Kirker og menigheder i Århus

Her er en kort oversigt over oprindelige århusianske kirker og menighedshuse i Århus midtby.

Nogle kirker og menighedshuse eksisterer ikke mere (på de angivne adresser), og de nyeste er ikke medtaget. Hensigten er at fortælle, hvilke menigheder der er eller har været i mange af de bygninger, som stadig eksisterer.

Opstillet efter etableringsår.

immanuelkirken
Immanuelkirken
Frederiksbjerg Torv

Århus Domkirke (Skt. Clemens Kirke). Opført påbegyndt i slutningen af 1100-tallet, færdig i 1300-tallet. Nuværende kirke opstod efter ombygning i årene omkring 1449-1500. I 1400-tallet fik kirken tårn. Tårnets nuværende form er fra 1931.

Læs mere Ældste kirker i Århus

Århus Vor Frue Kirke. Dominikanermunke fik omkring 1240 overdraget Skt. Nicolai Kirke og fik bygget et kloster. Har også fungeret som hospital. Efter reformationen i midten af 1500-tallet får den navnet Vor Frue Kirke. Tårnet er fra 1500-tallet.

Læs mere Ældste kirker i Århus

Den romersk-katolske Vor Frue Kirke. Ryesgade. Opført 1879-1880. Tegnet af Frantz Schmitz, der var arkitekt ved domkirken i Köln. Byggesum 120.000 kr. Den romersk-katolske menighed i Århus startede ved den tyske præst August Sträter i 1873. Skolebygningen i tilknytning til kirken er fra 1875.

Sct. Pauls Kirke. M.P. Bruuns Gade. Opført 1884-1887 på en grund skænket af etatsråd M.P. Bruun. Indvielsen skete 6. februar 1887. Tegnet af V. Th. Walther. Byggesum 100.000 kr.

Valgmenighedskirken Nørre Allé. Hører under Valgmenigheden for Aarhus og Omegn der begyndte i 1886 som anneks til Bering Valgmenighed i Kolt sogn. Bygningen er opført 1885-1886. Tegnet af S.F. Kühnel. Kirken blev indviet i 1911.

Frelsens Hær. Klostergade. Frelsens Hær i Århus blev oprettet 1890. Bygningen opført 1914. Tegnet af Thorkel Møller.

Katolsk Apostolsk Kirke Århus
Katolsk-apostolsk kirke

Katolsk-apostolsk kirke. Frederiks Allé 37. Opført 1893. Tegnet af Fleischer og Kjær. Byggesum 60.000 kr. Menigheden har endvidere haft kirke i Tunøgade.
Menigheden blev oprettet i 1879, og kirken blev indviet i 1893. Omkring 1940 havde menigheden i Århus 600 medlemmer. Kirken har sin oprindelse fra Skotland i 1832. Den er baseret på forventningen om Jesu Kristi snarlige genkomst. Gudstjenesten har en række elementer fra den romersk-katolske messe, tilligemed tungetale, profeti og bønner om Herrens komme. Den sidste præst, der var ordineret af en apostel, og som var grundlaget for kirkens hierarki, døde i London i 1971. Af samme grund er menigheden nu også på stærk tilbagegang i Danmark og Århus. I 2010 overgik kirken til den katolske kirke til brug for den kaldæiske menighed. Ved samme lejlighed blev den omdøbt til Skt. Nikolaj Kirke

Adventistkirken Nørre Allé. Hører under Syvende Dags Adventister. Samfundet oprettet 1895. Adventistkirkens mødesal oprettet 1924. I starten mødtes medlemmerne privat, senere i lejede lokaler i byen. I 1917 købte de ejendommen i Nørre Allé 30. I 1924 blev den nye udvidede kirkesal indviet.

Skt. Johannes Kirke. Aldersrovej. Blev indviet 19. februar 1905. Tegnet af Hack Kampmann og Valdemar Schmidt. Byggesum 170.000 kr.

Missionshuset Bethania Ivar Huitfeldts Gade. Hører under Indre Mission. Bygningen opført 1908. Tegnet af R. Frimodt Clausen.

carmel
Missionshus Carmel
Nørre Allé

valgmenighedskirken
Valgmenighedskirken
Nørre Allé

bethlehemskirken
Bethlehemskirken
Tunøgade

Bethlehemskirken Hjørnet af Tunøgade og Hjarnøgade. Hører under Metodistmenigheden i Århus der blev stiftet 1886. Bygningen er opført 1912. Tegnet af M.B. Fritz. Indtil 1897 holdt menigheden møder i lejede lokaler. Herefter fik den egne lokaler i kirkesalen 'Bethel' i Posthussmøgen. Fra 1912 flyttede de til Bethlehemkirken.

Immanuelkirken Hjørnet af Frederiksbjerg Torv og Hedemannsgade. Hører under Aarhus Baptistmenighed der blev stiftet 17. september 1911. Bygningen er opført 1912. Tegnet af T. Nielsen.

Missionshuset Eben-Ezer Brammersgade. Hører under Indre Mission Brammersgade. Bygningen er opført 1920, blev indviet 16. august 1921. Tegnet af Johs. Frederiksen. Tidligere haft til huse i bygning fra 1877 i Dybbølgade.

Missionshuset Carmel Hjørnet Nørre Allé og Klosterport. Hører under Indre Mission. Bygningen er opført 1920 og indviet 5. januar 1921. Tegnet af L. Egefelt.

Skt. Lukas Kirke. Ingerslevs Boulevard. Bygningen er opført 1921-1926. Tegnet af Anton Frederiksen og Kaj Gottlob. Byggesum 550.000 kr. Over indgangsdøren er et relief udført af Rasmus Harboe. Skt. Lukas sogn blev i 1922 udskilt fra Sct. Pauls sogn.

Den apostolske kirke. Menigheden i Århus blev stiftet i november 1925. Den startede i lokaler i Banegårdsgade 6. Haft mødesal i Graven 6 fra 1941.

Missionshuset Saron  Langelandsgade. Hører under Det Danske Missionsforbund.  Bygningen er opført 1923. Tegnet af Thorkel Møller. Mødesal fra 1933.

Skt. Markus Kirke. Langelandsgade. Grundstenen blev lagt 23. oktober 1934, indvielsen skete 27. oktober 1935. Tegnet af Thomas Havning. Byggesum 370.000 kr. Skt. Markus sogn blev oprettet 2. september 1935.

Filadelfiaforsamlingen J.M. Mørks Gade. Hører under Pinsebevægelsen. Har siden 1940 haft til huse i bygningen der blev opført 1924. Tegnet af W. Th. Klemann.

Christianskirken. Frederikshaldsgade. Opført 1956-1958. Grundet skænket af P. Ravnsø. Tegnet af Aage C. Nielsen. Byggesum 1.350.000 kr.

Mormonkirken Langenæs Allé. Hører under Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Bygningen er opført 1956-1957. Tegnet af Harry Hvistendahl.

Jehovas Vidner. Stavangergade. Bygning er opført 1957-1958. Tegnet af Hans Hove.

Møllevangskirken. Fuglesangs Allé. Opført 1959. Tegnet af C.F. Møller. Byggesum 600.000 kr.

Langenæs kirke. Langenæs Allé. Indviet 1966. Langenæs sogn hørte oprindeligt under Skt. Lukas sogn


Læs mere gamle kirkegårde i Århus