Kronprindsens Klub i Århus

Inspireret af de engelske klubber opstod der i slutningen af 1700-tallet forskellige klubber i Århus. I 1772 stiftedes en eksklusiv klub i Århus der havde sammenkomster i rådhussalen. Formålet med denne, og andre klubber, var, at dyrke interessen for litteratur, teater, musik og selskabsliv.


Århusborgere på vej til klubben

I slutningen af 1700-tallet opstod efter engelsk forbillede klubber i København. Ordet 'klub' kom første gang ind i det danske sprog omkring 1770.

I 1772 stiftedes den første klub i Århus under navnet Det forenede Dramatiske Selskab. Formålet var, at dette selskab skulle tjene manden til sindsopmuntring, hvor hans sjæl kunne samle nye kræfter til de pligter, som han skyldte sine medborgere. Selskabet skulle også være et sted, hvor manden kunne finde virkefelter på det litterære område.

Den 28. januar 1796 blev selskabet reorganiseret under navnet Kronprindsens Klub, (ikke at forveksle med Hotel Kronprinsen i Banegårdsgade),  et navn der var til ære for kronprins Frederik (senere Kong Frederik VI).

I 1799 skænkede geheimrådsinde Høegh-Guldberg klubben en buste af kronprinsen.

86 sider lov og fornemt selskab

Klubben fik nogle omfangsrige love bestående af 16 kapitler, 128 paragraffer, og fyldte 86 sider. Efter lovene kunne klubben kun have 100 medlemmer. For at kunne optages, skulle man have en passende alder og stilling samt intellektuel dannelse. En tredjedel af medlemmerne var købmænd, næsten lige så mange var officerer, og den sidste tredjedel var embedsmænd, præster og lærere. Der var dog også få proprietærer og studerende.

Det kostede 7 Rigsdalere og 1 Mark at være medlem.

Hver år blev der valgt en direktion på 6 medlemmer, hvoraf halvdelen skulle være af militær stand.

Kronprindsens Klub havde mange prominente borgere som medlemmer, blandt andre: biskop Andreas Birch, toldinspektør Niels Rosing Bull, apoteker Christian Cold, statsmand Ove Høegh-Guldberg, general Christian Høegh-Guldberg, vicerådmand Hans Peter Ingerslev og proprietær Hans Billeschou.

Bibliotek med 700 bøger

Damer kunne ikke optages, men de kunne beholde deres afdøde mænds medlemskab, dog kun for at deltage i koncerter og baller. De måtte ikke komme i klubben mellem klokken 10 og 23 for at konversere, spille billard eller læse bibliotekets bøger.

Udover at dyrke de litterære interesser festede man ved kronprinsens fødselsdage den 28. januar, og på selskabets stiftelsesdag. Det skete med sang, komedie og koncerter. Og så spiste man gode middage. Tre gange om året var der maskerade, ligesom man i forbindelse med det årlige bymarked, holdt Skt. Olufbal.


Aarhus gamle Theater
i Kannikegade ca. 1898

polyhymnia møbler
Nogle af Polyhymnias
gamle møbler

I 1798 stiftede Kronprindsens Klub et læseselskab. I 1810 havde man opbygget et bibliotek på omkring 700 bøger, samt en halv snes blade. Det var en regel, at to tredjedele af klubbens bøger skulle være på dansk. Man læste Fontaines fabler og skuespil af den tyske skuespilforfatter A. Koztebue. Også skønlitteratur og rejsebeskrivelser hørte til bibliotekets samling.

Polyhymnia og Aarhus Theater

Kronprindsens Klub holdt til forskellige steder i byen. I starten af 1790'erne havde Kronprindsens Klub  lokaler på den adresse der i dag er Store Torv 10. Senere købte man en bygning på hjørnet af Kannikegade og Skolegade, der betød en væsentlig udvidelse af Klubben, med blandt andet gårdhave og keglebane.

I starten af 1800-tallet traf klubben en aftale med ejeren på Jægergården - der på dette tidspunkt udlejede værelser til private fester - om at medlemmerne havde særlig adgang til dette etablissement. Det gav dog ikke den fornødne indtjening for Jægergårdens ejer, gartner Flentje, hvorfor han opsagde kontrakten.

På generalforsamlingen i 1814 blev Kronprinsens Klub slået sammen med Det forenede Dramatiske Selskab, og skiftede navn til Polyhymnia. Man opførte nu et nyt Aarhus Theater i Kannikegade, til afløsning for det oprindelige der lå på Store Torv (Løveapotekets bygning).

I 1852 solgte Polyhymnia bygningen i Kannikegade, der blev nedrevet i 1903. På grunden opførtes Post- og Telegrafbygningen.

På samme tid fik Århus sit nye og nuværende Aarhus Theater på Bispetorvet i 1900.

Polyhymnias forsatte dog som klub og selskabsforening en del år endnu, men efterhånden kun med kortspil (bridge) som eneste aktivitet. I juni 1975 var det slut, nøglen blev drejet om for sidste gang.

Læs mere Århus Teater