Jung om døden

jung 1960

C.G. Jung - 1960

Drømme og døden

I 1946 fortalte Jung, at han 19 år tidligere havde haft en drøm:

”Det forekom mig, at jeg skulle dø i en alder af 73 år, altså i 1948. Men forleden dag havde jeg en drøm, der gjorde mig mindre sikker. Det ser ud som om jeg får tildelt yderligere nogle få år.”

I 1960 havde han endnu en drøm, som han fortalte til Hannah Barbara og Marie-Louise von Franz, som begge tolkede den som en dødsdrøm:

Han så 'det andet Bollingen' [hans Tårn i Bollingen], badet i et lysskær, og en stemme fortalte ham, at det nu var fuldendt og klar til beboelse. Herefter, langt derunder så han en ulvemor, der lærte sine unger at dykke og svømme i et vandløb.

Nogle dage før sin død, havde Jung tre drømme:

• Han så i en drøm en stor rund stenblok på en stor høj plads, hvori der var indhugget ordene: ” Og dette skal være et tegn til dig om helhed og enhed ”.

• En masse beholdere, keramikvaser, på højre side af en firkantet plads.

• En firkant af træer, alle med trævlede rødder, der kommer op fra jorden og omslutter ham. Der var lysende guldtråde blandt rødderne.

Døden og lynetDet lynramte træ til venstre
1986

Carl Gustav Jung døde den 6. juni 1961 kl. 16:30 i sit hjem i Küsnacht, næsten 86 år gammel.

10 dage før sin død, afsluttede han sit sidste arbejde, med et kapitel til bogen 'The Man and his Symbols', der udkom i 1964 .

Den dag Jung døde rasede et voldsomt stormvejr over Küsnacht, og et par timer efter han døde, slog et lyn ned i et af hans favorittræer i haven i Seestrasse, Küsnacht. Den dag han blev begravet, den 9. juni var det tordenvejr, og tordenen rullede, netop som der skulle holdes tale over kisten. ”Det er fars brummen”, sagde en af hans døtre.

Det lynramte træ stod stadig i haven ved mit besøg i 1986, og flere år herefter.

Dagen efter Jungs død, blev der lavet to dødsmasker af ham af Elsebeth Stoiber fra det Medicinhistoriske Museum ved Zürich Universitet.

Opnåede individuation

Havde Jung så selv opnået individuation? Hertil svarede han i et interview i 1955:

”Individuation betyder, at blive hvad man egentlig er bestemt til at blive. I zenbuddhismen har de et ordsprog: 'Vis dit naturlige ansigt'. Jeg tror, jeg har vist mit naturlige ansigt, ofte til forvirring for min samtid. Ja, jeg har opnået individuation - himlen være lovet. Ellers ville jeg være meget neurotisk.”

Liv efter døden


C.G. Jungs gravsten
i Küsnacht
(Tak fil Klaus Nerger)

Om livets afslutning, og et muligt liv efter døden, udtalte C.G. Jung blandt andet i sin erindringsbog:

• ”Selv om det ikke er muligt at tilvejebringe gyldige beviser for sjælens fortsatte liv efter døden, eksisterer der dog oplevelser, som giver stof til eftertanke. For mig er de en slags hentydninger, uden at jeg dog vil vove den dristighed at tillægge dem erkendelsesmæssig betydning.”

• ”Men for kort tid siden har jeg hos mig selv iagttaget en række drømme, der efter alt at dømme beskriver reinkarnationshændelser hos en mig velbekendt, afdød person.”

• ”Vi er på ingen måde i stand til at bevise, at noget fra os bevares evigt. Vi kan højst sige, at en vis sandsynlighed taler for, at noget fra vores psyke fortsat eksisterer efter den fysiske død.”