H.C. Andersens dagbøger om Århus (4)

H.C. Andersen havde kontakt med utroligt mange mennesker gennem livet - også i Århus. Gennem hans omhyggeligt førte dagbøger kan man følge, hvordan han omtaler Århus. Man kan også følge, hvem han skriver med i byen.

HC Andersen
H.C. Andersen
læser Fædrelandet

H.C. Andersen skrev, blandt meget andet, dagbøger fra 1825-1875. Dagbøgerne fra 1830, hvor han også var i Århus, findes dog ikke mere. Dagbøgerne er siden udgivet i 10 bind.

Her følger en omtale af de mange passager i dagbøgerne, hvor Århus bliver nævnt - enten i forbindelse med hans ophold, eller personer han nævner i forbindelse med byen. Bynavnet ved datoen angiver, hvor Andersen opholdt sig, da han skrev disse noter.

20.6.1844 i Hannover: ”Jeg seer ud af Vinduet, Køer bliver drevet forbi ligesom i Aarhuus ... Værelset er et Hjørne Værelse vi see ud af Vinduet ned af Gaden, Ja der er det Køerne komme ligesom i Aarhuus, men de ere ikke uartige paa Gaden.”

11.9.1844 i Sønderborg: ”Manden, Hunnæus, som førte om fortalte at man i Jylland havde givet en Comedie der om, 'Kongens Drømme”, Reisende havde fortalt at have seet det i Aarhuus.”

26.5.1850 i Silkeborg: ”Klokken 3 kom vi til Aarhuus; her var Drevsens Karl paa Broen... Klokken henved 9 var jeg paa Silkeborg, som er 6 Miil Vest for Aarhuus...”

2.8.1850 på Glorup Herregård: ”Sendt Brev og Manuskripter til Frøken Rosenkrands paa Rosendal ved Aarhus.”

5.6.1857 i Uelzen, Tyskland: ”... et stort skident Hotel, hvor man seer ud paa Gade med slet Brolægning stinkende Rendestene og Køer der gaae her som i Aarhuus Gader, i Salas og andre Smaaheds Steder.”

13.8.1858 i Dresden, Tyskland: ”Brev fra Faderen Collin med et Vers fra Aarhuus.”

20.6.1859 i Silkeborg: ”Kjørt fra Basnæs til Korsøer og med Dampskibet Gerda, i smukt Veir til Aarhuus ... i Aarhuus hilsede paa mig Hr Erslev, Lærer ved Skolen.”

HC Andersen dagbog
Fra H.C. Andersens
dagbog

25.8.1859 i Aalborg: ”Cholera tager til i Aarhuus... Vognen gaaer lige til Hadersleben og er kommet derfra altsaa gjennem Aarhuus...”

29.8.1859 i Hjermind: ”I Aarhuus tager Sygdommen til, det afficerede mig og jeg følte Trykken i Hjertekulen...”

5.9.1859 i Asmildkloster, Viborg: ”...Cholera i Horsens og Fredericia, ligesaa Aarhuus...”

6.9.1859 i Viborg: ”Efter at have kjørt to Miil paa Veien til Aarhuus, dreiede Kusken ind i en Skov der hørte til Palsgaard...”

8.9.1859 i Palstrup: ”... ved Fabriken kom den unge Fru Drevsen, hun fortalte at Wiehes fra Aarhuus var kommet i denne Choleratid, hendes Mand og Svigerfader ventes hjem imorgen over Aarhuus. Det er ikke saa rart med Berørelse af Sygdoms Stedet.”

9.9.1859 i Silkeborg: ”Til Aften kom Drevsen og Søn over Aarhuus, det var mig uhyggeligt at omfavnes af ham...”

28.12.1861 på Holsteinsborg: ”Brev fra en Fru Heggelund i Aarhuus”

10.6.1862 på Basnæs: ”Om Aftenen var Frøken Wiehe her med to af sine Broderbørn fra Aarhuus, samt de unge Mennesker fra Borryby.”

11.7.1862 på Lerchenborg: ”Vi gik hen til Skrænten ned mod Havet, saae Fyen og Samsøe. Et Dampskib fra Aarhuus til Korsøer gik mod Syd.”

Papirklip HC Andersen
Papirklip af
H.C. Andersen

24.7.1862 i Flensborg: ”I Flensborgfjord seilede vi forbi Dampskibet Albion der kom fra Aarhuus med de jydske Vaabenbrødre.”

22.6.1863 på Glorup: ”Sendt Brev med Portrætkort til Bertha Murjahn ved Aarhus og Brev til pseudonyme Dame Hildegard Holme ved Aarhuus.”

8.7.1863 på Frijsenborg: ”Paa Skibsbroen i Aarhuus hilsede Kjøbmand Lisberg paa mig. En Vogn fra Frisenborg ventede, vi kom til Aarhuus lidt før fire og henimod halv syv var jeg paa Frisenborg.”

10.7.1863 på Frijsenborg: ”Her var til Middag Provst Boesen med Kone fra Aarhuus...”

13.7.1863 på Frijsenborg: ”Grevinden og Børnene toge til Aarhuus for at bade i Havet, de ere her Klokken 12 til Middag.”

19.7.1863 på Basnæs: ”Thielemann fulgte med til Aarhuus ... Indenrigs Minister Lehmann var ombord, han skal imorgen aabne Jernbanen fra Aarhuus til Viborg.”

10.12.1863 i København: ”Nu fik jeg Besøg af Theaterdirecteur E. Hansen der kom for at bede om at turde benytte mit nye Stykke for Casino 'Langebro'. Han fortalte at han i Aarhus havde gjort glimrende Lykke som Evald i 'Lykkens Blomst'”.