Ceres Bryggeriet i Århus

Ceres emaljeskilt
Ceres emaljeskilt


Ceres bryggeriet
Ceres Bryggeriet omk. 1920

Ceres Bryggeriet
Ceres Bryggeriet
1850'erne

L.C. Meulengracht
Bryggeriejer
L.C. Meulengracht
 

Ceres Bryggeriet blev oprettet i 1856 i Århus af et konsortium bestående af apotekerne Niels Schack Aagaard og Knud Reddelin fra Løve Apoteket i Århus, samt købmand og brændevinsbrænder Malthe Conrad Lottrup (1815-1870).

Allerede året efter blev det overtaget af købmand M.C. Lottrup.

Bryggeriet blev herefter i 1870 overtaget af Lottrups svigersøn Laurits Christian Meulengracht (1837-1903), der voksede op hos sine bedsteforældre i købmandsgården på Lille Torv i Århus. Meulengracht drev bryggeriet frem til provinsens største bryggeri.

Bryggeriet, der er opkaldt efter den romerske korn- og frugtbarheds-gudinde ”Ceres”, startede en produktion af bayersk øl (oprindelig undergæret øl fra Bayern) der fortrængte de gamle hvidtølssorter.

Da bryggeriet blev bygget i 1856 på Silkeborgvej, lå det i ensom majestæt på bakken ved åen - hverken Viborgvejen endsige Botanisk Have var endnu anlagt.

Østjyske Bryggerier - og hof-leverandør

I 1898 stiftedes Østjyske Bryggerier A/S som en sammenslutning af Bryggeriet Ceres i Århus samt Horsens Bajersk- & Hvidtølsbryggeri, Bryggeriet Vejle og Bryggeriet Fredericia. Den første direktør for Østjyske Bryggerier var Oscar Møller.

I 1899 startede et konkurrerende bryggeri, A/S De Forenede Bryggerier i Århus, hvorunder bl.a. Bryggeriet Trøjborg blev anlagt. 1905 blev dette bryggeri opkøbt af Østjyske Bryggerier.

I 1914 fik Ceres på hjemmemarkedet prædikatet ”Leverandør til det Kongelige Danske Hof”. I 1926 startede Ceres en mineralvandsfabrik, der i løbet af fem år blev Jyllands største. Ølmærket TOP blev lanceret i begyndelsen af 1950'erne som kendemærke for Ceres pilsneren.

I 1956 ændrede Østjyske Bryggerier A/S atter navn til Ceres Bryggerierne A/S.

Det fusionerede i de efterfølgende år med forskellige andre bryggerier i landet.

Neden for bryggeriet ligger Ceres-haven, der i en bog om Århus fra 1920 blev beskrevet sådan: ”Ceres gamle Have, der ligger ned til Aaen, er berømt for sin Skønhed og bidrager til at gøre Roturen paa det første Stykke ud til 'Fiskerhuset' til lidt af en Oplevelse.”