Apotekerne i Århus

Det første apotek i Århus blev oprettet i 1543 af Hans Jung. Det gik dog til grunde allerede i 1546, formentlig ved en voldsom brand som hærgede byen. Herefter er byens ældste apotek Løveapoteket fra 1589.

apotekkrukke

Danmarks første apotekerprivilegium blev givet af kong Christian II i 1514. Den blev dog tilsyneladende ikke brugt; det blev derimod en bevilling fra 1546 til Willum Uno, som oprettede Danmarks første privilegerede apotek i Højbrostræde i København.

Ordet 'apotek' betyder på græsk 'forrådskammer, lager, magasin'. Tidligere var et apotek en blandet landhandel, der, udover medicin og urter, forhandlede en række specialvarer. Krydderier, hjemmelavet konfekt, kandiserede frugter, chokolade og syltede varer var en naturlig del af apotekets varesortiment.

I 1600-tallet havde apotekerne, sammen med andre vinhandlere, også retten til at udskænke og sælge vin fra deres vinkælder til en rimelig pris. Der var ofte strid mellem apotekerne og kolonial- og vinhandlerne om, hvilke varer apotekeren havde eneret på at forhandle.

Løveapoteket i Århus fra 1589

Løveapoteket
Løveapoteket før
ombygning 1876

Løveapoeket
Løveapoteket 1904

I 1589 begyndte apoteker Anders Caspersen apotekervirksomhed i Århus. I begyndelsen dog uden bevilling, som han først fik 6. januar 1596. Hans bevilling lød på at føre gode friske urter, materialia, konfekt og alt andet, der hørte til et velordnet apotek. Han måtte dog ikke føre varer der påførte købmændene konkurrence. Hans apotek lå på Store Torvs nordside (nu nr. 10).

Det gik dog ikke så godt. Hans enke endte i 1660'erne i armod og levede i enkeboligerne i Graven.

Fra 1661 til 1710 blev apoteket ejet af Jacob Gesius. Han var en omstridt person, der førte talrige processer og var anset som en krakiler.

Efter ham overtog Bernt Holmsted apoteket. Han flyttede det i 1712 til den adresse det har i dag, Store Torvs sydlige side (nu nr. 5).

Selve navnet 'Løveapoteket' optræder dog først i 1785, da den daværende ejer Mourits Biering sætter det til salg. Salget omfattede da kannikehaven ved Kannikegade, hvor der blev dyrket medicinske urter.

Apotek, teater og våbenkammer

Op gennem det 18. århundrede var det ikke nogen særlig indbringende virksomhed, og indehaverne af Løveapoteket skiftede hyppigt. Først med den ældre Reddelin (1797-1833), kom der stabile forhold.

Han dyrkede lægeplanter i så stor stil, at han kunne eksportere. Det var under ham, at 'Det dramatiske Selskab' spillede diletantkomedier i teatersalen på apotekets loft (1800-1816).

Efter Reddelin den yngres død i 1843 overtog N.S. Aagaard apoteket, der drev det til 1875.

Under Aagaard blev der i apotekets baggård opført en bygning der blev indrettet til våbenkammer for 28. bataillon.

Apoteket var nu i god vækst, og i 1876-1877 blev det udvidet under Aagaards søstersøn H.K.J. Grauers ledelse. Han fik i 1876 udført en større ombygning af Løveapoteket. For ombygningen stod arkitekt Sophus Petersen, tegningerne blev udført af dekorationstegner Brinckhoff. Snedkerarbejdet i mahogni samt glasmaleriarbejderne i loftet blev udført i København.

I 1888 købte D.M.C. Reimers apoteket, der senere blev overtaget af hans søn M.N. Reimers.

Svaneapoteket

svaneapoteket
Svaneapoteket 1928

Byens andet apotek var Svaneapoteket i Vestergade, der blev oprettet i 1750 ved apoteker A.L. Steube. Steube gik dog fallit, og solgte apoteket til Schack Selmer der fik bevilling i 1757. En af de betydeligste apotekere her var Adolph Meyer (1835-1909), der havde det fra 1859-1909. Meyer var tillige medlem af byrådet fra 1885-1903.

Jernbaneapoteket

Byens tredje apotek kom til i 1878 under navnet Frederiksbjerg apotek på hjørnet af Ryesgade og Banegårdspladsen. Den første apoteker var Niels Bygom Krarup. I 1929 flyttede det til nye og nuværende lokaler på Banegårdspladsen, og fik først navnet Jernbaneapoteket i 1938.

Århus øvrige apoteker

clemens apotek
St. Clemens Apotek

Senere kom andre apoteker til.

• Sct. Clemens Apotek Åbnede 1900 på hjørnet af Studsgade og Nørrebrogade ved apoteker Christian Wenzel Tornøe.
• Sct. Pauls Apotek Åbnede 1900 i Jægergårdsgade ved S.H. Skouboe.
• Marselisborg Apotek Åbnede 1914 i Frederiks Alle ved Holger Paulsen, der i 1969 flyttet til Rundhøjcentret i Højbjerg.
• Søndergades Apotek Åbnede 1914 ved Johan August Andersen.
• Hospitalsapoteket Åbnede 1920 på Kommunehospitalet.
• Munke-Apoteket Åbnede 1921 i Nørre Alle ved Hans Viggo Hansen.
• Trøjborg Apotek Åbnede 1925 i Tordenskjoldsgade.
• Viby apotek Åbnede 1934.
• Åbyhøj apotek. Åbnede 1938.
• Skt. Lukas Apotek Åbnede 1941 på Harald Jensens Plads.
• Århus Stjerneapotek Åbnede 1956 og flyttede til Stjernepladsen i 1958.

I 1898 havde Århus 45.000 indbyggere og 36 læger.
I 1930'erne havde byen 10 apoteker med 143 ansatte og en omsætning på 1.700.000 kroner (svarende til 51 mio. nutidskroner).

Læs mere om apotekets historie >Danmarks Apotekerforening