C.G. Jungs biografi

carl gustav jung
Carl Gustav Jung
1949

Carl Gustav Jung blev født 1875 i Kesswil, kanton Thurgau ved Bodensøen i Schweiz. 

Carl Gustav Jung blev født 26. juli 1875 og  blev oprindeligt døbt Karl Gustav Jung, men stavede fra omkring 1900 sit fornavn med C. I dokumenter fra skoletiden var han opført som Karl Gustav II Jung; romertallet II var fordi hans farfar også havde heddet Carl Gustav.

Han blev uddannet læge dr.med. og psykiater, og virkede som psykoanalytiker med det han selv kaldte analytisk psykologi.

Han døde 6. juni 1961 i sit hjem, og blev begravet på kirkegården i Küsnacht den 9. juni.

Forældrene

jung forældre
Jungs forældre
Johan Paul A. Jung
Emilie Preisswerk
1876

Jung som ung student
Jung som student

cg - emma jung
Carl Gustav Jung og
Emma Rauschenbach
14.2.1903

carl gustav og emma jung
Carl Gustav Jung og Emma
1911


jung familie børn
CG og Emma Jung
med børn. 1918
 

Faderen Johann Paul Aschilles Jung (21.3.1842 -  28.1.1896), der var uddannet teolog, blev i 1869 gift med Emilie Preiswerk (*1848 - †feb. 1923). Efter giftermålet flyttede de til Kesswil hvor han blev præst. Derefter var han præst i Laufen, og fra 1879 præst i Klein-Hünningen.

Johann Paul og Emilie fik tre dødfødte børn (1870-1873). Men den 26. juli 1875 fik de en fuldbåren søn, Karl Gustav II.

Den 17.juli 1884 fik de yderligere datteren Johanna Gertrud ('Trudi'), Karl Gustavs lillesøster. Hun døde i 1935. 

Carl Gustav og Emma Jung

I 1901 blev (Karl) Carl Gustav Jung forlovet og den 14. februar 1903 gift med Emma Maria Rauschenbach (30.3.1882 - 27.11.1955). Hendes forældre var Jean Rauschenbach (21.11.1856 - 2.3.1905) og Rosina Bertha f. Schenk (10.10.1856 - 6.3.1932)

Carl Gustav og Emma fik 5 børn: Agathe Regina (26.12.1904-28.4.1998) gift med Kurt Niehus, Anna Margaretha ('Gret' 8.2.1906 - 5.9.1995) gift med Frederick Baumann, Franz Karl Jung (28.11.1908 - 29.6.1996) gift med Lily Merker, Marianne ('Nannerl' 20.9.1910 - †1965) gift med Walther Niehus, samt Emma Helen  ('Lil' 18.3.1914 - 1.7.2014) gift med Hoerni-Jung.

Carl Gustav og Emma fik 19 børnebørn.

læs mere under slægtstavlen.

I juni 1909 flyttede han og Emma til huset Seestrasse 228, Küsnacht i Schweiz, hvor Jung boede til sin død i 1961.

I 1923 begyndte han at bygge Tårnet i Bollingen, hvor han senere bruget halvdelen af året med at skrive, meditere, arbejde med træ, stenhuggeri og sejle.

Arbejdet

Jung blev dr. med. fra Basels Universitet i 1900. Han fortsatte med at læse til psykiater hos professor Eugen Bleuler (1857-1939) på Heilanstalt Burghölzli, Zürich (psykiatrisk hospital) indtil 1909. Her avancerede han til lederkredsen af hospitalet. Hans hovedarbejdsområde var her 'dementia praecox', senere kendt som skizofreni.

I 1909 startede han sin egen private praksis som psykoanalytiker. Holdt forelæsninger i bl.a. Schweiz, England, Tyskland og USA. Gennem livet tolkede han omkring 100.000 drømme.

Fra 1905 til 1913 var Jung tillige lektor ved Zürich Universitet, hvor han forelæste om psykologi og psykoneuroser.

Han var i nogle år bl.a. præsident for The International Psychoanalytic Association (1910-1914). I 1934 blev han præsident for General Medical Society for Psychotherapy. 1935 blev han titulær professor ved Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich, og blev i 1936 æresdoktor ved Harvard Universitet. Tilsvarende æresdoktortitler fulgte i årene herefter fra universiteterne i Calcutta, Benares, Allahabad samt Oxford Universitet. I 1955 blev han æresdoktor i naturvidenskab ved Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich.

Udgav over 120 større og mindre skrifter, deriblandt 30 omfangsrige bøger, hvoraf mange er oversat til næsten alle europæiske sprog, nogle også til ikke-europæiske sprog.


Læs mere Årstal over liv og arbejder
Læs mere Jungs psykologi.

 

myspace live counter