Aarhus Vandkuranstalt

Aarhus Vandkuranstalt lå i Valdemarsgade 52 på den grund, der i dag ligger på hjørnet ved Sonnesgade og Morten Børups Gade.


Vandkuranstalten fra illustration
i 'Hver 8. Dag' 1907Kuranstalten nederst til venstre
på hjørnet ved Valdemarsgade
og Børupsgade
Klik for stort billede

Kuranstalten, der åbnede den 10. august 1888, blev startet og ejet af den da 57-årige møllebygger Niels Peter Mikkelsen fra Kolt, og den lokale overlæge V. Andersen. Den var anlagt efter de principper, som anvendtes af en berømt svensk kuranstalt.

Den lå i et dengang parklignende område på 1 tønde land, og havde et 50 fod (15 meter) højt udsigtstårn. Man producerede ikke, som andre kuranstalter, egen 'sundhedsfremmende vand', men indkøbte det fra den nærliggende Skt. Nicolaus Brøndanstalt.

På Kuranstalten kunne man få behandlet nervøse og reumatiske lidelser, gigt, blegsot, blodmangel, søvnløshed, dårlig fordøjelse, underlivssygdomme, rygmarvslidelser, modtagelighed for forkølelse, samt tilbøjelighed til at komme i sved ved mindste sinds- og legemsbevægelse - som de lovede i deres annoncer.

Kurbadene kostede 10 kroner ugentligt - hvilket svarer til omkring 650 nutids-kroner. Et værelse kunne lejes for mellem 75 øre og 200 øre pr. dag, og kosten i den dyre afdeling kostede 2 kroner, i den billige afdeling 1,35 kroner pr. dag. Ubemidlede kunne få statsunderstøttelse til behandlingerne.

Og i starten var der gang i forretningen. De første halvanden måned efter åbningen havde der været givet 376 bade, hvoraf 139 var herrebade, 226 damebade og 11 børnebade.

Ved Kuranstalten var blandt andre tilknyttet den århusianske læge Anders H. Winge (1865-1948), der var ansat som massagelæge i årene 1892-1893. Han havde studeret massage og sygegymnastik ved Det kgl. Centralinstitut for Gymnastik og ved Det kgl. ortopædiske Institut i Stockholm 1891-1892. Winge blev senere formand for Aarhus Turistforening fra 1902.

Vi anbefaler os...

I en annonce i Aarhus Vejviser fra 1893 skrev de således om etablissementet:

"Aarhus Vandkuranstalt anlagt efter den bekjendte svenske Vandkuranstalt Møssebergs Mønster, og efter samme Overlæge Dr. O. Thorstenssons Methode, er oprettet i 1888 i Ejendommen 'Frederiksbjergslund', og i 1892 udvidet med en særlig Afdeling for Damer, Pensionat og Samlingsværelse, beliggende frit i Byens sydvestlige Udkant, grænsende til Valdemarsgade - 8 Minutters gang fra Hovedbanegaarden, - og ligger i en Have paa 1 Tønde Land, omgivet af Jernbanen, Markjord og Haveanlæg.
Badeetablissementet, sammenbygget med Ejendommens Hovedbygning, bestaar af 2de Afdelinger, tidssvarende indrettede med Apparater til samtlige Vandkursmethoder, udstyrede baade med Tørlufts- og Central-Dampvarmeapparater, særligt for Vinterkurbehandlingen, der anses for den kraftigste, og forsynet med 5 Kjedler, dels til Vandets ophedning og dels til Temperering og Blanding for at opnaa de Varmegrader Kuren fordrer. Ovenpaa er en Sal til elektrisk Behandling, Sygegymnastik og Massage, samt Plads til betydelig Udvidelse, foruden Taarnets mellemste Etager, der endnu ikke ere tagne i Brug."

Vandkurens jubilæum

I juni 1908 kunne Vandkuranstalten fejre 20 års jubilæum. Herom skrev Aarhuus Stiftstidende blandt andet:

"Mikkelsen fylder 12. Juni 77 Aar. Efter at han for 25 Aar siden p.gr. af Sygdom maatte afbryde sin Virksomhed, navnlig med Fabrikation af Turbiner og Centrifugepumper til større Anlæg ... og søge Helbredelse ved Vandkuranstalter i Udlandet, som lykkedes saa godt, at han nu i August kan holde 20 Aars Jubilæum med Driften af Aarhus Vandkuranstalt, som han, efter de indvundne Erfaringer under sin Sygdom, anlagde i sin Ejendom Frederiksbjerglund her ved byen."

To år senere, den 12. december 1910 nedbrændte Vandkuranstalten, men blev genopført af Niels Peder Mikkelsen, der også nåede at fejre 25 års jubilæum. Han døde den 22. oktober 1919, 88 år gammel.