Æresborgere i danske byer

Hvis man bliver æresborger i en dansk by, er det ikke sikkert, man bliver husket for denne ærestitel i tid og evighed.


H.C. Andersens
æresborger-diplom
i Odense (udsnit)

Definitionen på en æresborger har været lidt forskellig gennem tiderne:

Salmonsens Leksikon (1928): »Udnævnelse til Æresborger bruges lejlighedsvis, naar en By særligt vil udmærke en Mand, og bestaar i, at Vedkommende faar Borgerrettigheder, men fritages fra Borgerforpligtelserne.«
Ordbog over det Danske Sprog (1954): »Person, der har faaet æresborgerskab i en by«.
Nudansk ordbog (2000): »En fremtrædende person som hædres af sin fødeby«.
Den Store danske Encyklopædi (2004): »Person, som er blevet hædret af et land eller en by ved tildeling af borgerrettigheder med fritagelse for borgerforpligtelser«.

Regler og rettigheder

Både kongen og indenrigsministeriet har gennem tiderne været involveret, når der skulle udnævnes æresborgere.

Ved en kongelig resolution fra 14. juli 1843 fik Fredericia kommune således tilladelse til at optage kronprinsen (den senere kong Frederik den 7.) som æresborger. Denne praksis med kongelige resolutioner ændredes i 1855, hvorefter det bliver ministeriet der skal give tilladelsen. Siden 1873 har det i praksis været en formssag, at ministeriet giver en sådan tilladelse.

Den eneste egentlige lovbestemmelse, som findes om æresborgerskaber, er en såkaldt Københavnerforordning fra 1840, hvoraf det fremgår, at der kan tildeles æresborgerskaber til ”enkelte særdeles udmærkede Mænd, eller saadanne, der i en fortrinlig Grad have gjort sig fortjente af Staden”. Denne lov gjaldt  ikke for andre kommuner end København.

Det er uklart, hvilke rettigheder der fulgte med titlen. Men i 1943 skrev Indenrigsministeriet dog til et sogneråd, at en udnævnelse til æresborger ikke måtte medføre, at pågældende blev fritaget for at betale kommunal skat.

Død og skat

Der har været et par interessante  eksempler på æresborgerskaber.

I 1845 døde apoteker Georg Kayerød i Aalborg, medens man ventede på kongens tilladelse til at udnævne ham til æresborger. 

Indenrigsministeriet blev hørt, da Viborg i 1926 ville udnævnte Joachim Skovgaard, i 1933 da Randers ville udnævne Henrik Pontoppidan, og i 1936 da Svendborg ville udnævne Johannes Jørgensen.

I 1930'erne fik kreaturhandleren Jens Holm i Kolding ikke denne ærestitel – æresborgerskabet her betød nemlig skattefritagelse, og Kolding kunne angiveligt ikke undvære hans skat.

Alder og køn

Man skal dog være godt oppe i årene, for at være værdig til titlen. Af et halvt hundrede borgere, der fik tildelt ærestitlen, var gennemsnitsalderen 74 år, 3 var over 90 år, 15 over 80 år og 25 over 70 år. Kong Frederik den 7. fik sin titel i Odense som 37-årig; men ellers var de yngste æresborger omkring de 60 år. Én var endog død, da han blev æresborger: det var Martin Andersen Nexø. En stor del af personerne blev æresborgere på deres runde fødselsdag.

Når der i en af definitionerne på en æresborger ovenfor står: ”vil udmærke en Mand”, er det blevet taget alvorligt. Blandt de over 70 begunstigede borgere, jeg har fundet frem til, er der kun tre kvinder, nemlig forfatteren Åse Hansen der i 1973 blev æresborger i Frederiksværk, og forfatteren Karin Michaëlis der blev æresborger på Thurø i 1946, og skibsreder Vitta Lysgaard der blev æresborger i Herning 2009.

Ukendte æresborgere

æresborger herning
Herning skriver om
deres æresborgere

I forsøget på at finde frem til, hvem der gennem tiderne har været udnævnt til æresborgere i Århus Kommune og by, fandt jeg ud af, at det ikke var noget kommunen rigtigt vidste noget om.

Tilsyneladende er det heller ikke noget, mange andre byer har styr på – med nogle få undtagelser. Så måske er det at blive æresborger kun en begunstigelse, som har betydning i nuet, hvorefter det går i glemmebogen.

Det er lykkedes mig at finde frem til mere end et halvt hundrede danske æresborgere i byer rundt om i landet – hvor nogle byer har givet flere begunstigelser end andre. Listen på næste side kan dog ikke betragtes som fyldestgørende.

Listen over byernes æresborgere

bertel thorvaldsen
Københavns eneste
æresborger
Bertel Thorvaldsen

Har du (dokumenteret) viden om flere æresborgere, eller mener du, der er fejl i denne liste, hører jeg meget gerne fra dig
Kontakt mig.

 

  By  Udnævnt  Navn (Født-død) Erhverv
 
     
Assens 1881 Emil Jens Baumann Adolf Jerichau
(1816-1883). Billedhugger
Assens 1974 Hans Karl Pedersen
(1897-1993) Borgmester
Assens 1974 Frederik Ernst
(1892-1976) Fabrikant
Billund 1989 Godtfred Kirk Christiansen
(1920-1995). Fabrikant
Bredebro 2003 Karl Toosbuy
(1928-2004). Fabrikant.
Grundlægger af Ecco sko
Dalum 1959 Jacob Hansen
(1882-1963). Lokalhistoriker, sognerådsformand
Dragør 1952 Richardt Andersen
(?). Malermester
Dragør 1974 Poul Dich
(1895-1990). Læge
Dragør 1983 Jan Dirchsen
(1904-1985) Gårdejer
Dragør 1983 Jan Zibrandtsen
(1907-1982) Kunsthistoriker
Dragør 1992 Svend Jans
(1912-1992) Lokalarkivar
Egtved 1989 Robert Jacobsen
(1912-1993). Billedkunstner. Professor
Fanø 1950ere? Max Engers Clausen
(1888-1983). Bl.a. udgiver af Fanøbogen
Fredensborg-
Humlebæk
1996 Knud W. Jensen
(1916-2000) Direktør. Stifter af Louisiana
Fredericia Omk. 1843 Frederik den 7.
(1808-1863). Kronprins. Senere konge af Danmark
Frederikssund 1955 Jens Ferdinand Willumsen
(1863-1958). Kunstmaler
Frederiksværk 1973 Åse Hansen
(1893-1981). Forfatter
Frederiksværk 1996 Egil Harder
(1917-1997). Pianist. Komponist
Fåborg 1855 Laurits Peter Voigt
(1779-1859). Købmand. Skibsreder
Fåborg 1873 Adam Christopher Holsten-Carisius
(1793-1879). Baron
Fåborg 1885 Peter Friedlieb Lagoni
(1808-1899). Købmand
Fåborg 1895 Johan Jacob Jacobsen
(1818-1905). Købmand
Fåborg 1928 Peter M. Hansen
(1868-1928). Kunstner
Gladsaxe 1982 Robert Jacobsen
(1912-1993). Skulptør
Grenå 1945 Schack August Steenberg Krogh
(1874-1949). Zoolog. Fysiolog
Herning 1958 Hans Peder Hansen
(1879-1961). Museumsforstander. Folkemindesamler
Herning 1988 Mads Eg Damgaard
(1913-1999). Tekstilfabrikant
Herning 2001 Carl-Henning Pedersen
(1913-2007). Kunstmaler
Herning 2009 Vitta Theresa Lysgaard
(1930-). Skibsreder. Medgrundlægger af benzinselskabet Uno-X
Hillerød 1937 F. Carl Christian Zahlmann
(1864-1957). Dommer, borgmester
Hillerød 1947 Carl Jørgen Wesenberg-Lund
(1867-1955 ). Professor, dr.phil.
Hillerød 2005 Fælles æresborgerskab for Modstandsfolk, der ydede en indsats i Hillerød og omegn (udnævnt 5.5.2005)
Horsens 1838 Jacob von Flindt
(1768-1842). Generalløjtnant
Horsens 1859 Kjeld Kjeldsen
(1788-1860). Vinhandler
Horsens 1858 Ditlev Ræder
(1790-1867). Medstifter af Rosing-Ræderske aftenskole
Horsens 1872 August Schüttes
(1804-1889). Godsejer. Kammerherre
Kerteminde 1947 Johannes Larsen
(1867-1961). Maler. Grafiker
Kolding 1934 J.O. Brandorff
(1854-1938). Købmand. Kæmner
København 1838 Bertel Thorvaldsen
(1770-1844). Billedhugger
Nexø 1996 Martin Andersen Nexø
(1869-1954). Forfatter. Æresborger post festum ved byens 650 års jubilæum
Nyborg 1841 Waldemar Nicolai Bryggemann Beichmann
(1783-1862). Officer
Nyborg 1858 Frederik Ludvig Bierfreund
(1782-1873). Officer, justitsråd
Nyborg 1908 Christian Eiler Holck
(1847-1919). Lensbaron
Nyborg 1957 Johannes Chr. Marius Nielsen Høirup
(1877-1958). Stadsskoleinspektør
Nysted 1927 Carl Vilhelm Adam Sigismund Hansen
(1847-1927). Dr.med. Stiftsfysikus
Odense 1845 Frederik den 7.
(1808-1863). Guvernør over Fyn. Konge af Danmark
Odense 1867 Hans Christian Andersen
(1805-1875). Forfatter. Digter
Randers 1922 Vilhelm Ludvig Peter Thomsen
(1842-1927). Sprogforsker
Randers 1933 Henrik Pontoppidan
(1857-1943). Forfatter
Ribe 1911 Jørgen J. Kjær
(1829-1911). Stiftfysikus
Ribe 1934 C.N. Termansen
(1857-1939). Byarkivar
Ribe 1946 Niels Carl d'Obry Willemoes
(1867-1927). Sprogforsker
Ribe 2005 Carl-Henning Pedersen
(1913-2007). Kunstmaler
Ribe 2005 Hans Edvard Nørregård-Nielsen
(1945-). Direktør. Mag.art. Kunsthistoriker
Roskilde 1867 Nicolai Christian Sveistrup
(1786-1874). Kaptajn. Brandchef. Konst. postmester
Rønne 1934 Søren Kristoffer Kabell
(1844-1936). Læge
Rønne omk. 1941 Niels Nielsen
(1872-1942). Journalist. Borgmester
Silkeborg 1969 Albert Dam (født Niels Albert Jensen)
(1880-1972). Cand.phil. Forfatter
Skive 1957 Caspar Henrik Wollfsen Hasselriis
(1881-1973) Direktør
Skive 1976 Woldhardt Ejnar Madsen
(1902-1983) Borgmester. Kreditforeningsdirektør
Svaneke 1955 Oluf Høst
(1884-1966). Kunstmaler
Svendborg 1902 Ludvig Frederik Henrik Brockenhuus-Schack
(1825-1906). Greve. Amtmand
Svendborg omk. 1930 Thomas Herløv Barfoed
(1850-1937). Læge (usikker)
Svendborg 1936 Johannes Jørgensen
(1866-1956). Forfatter, digter
Svendborg 1970 Tom Kristensen
(1893-1974). Forfatter
Svendborg 2001 Mærsk Mc-Kinney Møller
(1913-2012 ). Skibsreder
Sønderborg 1990 Christian Poulsen
(?) Malermester
Thurø 1970 Tom Kristensen
(1893-1974). Forfatter
Thurø 1946 Karin Michaëlis
(1872-1950) Forfatter
Vamdrup 2006 Andreas Schou
(1926-2017). Erhvervsmand. Direktør
Vejen 1931 Niels Hansen Jacobsen
(1861-1941). Billedkunstner
Viborg 1851 Laurits Chr. von Undall
(1785-1861). Fængselsinspektør. Kammerherre
Viborg 1926 Joakim Frederik Skovgaard
(1856-1933). Maler
Aabenraa  ? Jens Nicolai Christian Nielsen Stald
(1807-1882). Købmand. Møller
Aalborg 1845 Louis le Normand de Bretteville
(1780-1847). Oberst
Århus 1982 Hans Hartvig Seedorff
(1892-1986). Forfatter
(Om officielt udnævnt er p.t. uafklaret, mere under personbiografi)
Aars 1999 Per Kirkeby
(1938-2018). Billedkunstner