Tiden går hurtigere

Tiden går siger vi. I arabiske lande siger de, at tiden kommer. Hvorfor synes vi, at tiden går hurtigere når vi bliver ældre, end da vi var børn?

Timeglas

Tiden går
Forskel på 10 år


Tiden krymper

Som barn, syntes vi, at 14 dage til juleaften varede en evighed. Mens vi som ældre, synes at det der skete for et år siden, føles som var det i forgårs.

Et halvt liv

Med årene får vi et større tidsperspektiv, med mere livserfaring og en større samling af livsoplevelser.

Livstiden for alle regnes fra vores fødsel til nutiden, uanset hvor mange år der er mellem disse to punkter.

For en 20-årig rummer ti år halvdelen af hans levede liv, mens et halvt levet liv for en 50-årig består af 25 år. Ti år for den 50-årige rummer kun en femtedel af livet.

Tiden krymper

Dette spiller derfor også ind, når vi kigger fremad i livet: for den 20-årig er ti år et stort tidsrum, men de ti år set med den 50-åriges målestok ikke virker så uoverskueligt.

Tidsopfattelse krymper altså, jo ældre vi bliver.

Matematisk kan det anskues ud fra to modeller: en ækvidistant tidsopfattelse og en logaritmisk tidsopfattelse.

læs mere Jørgen Eberts hjemmeside  

Livets spiral


Livets spiral

Livets forløb kan også illustreres på en anden måde, med en spiralform.

Den første del af livet udvikler vi os både fysisk, mentalt og socialt. Vi vokser ud mod verden. Illustreret ved den venstre udadgående spiral.

Ved livsmidten omkring de 40 år begynder tingene at ændre sig i den modsatte retning. Vi begynder at blive mere indadrettede, både mentalt og socialt. Vi vender os nu mere og mere mod de nære ting og indre værdier, familien og de nære omgivelser. Også mentalt begynder vi at vende os indad, ligesom den sociale aktivitet aftager. Oplevelsen af tid begynder at ændre sig, og det virker som om tiden går hurtigere.

Anden livshalvdel bliver derved en spejling af første del af livet, men på et et andet niveau. Man siger også, at gamle mennesker igen bliver som børn.

Dette er illustreret ved den højre indadgående spiral.

Om tiden

• Hvorledes skulle det endelige kunne fatte det uendelig / H.C.Andersen

• Jeg tænker aldrig på fremtiden. Den kommer tidsnok / Albert Einstein