Tobakkens røgslør

Hvem ville for få år siden have troet det muligt, at vi herhjemme ville få de amerikanske tilstande hvor rygere skulle jages udenfor husene, for at få sig en smøg? Eller at der på al tobak skulle stå bemærkninger om at det er sundhedsskadeligt og kræftfremkaldende.

Tobakspigen

Midt i al den tobaksskræk som indgydes os, er der tilsyneladende et røgslør over forhold, som tyder på, at rygning ikke er lige farligt for alle. Ting, som nok burde give anledning til besindig eftertanke, inden vi fortsætter på bølgen af fanatiske og latterlige forbud. 

Stigende middellevetid

For eksempel er det kun en fjerdedel af storrygerne der får ’rygelunger’, og en langt mindre del af storrygerne der faktisk får lungekræft. Det er da overvejelser værd, at så mange rent faktisk undgår disse sygdomme, på trods af. Hvad er det i disse menneskers livsførelse som gør, at de kan undgå de livstruende sygdomme, selv om de ryger? Kan vi monstro lære noget af dem ?

Og så er der den med danskernes middellevetid, som de seneste 25 år er steget mindre end i andre lande, så vi nu kun kan gøre os håb om at leve i 73,6 til 78,6, år afhængig af om vi er mænd eller kvinder. Panikken greb sundhedsvæsenet. Også for dette forhold, er rygningen blevet udråbt som den store synder. 

Ikke desto mindre kunne man for et par uger siden høre, at man nu har konstateret, at danskernes middellevetid de sidste 4 år er steget med hele 0,8 år. En så markant positiv ændring i levetiden kan vel næppe sættes i forbindelse med et faldende tobaksforbrug. 

Tvivlsom økonomi

Økonomien er heller ikke til at komme udenom i debatten. Rygerne og alkoholisterne - for nu at tage alle synderne med under ét - får jo allehånde sygdomme, som belaster sundhedssystemet helt kolossalt, siges det. Vi bruger 40 milliarder kroner om året til hospitalsvæsenet. Tobaksafgifterne indbringer imidlertid 7,3 milliarder kroner (uden moms), og lægges hertil de 4,3 milliarder, som spritafgifterne indbringer, betaler giftafgifterne mellem en fjerdedel og en tredjedel af hele hospitalsvæsenet. Det er mere end synderne koster samme væsen.

 Varedeklaration

Hvorfor kræves der ikke varedeklaration på cigaretter, så vi kan få et indblik i de flere hundrede stoffer som tilsættes tobakken? Det er nogle af disse der formodes at fremkalde kræft, mens andre er direkte vanedannende. Ingen spegepølse må sælges, uden deklaration om fedt og farvestof. Selv tilsætning af salt og vand skal stå i deklarationerne. Og selvfølgelig alle mere eller mindre skadelige E’er. Stoffer der er sundhedsskadelige forbydes i både mad og maling - undtaget er tilsætningsstofferne i tobakken. Var det ikke her man skulle tage fat i stedet? 

Moralisering

Det lyder tvivlsomt, at tobakken er så skadeligt, som der brøles om i øjeblikket. Men det er svært at få ørenlyd med dette synspunkt, for mange eksperter siger det jo. Man fristes til at tro, at der bag de mange afskrækkende argumenter, også gemmer sig en god portion moraliseren.

Men hvordan var det lige med tilsvarende kampagner omkring alkoholen for bare et par år siden? Ikke mere end 14-21 genstande om ugen. Eksperterne havde fundet ud af, at det var faregrænsen. Nu har man dæmpet dette budskab gevaldigt, fordi nyeste undersøgelser netop har bevist at det er sundt med 1-2 glas vin om dagen. Nogen tog altså fejl med de bastante skrækkampagner mod alkoholen.

Rundkørsler og  sundhedsprogram

Og i 70'erne var de fleste eksperter enige om, hvor forfærdeligt farlige rundkørslerne var for trafiksikkerheden. De kostede trafikofres liv og førlighed. Landets rundkørsler blev fjernet. Nu skyder de op som paddehatte overalt – fordi de fremmer trafiksikkerheden viser eksperternes nye undersøgelser! Når det nu skal være, må vi da håbe, at politikerne viser samfundssind, og selv vil leve op til Regeringens Folkesundhedsprogram, når de skal stemme om alle de forbud og kampagner mod tobakken.

I folkesundhedsprogrammets tobaksinitiativ nr. 3.12, står der ”Voksne skal være deres ansvar bevidst som rollemodeller i forbindelse med rygning.” Et røgfrit Christiansborg må være konsekvensen, hvis politikerne skal lave troværdig lovgivning. Vi får se, om de vil det.

Og så skal det lige siges, at jeg hverken er cigaretryger, eller ansat i tobaksindustrien.

Presse: Bragt i Jyllands-Posten 1999