Negre i rådhuskælderen Århus

I kælderen på Århus Rådhus er der negre fra 2. Verdenskrig!

Klik for forstørrelse

Negerbillede Århus Rådhus


Negerbillede Århus Rådhus

Negerbillede Århus Rådhus

Negerbillede Århus Rådhus

Negerbillede Århus Rådhus

Negerbillede Århus Rådhus

Negerbillede Århus Rådhus

På et par kældervægge på Århus Rådhus, er der nogle fantastiske malerier med negermotiver.

Billederne blev lavet i 1944, under 2. Verdenskrig, af den dengang 20-årige Eva Skytte Birkefeldt, som var teatermalerassistent på Aarhus Teater, samtidig med at hun studerede på Kunstakademiet i København.

Billederne blev afsløret ved en fernisering den 12. maj 1944, og blev tilmed omtalt i dagbladet Demokraten. Men avisen undlod, formentlig af krigsmæssige sikkerhedshensyn, at nævne, at billederne var lavet i Rådhusets kælder. Man skrev blot, at det var i Vestre Luftværnskommando i Århus.

Demokraten skriver

Demokraten skrev om begivenheden:

”I gaar Eftermiddags fandt en Fernisage Sted i Vestre Luftværnskommando i Aarhus. En anonym Velgører havde skænket Penge til en Udsmykning af C.B.ernes Opholdslokale, der havde nøgne, kolde Vægge.
Paa en baade dygtig og fiks Maade har Aarhus-Kunstnerinden Eva Skytte Birkefeldt fyldt Vægfladerne med Farver og Humør. Luftværnet er flyttet ned til Afrika-Niggerne, som tumler med Forsagere i Ørkenen eller sover foran Indgangen til Beskyttelsesrummet, der har Form af en Negerhytte. Virkningen er ikke kedelig. Et Sted ser man en Skildpadde kravle afsted med en Melding, og onde Tunger paastaar, at dette Motiv symboliserer Statens civile Luftværn, men hvordan denne Tanke kan opstaa, er ikke godt at vide. C.B.erne er vældig glade for deres sorte Kolleger.
Ved en lille Højtidelighed i Gaar takkede C.B.ernes Landsformand, undergruppefører Baunsgaard, fordi man havde tænkt paa Mandskabet. Borgmester Stecher Christensen komplimenterede kunstnerinden og paa Kommandoens Vegne, talte Arkitekt Engelbrecht Madsen. Fra alle Sider var man enige om, at den stillede Opgave var løst paa en udmærket Maade.”

Luftmeldekorps i kælderen

Årsagen til at Eva Skytte Birkefeldt kom i rådhuskælderen var, at Det Civile Beredskab (CB) havde sit luftmeldekorps her. Hendes bror Ib Birkefeldt deltog i dette beredskab. Da kælderrummene var triste at opholde sig i, hvilket CB'erne sommetider gjorde i flere døgn, fik Ib sin søster til at dekorere væggene.

Eva Skytte Birkefelt (1922-2008) flyttede i 1945 til London, hvor hun blev gift med en flyverofficer. Hun blev senere skilt, og gift med skuespilleren Tony Britton (herhjemme kendt fra filmen 'Den Sidste Vinter' fra 1960), som hun lavede en buste af.

Eva Skytte Birkefeldts slægt

Eva Skytte Birkefeldt, født 6. december 1922 i Århus, boede da Tunøgade 26, død 16. december 2008 i London. Gift 1. gang med officer Clive Churton Castle (1900-1957), 2. gang med skuespilleren Anthony Edward Lowry "Tony" Britton, (født 1924 i Birmingham).
Evas forældre: organist ved Vor Frue Kirke i Århus Knud Skytte Birkefeldt, (født 1887 i Århus, død 1970 i Århus) og Olga Louise Johnsen, (født 1986 i Hald, død 1967 i Århus).
Evas søskende:
- Ib Skytte Birkefeldt (født 1924 i Århus, død 1986 i Vancouver)
- journalist Lene Birkefeldt, gift Ravnbøl (født 1936 i Århus), gift med skuespiller Jørgen Ulrich Ravnbøl (1930-1998). Lene og Jørgen Ulrichs datter: journalist Eva Ravnbøl (født 1965 i Gentofte)
 

Renoveret med kærnemælk

Ud over de billeder der kan ses i dag, har der været to vægge mere, som imidlertid er blevet revet ned. Mindet om disse billeder findes i dag kun på et fotografi.

Tidens tand sled efterhånden på billederne, og man havde ikke taget megen notits af dem på Århus Rådhus. Men i 2001 kom billederne atter til værdighed, da Århus Kommune fik dem renoveret. Ved renoveringen brugte maler Hans Schartau en blanding af kærnemælk og tørfarve.

Kælderrummene er normalt ikke tilgængelige for publikum.

 

rådhus neger demokraten
Demokraten den 13. maj 1944: Fra venstre ses Undergruppefører Baunsgaard, Eva Skytte Birkefeldt, Kaptajn Rasmussen og Arkitekt Engelbrecht Madsen

råshus neger
Billeder fra disse to vægge forsvandt, da væggene blev nedrevet

Foto © Kurt Lundskov, 2006. | KILDER:  bl.a. Århus Kommunes Ejendomsforvaltning |  Demokraten | Århus Stiftstidende. < Rådhuset

myspace live counter