Citat . EFTER FORFATTERNAVN A-B


Svend AukenAsger
Baunsbak-Jensen
Fhv. præst, lærer,
forfatter (f.1932)

Borgen tv-serie, >læs her
 

A

Udødelighed. Udødelig er som Sneen, I Morgen kan man ikke se'en.

H.C. Andersen, eventyrfortæller

Hemmelighedens fange. Din hemmelighed er din fange; lader du ham slippe, så er du hans.

H.C. Andersen

Troen på Gud. Jeg tror ikke på Gud. Men jeg tror på det samme, Gud tror på.

Lotte Andersen (f.1963), skuespiller

Styrke og udholdenhed. Man kan godt være stærk og holde noget ud, som man ikke skal holde ud.

Jens Arentzen (f.1958), skuespiller, instruktør (i Bogen Matador 2020)

Umulig mulighed. Når man tror, at alt er muligt, så sker det somme tider, at et umulige faktisk bliver muligt.  

Svend Auken, i 1994

Nogen at tale med. Nu er min mand blevet så gammel, at han er begyndt at snakke med sig selv; så nu har jeg ingen at tale med.

ATS Politiken 2010

Arkimedes punkt. Der skal være et punkt udenfor, der præger din verden

Archimedes (287-212 f.Kr), matematiker

Glædelig magt Magt er jo ikke fryden ved at bestemme over andre. Det er glæden ved at skabe en udvikling, man synes er rigtig. 

Bodil Nybo Andersen, nationalbankdirektør,   

Udfold oplevelse. Lad oplevelsen udfolde sig uhindret. Analysér først bagefter, så den ikke svækkes, fordi sindet er splittet mellem to opgaver.

Teresa af Avila (de Jesus), spansk mystiker (1515-1582)

Det onde og gode. Hvis Gud er til, hvorfra stammer da det onde? Og hvis ikke, hvorfra stammer da det gode. 

Augustin, kirkefader (354-430

Visdommens afkrog. Der er en tåbelig afkrog i den viseste mands hjerne.

Aristoteles

B

Hukommelsens fugle  Hukommelse er som et bur, og minderne er som fugle, der flyver ud og ind. Der er fugle, der kan lokkes til buret ved hjælp af gamle breve, melodier eller dufte, som fører dejlige minder med sig. Der er fugle, der flyver væk, ligesom vi troede vi havde hold på dem, og pludselig har vi glemt, hvad vi skulle til at sige eller gøre. Og så er der fuglene, der kommer pludseligt og overraskende, uden at vi har kaldt på dem.

Professor i psykologi Dorthe Berntsen (efter Platon).
Kristeligt Dagblad 29.6.2007

Visdomsalder. Herre, Du ved selv, at jeg er ved at blive ældre og snart gammel.
- Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig om enhver sag og ved enhver lejlighed.
- Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle andres affærer.
- Gør mig eftertænksom, men ikke trist, hjælpsom, men ikke nævenyttig.
- Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en skam ikke at bruge det fuldt ud, men du véd, Herre, at jeg helst skulle beholde nogle få venner til det sidste.
- Fri mig for altid at remse endeløse rækker af detaljer op, og giv mig evnen til hurtigt at komme til sagen.
- Forsegl mine læber for ord om mine bekymringer og smerter, de bliver flere og flere, og lysten til at beklage sig over dem vokser, som årene går.
- Jeg vover ikke at bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed, når mine erindringer synes at være i modstrid med andres.
- Lær mig den sunde indstilling, at også jeg kan tage fejl af og til.
- Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer ikke noget ønske om at være helgen, nogle af dem er meget svære at holde ud, men et surt og tvært gammelt menneske er et af djævelens mesterværker.
- Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og gode sider hos mennesker, jeg ikke har ventet det hos.
- Og giv mig endelig den nåde at jeg kan sige det til dem.

Bønskrift fra 1610

Ensomhedsbesøg. Ensomhed er et godt sted at besøge, men et ringe sted at blive.

Josh Billings

Gode naboer. De bedste naboer er dem, man ikke ser.

Erik Balling (1924-2005), instruktør (i Bogen Matador, 2020)

Hvad er selvet?  Det er den del af livsånderne, der består af erkendelse, den sjæl, der lyser indvendig i hjertet. Den gennemstrejfer uden at ændre sig begge verdener; synes at tænke synes at flakke om; som drøm, som forestilling overskrider den denne verden.

Brhadaranyaka upanishade

Produktion og behov. Produktionen blev skabt for at tilfredsstille vores behov. Nu skabes behov for at tilfredsstille produktionen.

Peter Bidstrup, Politiken 18.9.2015

Politisk kunst. Politik er det muliges kunst.

Otto von Bismarck (1815-1898), tysk kansler.

Politisk damete. Politik er ikke damete med blødt brød.

Ritt Bjerregaard (f.1941), dansk politiker.

Politiker uden profil. Mange politikere er som bildæk, så nedslidte at de ikke længere har en profil.

Ralph Boller

Vent med sandheden. I politik må sandheden vente, til nogen får brug for den.

Bjørnstjerne Bjørnsson (1832-1910), norsk forfatter.

Det er politik. Politik er for mig Kultur, Fremskridt, Idebevægelse, hvad De vil. Jeg samler i dette ene Ord den aandelige Brydning, Samfundet til enhver Tid rummer.

Edvard Brandes (1847-1931 ), dansk politiker og forfatter

Svømme. At man plasker rundt i vandet, betyder ikke at man svømmer.

Michael LeBoeuf

Selskab. Man skal være værd at være i selskab med,

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Glemsel. Glemsel tager tid.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Minuttets plads. Jeg kender ikke det næste minut, aner ikke om det bliver mit; men jeg ved, jeg vil give det plads.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Nuet. Nuet gør blind. Kun på afstand kan tid ses.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Gamle og tiden. Gamle mennesker har altid sagt, at tiden går for hurtigt. Det er, fordi de genkender alting. De har oplevet det så tit.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Arbejdsrusen. I arbejdsrusen glemte man tidens hurtighed.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Overset. Oversethed skabes kun, hvor besøg udebliver.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Tom succes. Succes kan skjule indre tomhed. Tomhed bliver betalingen for kampen for at være i centrum.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Langsomhed. Jeg går langsommere. Så ser jeg mere.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Tiden gør hurtigt. Gamle mennesker har altid sagt, at tiden går for hurtigt. Det er fordi de genkender alting.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Evigheden. Menneskets tid er af evigheden.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Reklamer. Reklamepsykologien knuser min jul.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Dømmende. De mennesker, der dømmer hårdest, har fået et for lille liv.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Gammel kærlighed. Den kærlighed, som kommer sent, kan være som vellagret vin.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Beundring. Brændte jeg for sagen? Eller brændte jeg for beundring?

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Gamle dage. Gamle dage var nye, da de kom.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Skæbne. Skæbne bruges som dæknavn for mangel på indsigt i handlingsøjeblikket.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Succes. Succes kan skjule indre tomhed.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Tidens jag. Tidens jag dræber indlevelse, den er grobund for selvcentrering.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Alenehukommelse. Fælles erindring bliver til alenehukommelse, (når venner dør).

Asger Baunsbak-Jensen, 80.

Fysisk træthed. Fysisk træthed, giver sindet sundhed.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Middagssøvn. Middagssøvn er en gammel mands ret.

Asger Baunsbak-Jensen, 80

Ensomhed Hvilken dejlig overraskelse endelig at opdage, hvor ikkeensomt det kan være at være alene.

Ellen Burstyn

Dårligdoms information. Aldrig tidligere har vi været så velinformeret om, hvordan vi skal få det ringest muligt.

Lis Bunch, sygeplejerske, Ærø

Søg. Det du søger, finder dig 

Samuel Besekow, *1911, instruktør 

Skriv kort. Den, der ikke kan begrænse sig, vil aldrig kunne skrive.

 Nicolas Boileau, (1636-1711) i L'art de poétique fra 1674


Karen Blixen

Manden og kvinden. Mandens tyngdepunkt ligger i, hvad han i livet udretter og udfører.  Kvindens i, hvad hun er.

 Karen Blixen, forfatter

Guds kladde. Gud skabte manden før kvinden. Det er ligesom, når jeg skriver. Først laver jeg en kladde.

Karen Blixen, forfatter

Frihed. Man er fri, når man er i stand til at elske de love, som ens tilværelse er underkastet.

Karen Blixen, forfatter

Ildsjæl En ildsjæl, der ikke er besværlig for sine omgivelser, kan aldrig virkeliggøre sine drømme. For hvis de var ligetil at realisere, krævede de jo ikke en ildsjæls energi. 

Sven Bedsted, kulturredaktør,  i Jyllands-Posten 17.dec.2000 

Planlæg evigheden Man skal leve nu og her, som om det var den sidste dag. Og så skal man i øvrigt planlægge om om man skulle leve evigt. 

Erik Balling, dansk instruktør  i 1995 

Angst. Ikke at man ikke oplever angst, men at man er uafhængig af, at man er angst. Hvis du vil tage meget liv ind, er du nødt til ar kunne bære betydelige mængder angst 

Peter Bastian, musiker

Ekspert. En ekspert er en, der har begået om ikke alle, så i hvert fald de groveste fejltagelser inden for sit felt 

Niels Bohr, atomfysiker, 1865-1962

Stilstand. Hvad galt er der i at gå i stå, hvis man står et godt sted

Dansk biskop,i  2003

Ændre mening. Det kræver mere mod at ændre sin mening end at forblive den tro

Willy Brandt, forbundskansler Tyskland

Tæt på døden. Jo tættere du har været på døden, uden at dø, jo tættere har du været på livet.

Natasja Berg, jæger

Hver ting til sin tid. Alt har sin stund, og hver en ting under himmelen sin tid.

Bibelen. Prædikerens bog 3,1