Søren Kierkegaards naboer

I 1845 boede Søren Kierkegaard på Nytorv 2 i Københavns Vester Kvarter.

Søren Kierkegaard, Nytorv, København

Blandt naboerne taltes mange forskellige og spændende personer - bemidlede frøkener, sufflører ved Det kongelige Teater, tolke og tjenestefolk. Hos hr. Kierkegaard boede også hans tjenestekarl Anders Westergaard.

Nytorv 2 var dengang en stor købmandsgård, der lå dér, hvor Danske Bank i dag ligger på hjøårnet af Strøget og Nytorv.
Vis Nytorv 2 på kort

Søren Kierkegaard, dansk teolog, forfatter og filosof, levede fra 1813 til 1855.

Nedenfor er beboerne, som de stod opført i Folketællingen 1845.

På det tidspunkt havde han lige fået udgivet 'Begrebet Angest', 'Philosofiske Smuler'(1844) samt 'Stadier paa Livets Vej' (1845). Og var vel i gang med at skrive 'Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift' og 'En litterair Anmeldelse', der udkom i 1846.

På samme tid boede H.C. Andersen i Nyhavn, København.

I 1850 var magister artium S.A. Kierkegaard flyttet til Rosenborggade 156 A, 1ste sal, i København Klædebo Kvarter II.

 

Nytorv 2 . København . 1845
 

Alder Alder Civil-stand Erhverv Adresse
 
Susanne Boitus 68 Enke Enke efter Lottoadministrator Stuen
Jens Bedegaard 85 Ugift Lever af sine midler Stuen
Waldemar Boitus 29 Enkemand Lærer ved Garnisionsskolen Stuen
Sophie Hansen 25 Ugift Tjenestepige Stuen
Jens Boitus 3 Ugift Hans Søn Stuen
Elise Steen 32 Enke Huusholderske Stuen
Jens Boitus 31 Ugift Cand.phil Stuen
Juliane Brøndrup 25 Ugift Huusholderske Stuen
Sara Byberg 62 Ugift Frøken, lever af sine Midler 1, t.h.
Ida Byberg 46 Ugift Jomfrue, lever af sine Midler 1, t.h.
Karen Sophie Hansen 26 Ugift Tjenestepige 1, t.h.
Søren Kierkegaard   30 Ugift Lever af sine Midler 1, t.v.
Anders Westergaard   26 Ugift Tjenestekarl 1, t.v.
Helene Rudolph 65 Enke Guverneur Bjørns Enke, Lever af Pension ? t.v.
Josephine Aschenfeldt 32 Enke Enke efter kongelig Fuldmægtig lever af Pension ?, t.v.
Hans Scavenius Ringsted 27 Gift Fuldmægtig under Fattigdirectionen 2, t.h.
Amalie Bakke 67 Enke Enke efter Tøjhuusleutnant Bakke lever af Pension 2, t.h.
Therese Nehammer 24 Gift hans Kone 2, t.h.
Ludvig Sahlgreen 28 Ugift Souffleur ved Det kongelige Theater 2, t.h.
Anne Rasmussen 23 Ugift Tjenestepige 2, t.h.
Ane Bech 34 Ugift Tjenestepige 2, t.h.
Gerstof Garlieb 50 Gift Tolk 3, t.v.
Emma Garlieb 40 Gift Hans kone 3, t.v.
Pemina Garlieb 19 Ugift Deres Døtre 3, t.v.
Emma Garlieb 17 Ugift Deres Døtre 3, t.v.
Elise Garlieb 12 Ugift Deres Døtre 3, t.v.
Caroline Garlieb 10 Ugift Deres Døtre 3, t.v.
John Stonor 34 Ugift Handelsbogholder, logerende 3, t.v.
Lars Christian Nielsen 35 Gift Værtshuusholder Kjælder
Mette Marie Thorsen 38 Gift Hans Kone Kjælder
Ane Marie Tellerup 20 Ugift Tjenestepige Kjælder
Jørgen Ovesen 29 Ugift Tjenestekarl, logerende Kjælder
Anders Mortensen 28 Ugift Arbejdskarl, logerende Kjælder
Rasmus Petersen 21 Ugift Tjenestekarl, logerende Kjælder
Jens Olsen 33 Ugift Tjenestekarl, logerende Kjælder
Søren Nielsen Schmidt 24 Ugift Slagter, logerende Kjælder
Niels Andersen 27 Gift Værtshuusholder Kjælder
Karen Jørgensen 35 Gift Hans Kone Kjælder
Cathrine Jørgensen 26 Ugift Tjenestepige Kjælder
Jensine Emilie Hansen 17 Ugift Tjenestepige Kjælder
Wilhelm Andersen 9 Ugift Deres Søn Kjælder
Caroline Jørgine Andersen 2 Ugift Deres Datter Kjælder