Bolle-Å'ets historie

å nyua testamentit
Svensk å fra 1526
Udsnit af Nya Testamentit


grundtvig å
Svend Grundtvigs
Retskrivningsordbog
fra 1870


Register 1955 Aa, Å, A
Register
Hvem Hvad Hvor 1955
Først Å, så Aa og så A

Bolle-å'ets historie er lang og trang, og skriver sig helt tilbage til 1300-tallet. Også placeringen i alfabetet voldte problemer.

I gamle skrifter har der været flere måder, at angive den o-agtige å-lyd, fx a med en streg over, en accent (á), en halvbue (ă) eller en circumflexe (â). Også muligheden for at sammenskrive a+o har været fremme ( ao ).

Oprindelsen til bolle-å var et 'a' med bollen efter (α°). Senere kom bollen op over a'et.

I 1300-tallet blev det også almindeligt at skrive dobbeltbogstaver, som 'huus' og 'aar', for at markere den lange vokal.

Men for udlændinge blev dobbelt-aa et udtalemæssigt problem, da man jo ikke vidste om Aarhus skule udtales [o'rhus] eller [a'rhus]. Det var en af grundene til at Aabenraa på tysk kom til at hedde 'Apenrade'.

I svensk er å-tegnet kendt i håndskrift fra 1400-tallet og i bogtryk fra 1526 hvor bogtrykker Jürgen Richolff bruger bogstavet i 'Thet Nyia Testamentit på Swensko'. Denne svenske skrivemåde smitter så småt af i Danmark, så man i et dansk folkevisehåndskrift fra 1555-59 af Steen Bille kan se bogstavet 'å' anvendt. Men nogen egentlig udbredelse i dansk bliver det ikke til.

Århusianer foreslår 'å' i 1743

Det bliver den århusianske sprogforsker Jens Pedersen Høysgaard (1698-1773), der i 1743 som den første anbefaler brugen af 'å':

”...aa, som en dòpelt figûr, er saa ubeqvæm at trykke accenterne over, at den helst burde skrives å paa den Svenske maade...”

skriver han. Dette giver de kommende år anledning til diskussioner i litterære kredse om brugen af 'å'. Men det blev ved snakken.

På et nordisk retskrivningsmøde i Stockholm 1869, anbefales det at indføre 'å' for 'aa' i Danmark og Norge. Herefter laver den danske sprog- og folkemindeforsker Svend Grundtvig (1824-1883) i 1870 'Dansk Retskrivnings-Ordbog', hvor han bruger 'å' og placerer det på tredje sidste plads i alfabetet mellem 'y' og 'æ'.

Fra å til aa - og tilbage igen

Men enighed herom var der stadig ikke. Så i 1872 udgives retskrivningsordbogen 'Dansk Haandordbog',  der med kulturministeriets anbefaling atter går over til 'aa'. I en retskrivningsbekendtgørelse fra 1869 fastslås det, at "der skrives aa, ikke å".

I de kommende år brugtes å-tegnet i højskolekredse (fx i 'Sangbog for den danske Folkehöjskole' fra 1918), men ikke af skønlitterære forfatter. Debatten bølger fortsat om 'aa' eller 'å' gennem de kommende år.

Først den 22. marts 1948 blev det endeligt vedtaget af Rigsdagen, at 'å' skulle indføres i de danske retskrivningsregler. En opgørelse årets efter, i 1949, viste imidlertid, at kun 14 af landets 138 dagblade var gået over til brugen af 'å'.

Retskrivningsreglen fik følgende ordlyd:

”§ 2. I stedet for aa skrives å; denne bestemmelse gælder kun sprogets almindelige ord og nordiske stednavne: år 1948, påanke, stå; Århus, Grenå, Umeå, Åbo, Ålesund, Saar, Maastricht. Skrivemåden af personnavne berøres ikke af denne bestemmelse. Å-tegnets plads bliver den sidste i alfabetet.”

Hermed var diskussionen ikke slut: Skulle 'Aalborg', nu ændre sit navn til 'Ålborg'? Der blev derfor senere samme år givet valgfrihed med brugen af 'aa' og 'å' i stednavne.

Hvor skal det stå?

Og så var der diskussionen om, hvor i alfabetet 'å/aa' skulle stå: i starten eller i slutningen? Siden 1799 stod bogstavet 'aa' foran i alfabetet, før 'a' - ord med 'aa' stod før ordet 'abe'. I Sverige havde man altid haft 'å' på tredjesidste plads  altså 'å, æ, ø' - og dér står det stadig (til nogen forvirring for de, der bruger svenske ordbøger).

Med retskrivningen i 1948 blev 'å' placeret sidst i alfabetet. Men i Nudansk Ordbog 1953 blev det atter placeret først i alfabetet - hvilket mange kan forvisse sig om, ved at slå op i ordbøger fra dengang. Men fra og med 1957 blev det famøse danske bogstav 'å' placeret sidst - som vi kender i dag: 'æ, ø, å'. Ligesom i Norge.

Bolle-å og Århus

Bogstavet 'Å' kaldtes af typograferne for 'svensk å'. I folkemunde har det siden 1948 heddet 'bolle-å', et navn der i starten blev betegnet som slang.

Som følge af Undervisningsministeriets bekendtgørelse i 1948, vedtog Århus byråd den 9. september 1948, at byens navn fremover skulle skrives med bolle-Å: Århus.
Hvilket dog i 2011 atter blev ændret til Aarhus - for globaliseringens skyld.

 

Læs mere om bynavnet Århus.

Kilde bl.a.: Peter Skautrup, Å'ets historie i Seksten Århusrids, 1953. - Vibeke Sandersen, Nyt fra Sprognævnet 2002, nr.3.