Mindeparken, Forsthaven og Louisenlund i Århus

Mindeparken (oprindeligt navn Marselisborg Mindepark) er et parkområde på oprindeligt ca. 30 tønder land lidt syd for Århus. Den blev indviet 5. juli 1925 af kong Christian X. Ved Mindeparken findes også Forstbotanisk Have og skovridergården Louisenlund.

Mindeparken Århus (foto: Kurt Lundskov)
Mindeparken
'Marselisborg Mindepark

Parken ligger på et område mellem Marselisborg Slot og Århus-bugten ( Vis kort), og dækker i dag et areal på ca. 50 tønder land.

Mindeparkens historie

Området, hvor Mindeparken i dag ligger, hed oprindeligt Skovmarken. Det var agerland med rugmarker, som hørte til gården Louisehøj (i dag Stefanshjemmet på Carl Nielsens Vej).

De første initiativer til anlæggelse af Mindeparken blev taget i 1905, og forløbet frem til den endelige indvielse har en kompliceret historie bag sig, der blandt andet har rødder til anlægget ved Rebild Bakker, hvor de dansk-amerikanske Rebild-fester afholdes.

Tanken bag Mindeparken var, at få rejst et mindesmærke for landsmænd der havde kæmpet i udlandet for de allierede magter under 1. Verdenskrig.

Sagen om opførelse af Mindeparken blev drøftet på et møde i Århus byråd den 29. september 1924.

Beslutningen blev truffet 23. oktober, og første spadestik blev taget 1. november samme år. Planen var, at indvielsen skulle ske 5. juli 1925, så dansk-amerikanerne kunne deltage heri efter festlighederne i Rebild Bakker den 4. juli.

Monumentet for faldne danskere

Monument i Mindeparken (foto: Kurt Lundskov)
Monument for faldne danskere

I Mindeparken er opført et monument over de i Verdenskrigen 1914-1918 faldne danskere. Det er lavet af billedhuggeren Axel Poulsen og arkitekt Axel Ekberg.

Monumentet er en cirkelformet gård omkranset af en euvillekalkstensmur. I muren er indhugget 4140 navne på faldne (i alt ca. 170.000 bogstaver). Endvidere er der fire store relieffer, der symboliserer Udmarchen, Krigen, Freden og Hjemkomsten.

Mindesmærket blev indviet 1. juli 1934. I indvielsesfestlighederne deltog - udover blandt andre kongefamilien, Århus-borgmester H.P. Christensen og statsminister Thorvald Stauning -  50.000 mennesker fra alle egne af Danmark, herunder 6.000 sønderjyder.

Donbækhusene

Donbækhusene

Forstbotanisk Have (foto: Kurt Lundskov)

I Mindeparken ligger to små huse, Donbækhusene (kommer af 'dung', der betyder kær, dynd eller fugtigt sted). De er fra 1828 og 1850. Og hørte, som de jorde de lå på, under herregården Marselisborg, og var indrettet med to lejligheder i hvert hus ( Vis kort).

Det ældste hus blev opført i 1828 af herregårdsarbejder Rasmus Olesen, som havde 3-4 tønder land i tilknytning til huset. For dette skulle han betale fem rigsdalere om året i leje til baronen af Marselisborg, mod at han så skulle arbejde gratis en dag om ugen på Marselisborg gods. Da Olesen døde i 1843 lejede kromand Niels Toftnæs på Frederikshøj Kro huset, som han og hans efterfølger H.P. Danielsen derefter havde en årrække.

Husene har fungeret som tjenestebolig for tjenestefolk på Herregården Marselisborg. Senere har de været brugt som skovarbejderbolig.

I 1858 fandt en voldsomt rovmord sted ved Donbækhusene, som rystede datidens århusianere.

Begge Donbækhuse nedbrændte i 1996, men blev genopbygget af Århus Kommune. I dag anvendes de af Århus Kommunes Parkforvaltning.

Teglværket

Ved siden af Donbækhusene anlagde godsejeren på Marselisborg omkring 1833 et teglværk, fra hvilket der blandt andet blev leveret sten til hovedbygningen på Jægergården (ved Jægergårdsvej). Vand til æltning fik man fra den nærliggende Donbækken. Tørreladen og ovnen stod på det sted, hvor Mindeparkmonumentet nu ligger. Hele komplekset dækkede et areal på 1,5 tønder land.

Rasmus Olesen fra Donbækhusene var sandsynligvis en af de første arbejdere på teglværket.

Teglværket har dog kun været i drift periodevist, og i 1908 forsvandt tørreladen, som de sidste rester af teglværket.

Forstbotanisk Have


Sunyata-stenen i Forsthaven

Forstbotanisk Have (eller Forsthaven) blev anlagt i 1923 på en del af skovridergården Louisenlunds jord. Det var dengang et ufremkommeligt sumpområde, hvor der tidligere havde været tørvegrave. Den ligger bag Marselisborg Slot og Mindeparken, med indgang fra Skovridervej. Området ligger i den del af Kirkeskoven, der engang hed Jægerskoven.

Haven er et arboret på 7,5 ha med over 1400 forskellige træer og buske fra alle egne af verden, bl.a. Syrien, Kaukasus, Californien og Kina. Blandt andet findes et mammuttræ på 31 meters højde.

Sunyata, Stilhedens sprog. Ved den lille dam nær indgangen blev der i 2005, på initiativ af Lars Muhl og Søren Hauge, rejst en mindesten over den århusianske mystiker Alfred Julius Emmanuel Sunyata Sørensen med indskriften "Stilhed er det virkeliges sprog". Stedet og stenen blev indviet på Emmanuel Sørensens 115 års fødselsdag den 27.oktober 2005. Rådmand Poul B. Schou holdt  tale for mere end 100 fremmødte, blandt andre Emmanuel Sørensens barnebarn Peder Bæk.

Skovridergården Louisenlund

Louisenlund ca 2010
Skovridergården Louisenlund omkring 2010

Louisenlund ca 1920
Louisenlund med stuehuset til venstre.
Omkring 1920

Lige uden for Forstbotanisk Have på Skovridervej 22, ligger skovridergården Louisenlund. Den blev opført med grundmuret, stråtækt stuehus i 1840'erne til afløsning af et tidligere skovfogedhus fra 1771. Den nye skovriderbolig havde stald til heste og køer, lade og vognport.

Den nye skovrider i den nye skovridergård blev Johann Christian Friedrich Pries. Han blev i 1885 efterfulgt af sønnen, skovrider Arthur Edward Pries der var født på Louisenlund. I 1919 rykkede skovrider Niels Johan Bang ind, der var med til anlægge Forstbotanisk Have. Han blev i 1946 efterfulgt af skovrider Kjeld Ladefoged, der var skovrider til 1984. Den sidste skovrider på Louisenlund, og i Århus i øvrigt, var Peter Bruun Madsen der havde stillingen - og Louisenlund - fra 1984 til 2003.
læs mere
om skovriderne

Den nye Skovridergaard. Da skovriderhvervet i Århus blev nedlagt i 2003, kom skovridergården til at stå tom i flere år, indtil den i 2014 blev solgt til en privat ejer, Anne Sofie Bohnsen fra Højbjerg. Udbudsprisen var 7 mio. kroner for de 329 km² bolig med 10 værelser og 3916 km² grund. Den  uoplyste salgspris var formentlig på omkring 5,5 mio. kroner. I 2016 påbegyndte de nye ejere en fuldstændig nyrenovering af bygningerne. Ved renoveringen har man tilstræbt at være tro mod historien. Der er blandt andet brugt granitsten fra Bornholm, tagsten af håndstrøget tegl, engelske genbrugssten til bygning af en mur uden fuger til blandt andet garagen.

På den anden side af Skovridervej ligger kolonihaveforeningen Skovlunden fra 1933 med 131 kolonihaver.

 

Mindeparken kort
Kort over Mindeparken, Forstbotanisk Have, Marselisborg slotspark