Boede Jesus i Tibet?

Som 13-årig forlod Jesus sine forældre, for at tage med en karavane fra Jerusalem til Indien. I Indien blev han indviet i yogaens hemmeligheder, lærte om medicinplanter, og fik matematisk og filosofisk viden.

Kristusikon 7. årh. St Catharinaklostret
Kristusikon 7. årh.
St Catharinaklostret

Da han imidlertid blev en forunderlig og yderliggående prædikant med strenge teorier, fik han mange uvenner. Derfor flygtede han til Himalayas mere sikre egne i Kashmir, der ligger mellem Pakistan og Indien.

Fra Himalaya drog han så tilbage til Palæstina i 33-års alderen.

Efter korsfæstelsen drog han atter til Kashmir, som han jo kendte fra tidligere, og her levede han resten af sine dage.

Disse bemærkelsesværdige teorier stammer fra studier, som er foretaget af arkæologen, professor F. Hassnain. Han underviser ved Chicagos Internationale Center for Antropologiske Studier.

Han går ud fra nogle 1500 år gamle, tibetanske dokumenter, som er fundet i et buddhistisk kloster, der ligger to dages rejse fra Kashmirs hovedstad Srinagar. I disse dokumenter findes der henvisninger til en mand, der kaldtes Jesus, og som kom til Tibet efter en lang rejse gennem hele Indien.

En sovjetisk historiker ved navn N. Notovitch har også arbejdet med disse teorier, og har citeret de samme dokumenter.

Overlevede korsfæstelsen

Profetens gravsted
Det omtalte gravsted
hvor en profet - Jesus?
- blev begravet

Nogle andre bibelforskere mener at have fundet frem til noget, der kunne tyde på, at Jesus faktisk overlevede korsfæstelsen.

Netop i Srinagar ( Vis kort) findes der et gravsted, hvorom det siges, at en profet er begravet for 900 år siden. Hans navn var Jusaf, dvs. Jesus ('den der forener'). Jusaf skulle i følge Srinagars indbyggere være blevet ofret til martyrdøden på Golgata.

Dette gravsted har imidlertid nogle bemærkelsesværdige, arkæologiske uregelmæssigheder. Under den sten, som dækker gravstedet, er fra muslimsk tid, findes nemlig et andet og endnu ældre gravsted Dette gravsted er lagt i retningen øst-vest.

Det forholder sig sådan, at muslimerne altid begraver deres døde I retningen nord-syd, medens inderne slet ikke begraver deres døde Derfor antages det som sandsynligt, at det er en jøde, som er begravet i den ældste af gravene. Jødernes grave har altid retningen øst-vest, også de jødegrave, som i øvrigt findes i Kashmir.

Da muslimerne ikke anerkender nogen anden profet end Mohammed, der levede fra 570-632 e.Kr., antages derfor, at der i den ældste af gravene i Srinagar ligger resterne af en profet af jødisk oprindelse, og som levede før Mohammeds tid.

Jesus hyrdestav

jesus tibet
Jesus med tibetanske munke
Tibetansk thanka  1900.årh.
> Klik billede for stort

I resterne af en gammel bog, skrevet på sanskrit, afsløres der også beviser på Jesus eller Jusafs tilstedeværelse i Kashmir efter hans korsfæstelse. I bogen, som opbevares på Bombays Universitet i Indien, beskrives Jusafs møde med Kashmirs konge.

Kongen skulle have spurgt hvem den ukendte var, og han skulle have svaret, at han var Jusaf, søn af en ung kvinde, og at han kom fra et fjernt land for at rense religionen. Derefter ønskede kongen at vide, hvilken tro han havde, og manden skulle have sagt: ”Jeg kommer til dette udenlandske land, når sandheden har gemt sig som solen bag bjergene, og ondskaben ikke længere har grænser. For min skyld skal de skyldige og synderne lide, og jeg led på grund af dem.”

Kongen ville vide mere om denne mands religion, og fik det svar:

”Det er kærlighed, sandhed, renhed i hjertet. Min religion lærer menneskene at tjene en eneste og sand Gud, som bor i centrum af himlene og derfra styrer elementerne.”
I den tid, der følger efter dette møde, husker traditionen i Kashmir denne mystiske mand, som en retfærdig mand, som gik gennem hele landet med en hyrdestav og kaldte sine følgere for sine 'får', medens han prædikede i parabler over den guddommelige kærlighed og himmeriget. Og folket kaldte ham en profet.

Endnu i dag kan man, i følge diplomatiske repræsentanter fra Indien og Pakistan, konstatere, at der i Kashmir er to byer, der har navne, som er inspireret af denne mystiske personligheds tilstedeværelse. Pahalquam, som betyder 'Hyrdernes by' og Ismuquam, som betyder 'Jesus hvilested'. I denne sidste landsby er der et kloster, som med skinsyge bevogter en hyrdestav, der er to meter lang, og som siges at have tilhørt Jesus. I Kashmirs basarer er det almindeligt at finde en medicinsk salve, som hedder 'Jesus salve', hvilket skulle være den salve, Jesus helbredte sårene med, som han fik ved korsfæstelsen.

Læs mere Jesus fødsel

KILDE:
Blandt andre uddrag fra den spansksprogede venezuelanske avis 'el Diario de Caracas', som havde en artikel om emnet den 3. april 1985. Artiklen er bearbejdet af mig.

Se også den engelske Wikipedia, "Unknown years of Jesus"