En historie om snusen

Snustobak er en svensk nationalnydelse. Den er stærk, men kan delvist erstatte tobakken - måske. Og så er den meget billigere end de anti-tobaksmidler man kan købe.

Causeri af Kurt Lundskov
Bragt i Jyllands-Posten 20. sept. 2000

En søndag formiddag fik jeg en usigelig lyst til et stop pibetobak, og det endog lige midt i kirketiden. Jeg har altid syntes, at det er ukristeligt at ryge før over middag. Så for at dæmme op for mine syndige lyster, tog jeg mig en portion svensk snus.

I løbet af et par minutter var min tobakstrang pist væk, og den meldte sig først igen tre timer senere. Da var kirketiden og formiddagen overstået, og der var igen plads til en pibe syndfri tobak.

Svenskerne har i århundrede brugt snustobak. Tidligere var det noget man sniffede ind i næsen. Denne form for snus bruges i dag vist kun i de højere cirkler. Den svenske almue kommer i stedet snusen i munden. Man placerer en lille portion under overlæben, hvor den så kan ligge og gøre godt et par timer.

 Et kindkys går nok

Snustobakken kan rent faktisk godt erstatte røgtobakken. Og så er den givetvis ikke særlig skadelig, for så var den næppe tilladt i Sverige. Den giver i hvert fald ikke rygerlunger, den påvirker ikke blodets iltindhold - og den generer ikke omgivelserne. Snus kan altså nydes inden døre i selskab med ikke-rygere! Derimod har den vistnok en sådan kraft, at mundens bakterier bukker under. Dog skal man ikke regne med, at kæresten vil kysses så længe man snuser. Et kindkys kan dog nok gå an.

 Også for piger

Snusen kan også mane til besindighed: »Tag lige og vend skråen« siger man, når folk skal tænke sig om. Det samme kan man udmærket gøre med snusen.

Snusen minder om skråen, som man nød herhjemme for mange år siden. Den er dog ikke så voldsom som skråen, og man undgår 111 ned ad hagen.

Portionssnus uden spytbakke

Portions snus
Snus i poser

Den fås i dag i små praktiske portionspakker med lidt snus i, som er lige til at putte op under læben. Så er man fri for at holde styr på smulderet i munden, og for spytbakker i stuens hjørnekroge.

Snusen er lavet af tobak, der blandt andet er tilsat salt og vand. Og den smager for det meste af lakrids - stærk lakrids, forstås.

Lige efter man har placeret den på sin rette plads, bliver man en smule bims (hvis man da ikke er ganske øvet), og så bider det så dejligt i tandkødet. Men efter et par minutter er disse tilkendegivelser overstået. Man kan vel sige, at det er snusens måde at markere sin tilstedekomst på.

Tidligere var det kun en mandfolkefornøjelse at snuse. Men også her har ligestillingen vundet indpas i Sverige. Flere og flere unge piger snuser i dag.

Snus i EU

Da Sverige i sin tid skulle optages i EU, ville EU have forbudt snusen (hvorfor vides ikke). Men det var for stærkt for den svenske folkesjæl. En af betingelserne for, at svenskerne sagde ja til EU var nemlig, at den svenske nationalnydelse ikke blev forbudt.

Og således blev det.


Jyllands-Posten 2000

Nedsætter tobakshunger

I disse tider, hvor debatten om tobakkens skadevirkninger er ganske forskrækkede, kunne flere danskere da forsøge sig med snusen. Den kan rent faktisk nedsætte, og måske erstatte, tobaksforbruget.

Snus er billigt

Og så har den ikke de skrækkelige bivirkninger, som mangen tobaks- og nikotinerstatningspiller har. En pakke svensk snus med 24 portioner kan fås for under 20 kr. (Disse priser er efter dette causeris oprindelige oprettelse steget væsentligt, da Sverige i 2007 hævede afgifterne. I dag (2016) koster en pakke portionssnus omkring 40 Skr. - ca. 32 Dkr.).  Disse priser kan antitobaks-industrien slet ikke hamle op med.

Det skal til slut lige pointeres, at jeg ikke på nogen måde har fået penge af den svenske snusindustri for at skrive denne lille artikel. 


Læs mere  Snusens historie