Falck og Zonen i Århus

Falcks Redningskorps tog sin begyndelse med Christiansborgs slotsbrand i 1884. Falck kom til Århus i 1927


Hesteambulance omk. 1910
Her fra Grenaa Sygehus


Datidens kendte
udrykningssignal


Falcks vognpark i Århus
omk. 1930

falck station
Falckstationen
Kystvejen Århus 1946

I anden halvdel af 1800-tallet, blev brande i Århus slukket af mænd, der havde som borgerpligt at fungere som brandmænd. Fra Domkirkens tårn holdt tårnvægtere om natten øje med, om der kunne skues brande i byen. Var det tilfældet blev der klemtet med kirkeklokken. Fra 1885 blev der fastansat brandmænd. Århus kommunale brandstation i Ny Munkegade blev taget i brug i 1904.

Transporten til byens sygehuse skete på den tid med hestetrukken sygevogn.

Det var branden på Christiansborg Slot i København den 3. oktober 1884, der satte den 19-årige bøssemager Sophus Falck i gang med planer om at danne et redningskorps. Han tog til bl.a. Amerika og Rusland, og hans værksted solgte i 1904-05 felthospitaler til Rusland. I slutningen af 1905 begyndte hans forberedelser til at få igangsat et redningskorps, og den 3. oktober 1906 startede han så korpset i København. Med årene udvidedes virksomheden til flere andre byer.

Falck kommer til Århus

Den 4. juni 1911 udbrød der brand på Aarhus Oliefabrik. Her deltog Falck for første gang i Århus med oprydningsarbejdet efter branden. I aviserne blev virksomheden omtalt som Redningsfalken.

Men Sophus Falck nåede ikke, inden sin død i 1926, at få etableret en egentlig redningsstation i Århus. Det blev derimod hans søn Rudolf Falck, der efter lange og trange forhandlinger den 15. juli 1927 kunne åbne Falcks første redningsstation i en baggård i Nørre Allé 29, under navnet Aarhus Redningskorps A/S. Vognparken bestod af 2 ambulancer, en officersvogn, en kranvogn samt en brandvogn, der blev betjent af 8 mand. Broderen Harry Falck blev direktør.

Allerede natten til den 15. juli var Falck i aktion i forbindelse med en brand på Margarinefabrikken Aarhus i Steinmannsgade.

I årene der fulgte bistod Falck med assistancer ved brande, ambulancekørsel, dyreredning, vandskade, autohjælp, og senere også med en frømandstjeneste.

I marts 1943 blev redningskorpsets nye station på Kystvejen, med det kendte slangetårn, indviet. Stationen på Trindsøvej ved Søren Frichs Vej åbnede i 1967. I 1993 fik Falck stationen på Michael Drewsens Vej i Holme. I 1994 fik de yderligere en station på Ringvejen i Århus nordlige bydel.

Konkurrence fra Zone-Redningskorpset

Falck fik imidlertid konkurrence, fra Zone-Redningskorpset (i daglig tale kaldt Zonen), der var startet i 1931. Det etablerede sig i Århus den 25. marts 1938 i Eckersbergsgade 9. Zonen flyttede i april 1945 sin station til Strandvejen 12 - det var den officielle adresse - men udkørslen fra stationen foregik fra Heibergsgade. Der var gennem årene stærk konkurrence mellem de to redningskorps - også i hverdagen når ambulancerne kørte om kap for at komme først til et ulykkessted!

I 1962 blev de to redningskorps sluttet sammen under navnet, 'De Danske Redningskorps Falck og Zonen'.

Redningskorpsene i Århus havde i 1930 2.595 udrykninger, i 1955 38.683 udrykninger og i 1974 135.069 udrykninger.

Onkel Ewald hjælper

En særlig del af Falck var den populære 'Onkel Ewald', vagtmester Ewald Boesen Petersen, der i 1950'erne og i 1960erne, organiserede udflugter og rejser for handicappede århusbørn. Ewald Boesen døde i 1999.

Forfatteren om Falcks historie

Artiklen er bl.a. baseret på bogen Falck i Århus af Per Ryolf m.fl. Læs hans beretning, om oplevelse af processen med at skrive sådan en bog. ”En rejse i byens og familiens historie”.