Magasin du Nord. Vett & Wessel

Stormagasinet Magasin du Nord startede oprindeligt i Århus, men blev snart en landsdækkende virksomhed

magasin logo


magasin du nord
Magasin i Århus
omk. 1900

magasin du nord
Magasin i Århus
1951


Magasin i Århus
1970

Varehuset blev startet den 14. april 1868 af Theodor Wessel og Emil Vett som en manufakturhandel i daværende Svaneapotekets gård i Vestergade under navnet Emil Vett & Co. I 1871 flyttede de til større lokaler på nuværende adresse i Immervad.

I avisen kunne man i 1879 læse dette om den forretningen i Immervad:

"Localet er 100 Fod langt og 32 Fod Bredt - yderst hensigtmæssigt og elegant. Hver af den store Forretnings forskellige Brancher har sin særskilte Afdeling, medens Sengeudstyrsafdelingen er i Kælderen, og Fjerrensningen foregaar paa det store Loftsrum. Desuden er der i de forskellige Etager Contoir, Frokostværelse, Conversationssalen og Soveværelser for Personalet, Privatleilighed for Bestyreren og Systue. Om Aftenen belyses det smukke Udsalgs locale af et halvt Hundrede Gasblus fra 8 smag fulde gaskroner, og naar det for Endevæggen bestemte colossale Speil bliver anbragt, vil Reflexen derfra i høi Grad forøge Virkningen."

Allerede i 1870 udvidede de med en filial i Aalborg og en på Østergade i København under navnet "De forenede Hvide Vare Forretninger".

I 1879 blev navnet Magasin du Nord registreret - et navn de tog fra bygningen Hotel du Nord på Kgs. Nytorv i København. Og i 1899 omdannedes virksomheden til A/S Magasin du Nord med en aktiekapital på 8 millioner kroner.

Med årene voksede virksomheden hurtigt til et landsdækkende foretagende. I 1892 var der 50 Magasin-filialer i hele landet, i 1908 var der 98 filialer med 10.000 ansatte.

Manufaktur betød oprindeligt "lavet i hånden", fra latin manus (hånd) og factura (tilvirkning). En manufakturhandel var en virksomhed, hvor der ikke blev anvendt ild og hammer til råstoffernes forarbejdning, og hvor der fortrinsvis blev produceret klædevarer.

Vett og Wessel

emil vett  th wessel
Emil Vett          Th. Wessel

Lemming Valentinus Emil Vett blev født 7. november 1843 i Rødby, som søn af læge Julius Vett og Karen P. Bjørn. Han blev i 1870 gift med Caroline Langballe (f.1849), datter af teglværksejer C.C. Langballe i Århus. Vett kom i lære i provinsens dengang største hvidevareforretning C.B. Christensen i Århus. Efter læretiden blev han i virksomheden i ni år, hvorefter han fik arbejde i Emil Secher manufakturforretning i Århus, indtil han i 1868 sammen med Th. Wessel startede deres forretning Emil Vett & Co. i Århus. Da virksomheden ekspanderede i København, flyttede han i 1876 dertil, og i Århus-firmaet blev den daglige ledelse overdraget til Carl Reffs, dog stadig under Vett og Wessels fortsatte ejerskab. Vett var blandt andet medlem af Sø- og Handelsretten og Nationalforeningen til Turberkulosens bekæmpelse. Emil Vett døde 25. februar 1911.

Theodor Vilhelm Wessel blev født 27. februar 1842 i Odense, som søn af toldassistent Herman Wessel og Vilhelmine Rasmussen. Blev i 1868 gift med Elise M. Sørensen fra Vejle. Han kom i lære i et klædefirma i Svendborg og blev i 1864 ansat som handelsrejsende ved Grøn & Søn i København. Selv om han i 1868 sammen med Emil Vett startede forretningen i Århus, blev han boende i København. Forretningen i København blev dannet under hans navn Th. Wessel & Co. indtil Vett i 1876 flyttede til København, hvorved firmaet her kom til at hedde Th. Wessel & Vett. Gennem årene rejste han meget, til Tyskland, England, Frankrig, Ægypten, Indien og Amerika. Han blev medlem af blandt andet Nationalbankens repræsentantskab, Dansk Husflidsselselskab og Kjøbenhavns Telefon-Aktieselskab. Th. Wessel døde 31. juli 1905.
 

Læs mere Stormagasin Salling