Herregården Moesgård (3) - Slægten Dahl

Slægten Dahl fik stor betydning for Moesgård - og for Danmark. De havde Moesgård fra 1838 indtil det i 1960 blev solgt til Århus Amt.

Th.C. Dahl
Thorkild C. Dahl
Maleri

eleonora dahl
Hustruen
Eleonora E. Dahl

Thorkil Christian Dahl (1807-1872) blev 11. september 1807 født på Århus Mølle. Han var søn af den velhavende mølleejer, kaptajn og overkrigskommissær Johannes Dahl (1775-1815) og Kirstine Fogh (1780-1855), der fik seks børn.

Efter Johannes' død, giftede Thorkils mor Kirstine sig i 1823 med Christian Thansen Guldager (1786-1834), der havde Bygholm Mølle. Kirstine og Christian fik ingen børn.

Thorkil Dahl gik på Århus latinskole, og blev uddannet latinsk jurist på Københavns Universitet, i øvrigt sammen med Orla Lehmann. Herefter blev han overprokurator (overretssagfører) i Viborg.

Han var først forlovet med Caroline Margrethe Wagtmann (1810-1839), som boede hos ham og familien på Århus Mølle. Men hun døde som kun 29-årig i 1839.

I 1852 blev han så gift med Eleonora Emilie Andersen (12.2.1824 - 1.11.1911), der var født i Bordeaux, med hvem han fik to døtre.

Datteren - med samme navn som moderen - Caroline Margrethe Elenonore Emilie Dahl (1.11.1853 - 8.4.1922) blev gift med Theodor Suhr Bang (1843-1896). De fik ingen børn.

Datteren Anna Kjerstine Gerthrude Frederikke Bothilde Thora Dahl (5.4.1861 - 27.12.1952) blev gift med fætteren Frederik Dahl (1852-1928) fra Buderupholm. De fik sønnen Hakon Thorkil Christian Carl Frederik Dahl (20.12.1887 - 27.8.1964) og datteren Agnethe Dahl (1891-1956).

Jurist, departementschef, stiftsamtmand præter plura

dahl familie moesgård
Dahl-familien på Moesgård
Maleri 1920
Klik på billedet

Kammerherre Thorkil Dahl var anset og engagerede sig i stort set alt, både lokalt og landspolitisk. Af hans mange gøremål kan nævnes: medlem af Århus Amtsråd, Stænderforsamlingen, den Grundlovgivende Rigsforsamling, Landstinget, Rigsrådet, medstifter af den Jydske Kreditforening, blev departementschef i Indenrigsministeriet, og var 1858-1868 stiftsamtmand i Århus. Var med i direktionen for Helbredelsesanstalt for Sindssvage i Nørrejylland (Jydske Asyl/ Sindssygehospitalet Risskov). Han var også repræsentant i Århus borgerrepræsentation - men deltog kun i ét møde.

Herudover var Dahl historiograf for slægten Güldencrone på Moesgård.

Han gik ind for en fri forfatning, og for fuldstændig borgerlig frihed.

Han var meget interesseret i arkæologi og ægyptologi. Var med i Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab, og med i det selskab der lagde grunden til Forhistorisk museum (senere Moesgård Museum).

Under krigen blev han i 1864 som gidsel interneret i Rendsburg af de østrigsk-preussiske besættelsesstyrker, hvilket gik ud over hans helbred.

Fra 20 rigsdalere til store udvidelser

Allerede i 1822 havde den da 15-årige latinskoleelev Thorkild Dahl vist interesse for Moesgård. Han deltog i auktionen for at købe Güldencrones indsamlede mineraler for 20 rigsdalere. Men de kostede mere, og han måtte gå med uforrettet sag.

Men så i 1838 købte Th. C. Dahl sammen med proprietæren på Constantinsborg Peder Jacob Møller, Moesgård. Prisen var 110.000 rigsbankdalere. I 1844 blev Dahl eneejer.

I 1857 blev han stiftamtmand i Århus, og havde i starten kontor først i Fredensgade i Århus, senere i Frederiksgade. Først fra 1867 boede han selv fast på Moesgård.

Moesgård blev præget af hans virketrang. Markerne blev udvidet mod vest og alléen blev forlænget. Der blev også bygget meget: blandt andet inspektørboligen, vognremisen, nye ladebygninger, teglværk og smedjen.

Godset havde en landbrugsdrift med hen ved 100 køer og 750 får. Fåreulden blev bl.a. leveret til M.P. Bruuns klædefabrik Bruunshåb ved Viborg.

Sygekasse og bibliotek

I 1871 oprettede Th. C. Dahl en arbejderforening for sit personale, som skulle hjælpe dem ved sygdom, en forening der fungerede frem til 1970'erne. ”Han elskede sit Tyende”, som der blev sagt ved hans begravelse. Det blev verdens ældste sygekasse.

bibliotek
Dahls bevarede bibliotek

Gennem årene opbyggede han et bibliotek på 16.000 bind, en af de betydeligste private bogsamlinger i landet om historie, arkæologi, ægyptologi, biografier, skønlitteratur, botanik, topografi med mere. Dette bibliotek er i dag bevaret på Moesgård Museum, og vedligeholdes af Den Dahlske Fideicommis. 

Konge-, czar- og digter-besøg

Mange betydningsfulde personer besøgte i Dahls tid Moesgård. Den 9. juni 1861 var kong Frederik VII på besøgt med grevinde Danner i forbindelse med nogle oldtidsudgravninger i det østjyske. 68 personer var til taffel på herregården.

I 1853 fik familien Dahl besøg af digteren H.C. Andersen, sammen med den del af familien Güldencrone, som nu ejede Vilhelmsborg. De væltede i øvrigt med kareten på vej fra Moesgård til Vilhelmsborg

Læs mere H.C. Andersen i Århus

I 1866 spiste den kommende russiske czar Alexander (III), der netop havde fået prinsesse Dagmars ”ja”, middag på Moesgård sammen med kong Christian IX.

Kammerherreindens enkesæde

bothilde dahl
Bothilde Dahl
Den sidste Dahl-ejer

Thorkil Christian Dahl døde 4. april 1872 efter længere tids sygdom, og blev begravet i familiegravstedet i Moesgårds park.

Thorkils enke Eleonora Emilie - en bestemt og aristokratisk dame omtalt som 'kammerherreinden' - førte godset videre i mandens ånd indtil sin død i 1911.

Herefter overtog den ældste datter Eleonora Emilie Moesgård. Da Eleonora døde barnløs i 1922, overtog søsteren Bothilde Moesgård sammen med sin mand Frederik Dahl. De boede på Buderupholm, men flyttede til Moesgård. Bothilde var anderledes venlig end sin mor, men bevarede herregården med sit gamle præg, for eksempel ville hun ikke have installeret elektrisk lys.

Pensionat, hundekirkegård - og salg

Som dyreven oprettede Bothilde en legendarisk hundekirkegård på godset.

I sommermånederne holdt hun pensionat på herregården, hvor omgangskredsen kunne bo med pension. Den nordlige sidefløj var i flere år udlejet som sommerbolig til direktøren for Ceres Bryggerierne i Århus.

I 1935 solgte Bothilde Strandskoven og Moesgård fra til Århus Kommune.

Da Bothilde døde i 1952 overgik Moesgård til sønnen Thorkil Dahl der var gift med Agnethe Lunn (1871-1983). Men ingen af hendes børn slog sig imidlertid ned på Moesgård. Thorkil boede på Østergaard. I nogle år førte efterkommere til en adoptivdatter af Bothildes søn Thorkil dog Moesgårds traditioner videre på herregården. Men i 1960 blev alt indboet solgt på auktion.

Moesgård blev i 1960 overtaget af  Århus Amtskommune og sognekommunerne Åby, Brabrand-Årslev, Holme-Tranbjerg, Mårslet og Viby for 2,9 mio. kroner og samtidig blev oprettet I/S Moesgaard, der "skulle bringe godset i offentligt eje,således at de rekreative arealer kunne blive offentligt tilgængelige, og grundlaget for planen om et forhistorisk museum og en forhistorisk naturpark sikret."

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev ejerskabet af I/S Moesgaard delt mellem den nye Århus Kommune og Århus Amtskommune, og administrationen af skov, gods og arealer blev overtaget af Århus Kommune. (Kilde: Lene Sølvsten, I/S Moesgaard, Aarhus Stifts Årbøger 2016)

Moesgård Museum flyttede ind i 1970.

Læs mere oversigt Moesgårds ejere

myspace live counter