Pinse

Ordet pinse kommer af græsk 'pentekosté', der betyder den halvtredsindstyvende - det vil sige 50 dage efter påske.

pinse helligånd
Helligåndens komme

Det er den kristne pinsefest som fejres for Helligåndens komme og kirkens grundlæggelse. Pinsen er den tredje af de tre store valfartsfester, hvor de to andre er påsken og løvhyttefesten.

Pinsefesten var oprindeligt, ved siden af påske og helligtrekonger, en vigtig tid for dåb.

Pinsen falder altid på den syvende søndag efter påskedag, og kan ligge mellem 10. maj og 13. juni.

Festen har sine rødder i det Gamle Testamente, hvor pinsen er en takkefest for kornhøsten

3. Mosebog, 23,15:
”Så skal I fra dagen efter sabbaten, fra den dag I bringer svingningsneget, tælle syv uger frem - det skal være hele uger - til dagen efter den syvende sabbat. I skal tælle halvtredsindstyve dage frem; da skal I frembære et nyt afgrødeoffer for Herren.”

På denne dag samledes apostlene for at fejre den jødiske højtid Shavuot. De bliver fyldt af Helligånden og derved i stand til at forkynde evangeliet på mange sprog. De begyndte at tale i tungemål. Tilhørerne, der er jøder, hører nu om Jesus på deres eget sprog.

Tungetale er omtalt i Det Nye Testamente.

Apostlenes Gerninger, kap. 2:
”1. Da pinsedagen var kommet var de alle samlede med hverandre. ... 4. Og de blev alle fyldt med Helligånd, og de begyndte at tale i andre tungemål, efter hvad Ånden indgav dem at forkynde.”

Tungetale

Tungetale, der på græsk hedder 'glossolalía', er betegnelsen for en uforståelig strøm af lyde og ord, frembragt af et menneske i ekstase, som enten er frembragt af det selv eller af andre. Tungetale opfattes som udvirket af Helligånden, og vurderes derfor religiøst som grundlæggende positivt. Paulus betragtede det som en nådegave.

Pinsesolen danser


Pinsesolen danser

I folkekirkens gudstjeneste knyttes pinsens kirkelige betydning sammen med naturens opvågnen og lysets komme i forårstiden.

Ifølge dansk folketro kan man se pinsesolen danse pinsemorgen. Denne tradition var dog oprindeligt tilknyttet påskemorgen, hvor Solen danser i glæde over Jesu opstandelse; men på grund af klimaet overførte man engang i 1800-tallet traditionen til pinsemorgen.

Pinse og folketro

hane
Hanegal varsler gifermål

Den, der pinsemorgen først hører hanen gale, vil blive gift inden året er omme.
Pinsemorgen skal man gå uden for sit hus og feje ind mod døren. Det betyder, at man vil samle lykke til huset resten af året.
Hvis en kvinde har et barn i hånden  pinsedag når hun går ind i kirken, vil hun få selv få børn i det kommende år.
Har man nyt tøj på, når man går i kirke pinsedag, vil klæderne også få velsignelse, og ikke blive så hurtigt slidt resten af året.

Pinsebevægelsen

Pinsebevægelsen er en verdensomspændende kristen bevægelse, der opstod i Wales i 1904 og i Los Angeles, USA i 1906, hvor medlemmerne efter ugers bøn begyndte at tale i tunger. Da denne oplevelse havde lighedspunkter med det der omtaltes i Bibelen på pinsedag, fik bevægelsen sit navn Pinsebevægelsen.

I bevægelsen praktiserer man håndspålæggelse, helbredelse ved bøn, tungetale og voksendåb. Bevægelsen kom til Danmark i 1907, hvor den i dag har omkring 5500 medlemmer. I Sverige har den henved 100.000 medlemmer, og Filadelfiamenigheden i Stockholm er verdens største pinsemenighed. Pinsebevægelsen har omkring 525 millioner i hele verden.