Illustreret Tidende

Illustreret Tidende er et magasin der udkom hver uge i 65 år.

Illustreret Tidende

Illustreret Tidende, der udkom hver søndag i årene 1859 - 1924, kan være en sand guldgrube, hvis du søger historiske oplysninger fra den tid.

Magasinet har faktuelle historiske oplysninger og nyheder om, hvad der skete i tiden. Det indeholder også litterære artikler og underholdning.

Som de selv skrev i det første nummer, der udkom søndag den 2. oktober 1859:

”Indholdet vil bestaae i et politisk Overblik over Ind- og Udlandet tilligemed en kort Fremstilling af, hvad der har tildraget sig i de forskjelllige Lande; dernæst Biographier af mærkelige Personligheder, en Udsigt over  hvad der af almeen Interesse foregaaer indenfor Videnskabens, Litteraturens og Konstens Omraade, samt Meddelelser, af blandet Indhold [...] vil Dagens Historie ledsages af billedlige Oplysninger, saasom Portraiter, Prospecter, Bygninger, Krigsscener, Møder, Industri- og Konstgjenstande o.s.v. vinde i Fremstillingen, idet den gjengives i en nøje Forening af Ord og Billeder, som anskueliggjør det Sagte, letter Forstaaelsen og bedre bevarer det i Erindringen...”

Ikke mindst er der mange samtidige stregtegninger (træsnit/ xylografier) - og fra omkring 1885 også fotos - fra tidens hændelser.

Historien bag

Magasinet havde flere kendte skribenter, som fx Georg Brandes, Chr. Gulmann og Franz von Jessen. Magasinet blev udgivet af Forlagsbureauet i København med bl.a. det tyske 'Illustrierte Zeitung' og det engelske 'Illustrated London News' som forbilleder.

De første numre kunne fås i subskription for 2 Rigsdalere pr. kvartal.

Illustrerede Tidende fik efter 1. Verdenskrig problemer, bl.a. fordi aviserne nu også begyndte at bringe aktuelle fotografier, og måtte lukke i 1924.

Hent bladet på nettet

Alle numre af Illustreret Tidende er gjort tilgængelige på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, så de kan hentes, enten som grafiske filer, eller som pdf-filer.

Der er ikke fuldtekst-søgning, men man kan søge på lokaliteter (topografisk søgning), fx Århus. For de første 15 årgange er der dog mulighed for at søge i et alfabetisk index.

Har du brug for oplysninger fra en bestemt tidsperiode, er Illustreret Tidende værd at søge i.

Læs mere  Illustreret Tidende her