Bilagstegnet

Før computerens indtog, skrev man tegnet ./. i breves margin, for at indikere, at der var vedlagt bilag.

Bilagstegn
Bilagstegn

./. Vi vedlægger bilag, hvor du kan læse mere information om dette emne.

Man kunne fx også skrive 3/. eller ./3 som betød, at der var vedlagt 3 bilag.

På computeren er det i dag besværligt at få placeret dette tegn, hvorfor man ofte i stedet blot skriver ”bilag” i teksten.

Men hvor stammer dette tegn fra?

Pisk fra 1600-tallet

Tegnet ./. er en såkaldt 'pisk'. Det har sin oprindelse i tegnet .|. der siden 1600-tallet betød 'division'. I medicinske sammenhænge kan dette tegn også betyde, at en patient 'har haft afføring' (har det mon nogen sammenhæng med bilag!?)

Indenfor handelen kan tegnet ./. (eller som vi kender det i Danmark ÷) også betyde 'minus' eller 'med fradrag af'.

Tegnet har et vist slægtsskab med :|: som indenfor musikken betyder 'gentagelse'.

Korrektur- og notetegn

bilagstegn

Obelos-tegnet markerer
forkert læsemåde
Vandret streg
> Lodret streg med prikker
> Kors

Bilagstegnet kan også have sin oprindelse fra græsk, hvor man brugte det som et tegn i margin til at markere en forkert læsemåde.

Her udviklede det sig fra en vandret streg med en lille tværstreg i hver ende ı―ı, til en lodret streg med to prikker .|., en på hver side af stregen.

Tegnet blev kaldt en obelos, der betyder stegespid. Man spiddede således den forkerte læsemåde.

På engelsk hedder tegnet 'obelisk' eller 'daggert'.

Senere har tegnet udviklet sig til et lille kors , som tidligere blev brugt som en notehenvisning i en tekst, eller i dag til at markere en afdød person.

Kilder: Syddansk Universitetsbibliotek, Odense | Carl G. Liungman, Dictionary of Symbols. | K.G. Irwin, Billeder Bogstaver, Bøger, 1960.