Otto Mønsted - OMA-margarine i Århus

OMA-margarine blev det kendte varemærke for den margarine som, Otto Mønsted i Århus producerede. En industri som i starten havde stor uvilje fra landbrugets side.

Rasmus Otto Mønsted blev født på proprietærgården Lyngbæksgård ved Femmøller ved Ebeltoft den 23. november 1838 og døde den 4. september 1916 i København. Hans forældre var proprietær og cand. pharm. Niels Secher Mønsted og Charlotte A.D.M. Møller. Han giftede sig 1870 med Anna Sophie Broge, datter af storkøbmanden Hans Broge.

Otto Mønsted
Otto Mønsted

Han kom i handelslære i Grenå, var kommis i Roskilde, og kom herfra til et handelshus i København.

Otto Mønsted nedsatte sig som købmand i Århus i 1865, hvor han handlede med smør, korn- og foderstoffer. I 1870 anlagde han en dampmølle, og i 1876 grundlagte han 'The Danish Preserved Butter Co', som eksporterede smør i blikdåser.

Margarinens oprindelse

Man ved ikke, hvorfra Otto Mønsted fik ideen til at fremstille margarine. Men antageligt har han hørt om det i Tyskland, hvor det blev fremstillet under navnet butterine.

Opfindelsen af margarine blev gjort af den franske kemiker Hippolyte Mège-Mouriès, der tog patent på det i 1869. Han kærnede oksetalg med vand og mælk, og fik derved et produkt der lignede smør. Ordet margarine kommer i øvrigt fra græsk 'márgaron', der betyder 'perle'.

I starten af 1880'erne var man herhjemme begyndt at indføre kunstsmør, det såkaldte 'Norsk smør', fra udlandet.

Margarinefabrikken starter

Otto Mønsted margarinefabrik
Mønsted margarinefabrik
Vestergade omk. 1920

I 1882 startede Mønsted Danmarks første margarinefabrik i Vestergade i Århus under navnet 'Aarhus Butterine Compagni'.  I 1901 blev det store fabrikskompleks mellem Vestergade (nr. 11) og Århus Å opført - et kendt område i byen, hvis gårde siden 1600-tallet havde huset navne som borgmester Basballe, stiftamtmand Løvenørn, greve Danneskjold-Samsøe, købmand P. Hartvig Ree. Det var også her Christian Drakenberg i slutningen af 1700-tallet havde nydt sine ophold.

Margarineloven fra 1888 forbød, at man farvede margarinen, hvorfor den ikke kunne eksporteres. Derfor anlagde Mønsted i 1889 en margarinefabrik i Godley ved Manchester og 1894 en i Southall ved London, der blev verdens største, og som gav store indtægter.

København og  OMA-margarine

oma plakette
Reklameplakette

OMA margarine
OMA margarine reklameskilt

Aarhus Oliefabrik (indtil 1891 Aarhus Palmekærnefabrik), som han var med til at stifte, kom til at levere råstoffer til margarineproduktionen. I 1897 overdrog Mønsted sin kornforretning til 'Korn & Foderstofkompagniet', som han også var medstifter af.

I 1898 flyttede Mønsted sin bopæl til Kristianiagade i København - en stor villa der senere blev hjemsted for Den sovjetiske ambassade .

Fra 1908 gik virksomheden over til at bruge vegetabilske olier som råstof, i stedet for de hidtil anvendte animalske fedtstoffer, og året efter i 1909 blev firmaet omdannet til Otto Mønsted A/S. Samtidig lancerede man det kendte varemærke OMA-margarine. Et andet kendt produktnavn var smørepålægget Ramona gulerodsmarmelade.

I 1918 opførte man en fabrik i København, og kort herefter flyttede hovedsædet hertil.

FDB begyndte i 1913 også at producerede margarine og blev i 1930'erne er stor konkurrent til Otto Mønsted.

Betydningen for Århus og erhvervslivet

Otto Mønsted var en foretagsom mand, der blandt andet var med til at oprette telefonselskabet, og bekostede Aarhus Theaters udsmykning. Han var medlem af Århus Byråd 1885-1890, men hans virke efterlod sig dog her kun få spor, som der blev sagt.

Mønsted blev en meget rig mand med en af de største formuer her i landet. Han fik tildelt ordenerne Dannebrogsmand og Ridder af Dannebrog.

Efter hans (1916) og hustruens død (1933) blev der oprettet en fond, 'Mønsted Fonden', med en formue på 23 millioner kroner til fremme af dansk erhvervsliv.

Otto Mønsted Aktieselskab indgik 1947-71 samarbejde med 'Margarinefabrikken Alfa' og den Unilever-ejede 'Solofabriken' i 'A/S Margarine-Compagniet'.

Siden 1982 har Otto Mønsted Aktieselskab udelukkende drevet investeringsvirksomhed.
 

læs mere: Se Otto Mønsteds slægtstavle (nyt vindue)