Snusen, sundheden og loven

Snus er sundhedsskadelig, men ikke nær så meget som rygning. Sagkundskaben er dog uenig om snus kan give kræft. Men snus er delvis forbudt i Danmark.


Portionssnus

Med mellemrum dukker debatten om snusens sundhedsskadelige virkninger op i pressen. I 2011 blandt andet fordi det kom frem, at man i Danmark godt må købe løs snus, men ikke den svenske portionssnus i tepose-lignende indpakning.

I Sverige må de sælge både løs snus og portionssnus, men må efter EU-reglerne ikke sælge snus til andre EU-lande.

Det kan ofte være svært at holde rede på, hvad der er skrøner og fakta omkring snusen.

Her er et uddrag af nogle faktiske forhold fra undersøgelser og lovgivning. Generelt slår alle nævnte undersøgelser fast, at brugen af snus er vanedannende.

Snus, rygning og kræft

Svenska Dagens Nyheter   omtalte i 2007 en artikel i det lægevidenskabelige tidsskrift Lancet.

• En svensk rapport fra Karolingska Institutet i Stockholm havde kortlagt rygevanerne for 270.000 svenskere for årene 1978-1999. Den viste ingen forøget risiko for lungecancer eller mundcancer hos de der brugte snus.

• Over 10 år ville der blandt 10.000 personer være 4 der fik kræft i bugspytkirtelen hos dem der hverken røg eller brugte snus, blandt snuserne ville 8-9 personer få denne kræft, mens det blandt rygerne ville være 10-13 personer. Risiciene ligger således mellem 0,4 og 1,3 promille.

• I en australsk undersøgelse fandt man frem til, chancen for en forlænget levetid med godt helbred var lige stor for rygere der holdt op, som de der begyndte at snuse.

• To amerikanere fastslog, at snus er 90 procent mindre skadeligt end cigaretter.

Norsk snus-rapport

• Det norske Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten udgav i 2005 en større rapport om snus og helbred "Virkninger av snusbruk". Den gennemgår amerikanske, norske og svenske undersøgelser. Rapporten peger på mange usikre resultater af de forskellige undersøgelser, men skriver bl.a.: "... Det er ikke grunnlag for å konkludere om det er sammenheng mellom bruk av amerikansk eller skandinavisk røykfri tobakk og utvikling av kreft i spiserør, strupehode, magesekk, lunger, nyrer, urinblære eller prostata." ... "Grunnlaget for å konkludere om bruk av snus øker sannsynligheten for etterfølgende røykestart er derfor usikkert."
Se konklusioner og hele rapporten her  .

• På sundhed.dk   skriver man bl.a. (2010) "Mulige helbredskonsekvenser ved brug af røgfri tobak, særligt kræftudvikling i mundhulen, har længe været omdiskuteret. En gennemgang af forskningen om brugen af snus viser, at viden om helbredseffekterne ved brug af snus er mangelfuld. " De henviser bl.a. til ovennævnte norske rapport.

• I 2014 henviste Videnskab.dk  til nye undersøgelser fra Norge, der bl.a. konkluderede: "Hvis man begynder at bruge snus, før man bliver 16 år, er risikoen for at blive ryger ikke reduceret. Derimod viser forskning, at risikoen for at blive ryger er meget lav blandt dem, der begynder at bruge snus efter 16-årsalderen. I 2011 viste norsk statistik, at 36 procent af unge mænd i alderen 16 til 24 år brugte snus, mens kun 20 procent røg. Blandt kvinder mellem 16 og 24 år var der 22 procent snusbrugere og 30 procent rygere."

Svensk snus mindre skadelig

Kræftens Bekæmpelse   skriver på deres hjemmeside (opdateret 2008) at "almindelig røgfri tobak er kræftfremkaldende i mundhulen og øger risikoen for hjertekarsygdomme", og forsætter: "Men der er noget, som tyder på, at netop svensk snus er mindre kræftfremkaldende. Det kan både skyldes det lavere indhold af kræftfremkaldende stoffer og det forhold, at svenskerne anbringer tobakken på en anden måde i munden"

Videnskab.dk  skrev i 2009 bl.a. med henvisning til udenlandske undersøgelser: "Der blev påvist en sammenhæng mellem kræft i mundhulen og enkelte røgfrie tobaksprodukter der blev brugt i USA førhen. Men denne sammenhæng blev ikke fundet for dagens amerikanske produkter, og ikke for skandinavisk snus. Vores analyser viser, at der ikke er sammenhæng mellem kræft i mundhulen og brugen af røgfrie tobaksprodukter,"

Snus og lynnedslag

• Den svenske blogg Paradigm sammenlignede i 2007 - formentlig med et glimt i øjet - sundhedsrisikoen mellem snus og andre livsrisici. Han sammenholder snus-risikoen med andre risici omtalt på den amerikanske website reason.com  :

At få cancer i bugspytkirtlen snusere: 0,8 promille
    (På bloggen skriver han 0,4 promille, hvilket er fejlagtigt)
At blive ramt af lynet: 0,1 promille
At dø i et flystyrt: 0,2 promille
At drukne: 0,9 promille
At dø i en flyulykke: 1,2 promille
At blive myrdet: 0,5 promille

Loven og snusen

eu lov

Reglerne i 2011 for køb af snus er kort sådan:
• I Danmark må man godt sælge løs snus, men ikke snus i portionsposer
• Sverige må ikke eksportere snus til andre EU-lande, heller ikke ved internetsalg.

Lovreglerne om snus i Danmark og EU findes her:
Sundhedsministeriets besvarelse nr. 211   af 2.2.2006 i Folketinget om portionssnus.

• I Lovbekendtgørelse nr. 1022 af 21.10.2008  , står der i § 19: "Salg af pulveriseret tobak i form af snus pakket i porøse portionsbreve eller lignende til indlægning i mundhulen er ikke tilladt."
   Denne bestemmelse blev ændret ved lov 20.april 2015, med virkning fra 1. januar 2016: "§ 19. Detailsalg af tobak, der indtages oralt, og som ikke er bestemt til at ryges eller tygges, er ikke tilladt på det danske marked."
   For røgfri tobak, herunder snus, skal der kun påtrykkes denne advarsel: "Denne tobaksvare kan være sundhedsskadelig og er afhængighedsskabende", mens der for andre tobaksvarer på pakkerne 'skal stå: "Rygning kan dræbe" og "Rygning er yderst skadelig for dig og dine omgivelser".

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (EF-Tidende 2001 nr. L 194 side 26).

Rapport fra EU-Kommissionen   til Rådet om snus fra 29. juli 2010. Her skrives bl.a. at "Al eksport af snus fra Sverige til en anden medlemsstat er ulovlig og strafbar, undtagen varer til rejsendes eget forbrug eller varer, der gives som gave til eget forbrug. Derved bliver det også ulovligt at eksportere snus ved fjernsalg, herunder onlinesalg, når modtageren befinder sig i en anden medlemsstat."

Læs også:
- Snusens historie
- Den danske snus-historie
- En historie om snusen

 

◄Emne forside