Levealder - Livschancer

Her kan du se, hvilke chancer du har for at blive gammel, og hvor gamle vi er i Danmark.

gammel mand

Statistisk kan man beregne, hvor store chancer vi har for at nå en vis alder, afhængig af hvor gammel man aktuelt er. Det kaldes en overlevelsestavle.

Tabellen gælder for kvinder og mænd i Danmark og er baseret på tal for 2007.

Den viser dels hvad den gennemsnitlige forventede levealder er for personer i den angivne aldersgruppe, og dels hvor stor en chance man har for at opnå en bestemt alder angivet i procent.

Eksempelvis har en 50-årig 94% chance for at blive 60 år, 82% for at blive 70 år og så videre. Jo ældre vi bliver, des større chance har vi for at blive endnu ældre.

Middellevetiden for alle mænd og kvinder er 78,3 år - drenge får ved fødslen stillet 75,6 år til rådighed, piger 80,2 år.

 

                   Chance for at blive antal år i procent
Din alder
Gn.snit
forventet
alder
30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år
20 år 79,0 år 99 98 97 91 79 55 19
30 år 79,2 år - 99 97 91 79 55 19
40 år 79,6 år - - 98 92 80 56 19
50 år 80,4 år - - - 94 82 57 20
60 år 81,9 år - - - - 87 60 21
70 år 84,3 år - - - - - 69 24
80 år 88,2 år - - - - - - 35

Så mange er vi

Her kan du se, hvor mange personer (mænd og kvinder) vi er i de forskellige aldersgrupper, og hvor stor en procentdel de udgør af den samlede befolkning på 5.608.663 personer (2016):

 

Alder Antal Procent
0-9 år 565.092  10,08%
10-19 år 685.530  12,22%
20-29 år 764.141  13,62%
30-39 år 673.516  13,01%
40-49 år 712.165  12,70%
50-59 år 777.729  13,87%
60-69 år 673.704  12,01%
70-79 år 507.893   9,06%
80-89 år 204.513   3,65%
90-99 år  43.269   0,77%
100+ år     1.111   0,02%