H.C. Andersens dagbøger om Århus (5)

Manuskript HC Andersen
Manuskript af
H.C. Andersen

4.6.1864 på Basnæs: ”Sendt Brev til Fabriqueeier M.P. Bruun paa Jægergaarden ved Aarhuus.”

11.6.1865 på Frijsenborg: ”Oppe Klokken 6; har ikke stor Lyst til at reise i det Veir, men nu er der Vogn efter mig i Aarhuus ... ærgrede mig over at Kudsken skulde forgjæves være kjørt til Aarhuus, komme derfra uden mig.”

12.6.1865 på Frijsenborg: ”Klokken ½ 11 toge vi fra Korsøer og først henimod 6 vare vi i Aarhuus ... Klokken var over 6 da jeg forlod Aarhuus...”

14.6.1865 på Frijsenborg: ”Til Morgen fortalte Tjeneren mig Meget om Preusernes Ophold her. De havde i Aarhuus sagt at de havde det fortræffeligt paa Frisenborg, men det generede dem at de aldrig saae den grevelige Familie ... Falkenstein mældte sig for at skyde en Raabuk, han kom i egen Vogn med fire Heste fra Aarhuus...”

18.6.1865 på Frijsenborg: ”Jeg skrev Brev til Concul Mørk, (jeg fik nemlig iaften Brev fra Reitzel, fra Henriques og Concul Mørk) denne sidste anmodede mig i sit og Fleres Navn at jeg paa Gjennemreisen vilde i Aarhuus læse nogle af mine Eventyr.”

14.7.1865 på Frijsenborg: ”Greven og Comtesse Henriette kjørt op til Aarhuus hvor Grevens Søster fra Mecklenborg kommer i Dag.”

15.7.1865 på Frijsenborg: ”Sendt Brev til Grevinde Ahlefeldt og til Postmesteren i Aarhuus.”

6.8.1865 på i København: ”Jeg blev hjerteligt modtaget hos Henriques; der var Dr: Adler, Erslev fra Aarhuus og den unge Hr Bing.”

27.12.1865 på Basnæs: ”I Dag er den ældste Castenkjold som nu har Borreby af Broderen, Artilleristen, ført til Daareanstalten i Aarhuus; hans unge Kone sidder her paa Borreby med et lille Barn.”

29.12.1865 på Basnæs: ”Vi maatte af hos Frøknerne Castenskjold for at høre hvorledes det var gaaet med den Sindssvage Castenskjold, han var naaet vel til Aarhuus og Dr. Selmer havde gode Forhaabninger.”

19.5.1866 i Lissabon, Portugal: ”...der kom en kjøbenhavnsk Skipper Bing han hilsede mig fra en anden, der med sin Kone vilde have besøgt mig i Søndags, hun var fra Aarhuus, han havde ikke været vel, de vare seilede i Dag...”

25.11.1866 i København: ”Middag hos Henriques sammen med Consul Mørk fra Aarhuus.”

18.7.1867 på Basnæs: ”Jeg spiiste Frokost; fandt Brev fra Fru Bushby i London og fra Robert Watt i Aarhuus”

9.2.1868 i København: ”Til Middag hos Henriques var Concul Mørk fra Aarhuus og Maleren Lehmann.”

17.8.1868 på Frijsenborg: ”Jeg gik med Dampskibet til Aarhuus ført af Holbøl ... Klokken lidt over tre vare vi allerede i Aarhuus, paa Broen traf jeg Watts Broder med Forlovede, samt Spillelærerinden fra Holsteinsborg...”

22.8.1868 på Frijsenborg: ”Frøken Willemoes fra Aarhuus, som ligner sin Fader og Moder, har en smuk Stemme og synger sammen med Frøken Sara Krieger.”

Papirklip HC Andersen
Papirklip af
H.C. Andersen

23.8.1868 på Frijsenborg: ”Vi fik til Middag Etatsraad Willemoes, Frue og Søn fra Aarhuus, Fruen ligner sin Moder Fru Sneedorph ... I Aarhuus er faldet Iis saa store som Bolscher...”

7.8.1869 på Rolighed, København: ”Af Telegrammer igaar var fra Grevinde Frijs paa Frisenborg, Dahlstrøms i Aalborg, Frøken Raasløff og Fru Fremont i Salzurg. Consul Mørk i Aarhuus, Melchiors i Badenweiler &”

17.9.1869 på Basnæs: ”Brev til Consul Mørk i Aarhus, som sendte mig Telegram, 'Dagbladet' i Krydsbaand til Jules Jörgensen i Locle...”

26.11.1869 i Genève, Schweiz: ”En amerikansk Familie var med, ved Arles forlod de os paa to ældre Damer nær, de Andre vilde see Amphitheatret og først om Aftenen naa Marseilles; vi kom i Tale; de havde været i Danmar og Sverrig, var ved Korsøer kommet paa Aarhuus Dampskib og ikke paa det til Kiel...”

19.6.1870 på Basnæs: ”... ved Bordet bestemte Otto at reise endnu i aften for at gaae med Dampskibet inat til Aarhuus...”

3.5.1872 i Wien, Østrig: ”Blev hjemme til henimod tre, kjørte da ud i Josephsstadt til Junks Forældre, en Major, som havde været med oppe i Veile og Aarhuus under Krigen, han roste særdeles de danske Soldaters Tapperhed og den smukke Natur...”

23.7.1872 på Rolighed, København: ”Brev fra en Fru Heiberg og hendes Børn i Aarhuus.”

12.9.1872 i København: ”Dr: Bloch fortalte mig om Gale-Anstalten i Aarhuus og de Gale der, om de første Tegn paa Galskaben, jeg satte med en Fornemmelse af Skræk, om han allerede saa samme hos mig.”

28.3.1873 i København: ”Fik Brev fra en Fru Primon i Aarhuus der ønskede mig alt Godt for mine Eventyr”

9./10.8.1873 i København: ”Idag tilmorgen kom Melchior til mig han reiser iaften med Carl til Aarhuus og vil saa hente sin Kone for at føre hende til Ostende og London...”

13.8.1873 i København: ”Til Aften kom Melchior hjem fra Aarhuus.”

28.12.1873 i København: ”... kjørte mig hen til Melchiors, hvor efter Middagsbordet, Carl Melchior reiste (med Toget Kl 7) til Aarhuus.”

2.4.1874 i København: ”...Der kom Telegram fra Carl Melchior i Aarhuus, fra Familien Brandt i Amsterdam, fra Boghandler French i Leipzig...”

7.5.1874 i København: ”Hos Melchior traf jeg stort Selskab, der var den Dame Carl Melchior boer hos i Aarhuus, en Fru Birk med to Smaabørn...”

29.6.1874 på Rolighed i København: ”Iaften Klokken 6 reiste Carl Melchior med Dampskib til Aarhuus.”

2.1.1875 i København: ”Besøg af Carl Melchior som imorgen reiser til Aarhuus.”

23.5.1875 i København: ”Til Aften kom Melchior, lige fra Frøken Meyers og Hr Magnus (fra Götheborg) Bryllup, det unge Par reiste iaften til Aarhuus og derfra til Götheborg.”

16.6.1875 i København: ”Da jeg sad paa Stuen og spiiste kom Stuepigen, der ellers aldrig kommer her op og førte en Dame til mig fra Jylland. Jeg troede at det var Frøken Clara Bjerring og sagde at hun netop turde see ind men jeg var for syg til at tale (Mit Bord var blevet dækket med flere Retter, som jeg ikke nød af, samt to Slags Viine) Damen var brandguul og sortklædt; hun vilde have Svar paa Brev fra en Dame i Horsens eller Aarhuus, jeg forstod ikke, men tænkte strax paa det store Brev der var blevet sendt til mig, jeg troer med Digte. Jeg blev aldeles vild heftig, sagde jeg kjendte hende ikke, at Ingen maatte have Lov at komme ind til mig, at dette var skeet ved en Misforstaaelse...”

H.C. Andersen døde knap to måneder senere, den 4. august 1875.
 

HC Andersens begravelse
H.C. Andersens begravelse
fra Vor Frue Kirke i København
18. august 1875