citatet).

Han kom med i bestyrelsen for 'Selskabet for den Historisk-Antiqvariske Samling', det senere Forhistorisk Museum i Århus.


Dalgas-statuen
Her på Banegårdspladsen
ved Banegårdsgade

Dalgas arbejde utrætteligt med hedearbejdet, og det siges, at han færdedes på heden over 200 dage om året. Herudover ydede han vejledning og holdt foredrag. Endvidere var han flittig skribent med bøger, pjecer og artikler.

Enrico Mylius Dalgas døde som nævnt i 1894 og blev begravet på Århus Nordre Kirkegård.

I Århus blev der i 1901 rejst en statue af Dalgas på Banegårdspladsen efter megen debat om dens placering. Den blev i 1921 flyttet til Park Allé, dér hvor nu 'Agnete og Havmanden' ligger. I 1938 blev den så flyttet til sin nuværende placering ved Chr. Filtenborgs Plads og Dalgas Avenue. Dalgas Avenue er opkaldt efter Enrico Dalgas.

Efterkommerne

Enrico Dalgas og Maria Magdalene fik otte børn, hvor de seks blev født i Århus: Suzette (1856-1858), Mette Marie (1857-1952), Johanne (1859-1947), Christian (1862-1939) der blev direktør for Hedeselskabet, Jean (1863-1865), Frederik (1866.1934), der blev direktør for Den Kgl. Procelainsfabrik, Henrik (1868-1868), og Ernesto Emil (1871-1899) der blev forfatter og filosof og skød sig ved Damhussøen i København.


læs mere Dalgas-slægten på Konger & Fyrster