Personen Carl Gustav Jung

Her er et summarisk overblik over, hvem Carl Gustav Jung var som person.

jung 1893  jung 1897
C.G. Jung
som 18-årig og 22-årig


carl gustav jung

Carl Gustav Jung blev født den 26. juli 1875 i Kesswil ved Bodensøen i Schweiz, som søn af Johann Paul Achilles Jung, der var reformert præst, og moderen Emilie Preiswerk.

Hans forældre havde tidligere mellem 1870 og 1873 fået tre børn, to dødfødte piger og en dreng (Paul), der døde kort efter fødslen. I 1875 fik de så en fuldbåren dreng, døbt Karl Gustav II Jung. Ni år efter hans fødsel fik de den 17. juli 1884 yderligere en datter, Johanna Gertrud, der blev kaldt Trudi. Det blev Carl Gustavs lillesøster, der hele livet levede i skyggen af sin storebror. Hun døde i 1935.

Økonomisk havde familien ikke meget at gøre godt med, hvilket Jung fandt ud af, da han kom i skole, hvor han mødte de andre velklædte klassekammerater der fik lommepenge og rejste på ferier. ”Det gik op for mig, at vi var fattige, at min far var en fattig landsbypræst, og jeg var en endnu fattigere præstesøn, som måtte sidde i skolen med huller i skoene og våde strømper“.

Piberygende krimilæser

Carl Gustav Jung var et fysisk stort menneske, 185 cm høj, kraftig bygget og bredskuldret. Når han gik rundt ved sit tårn i Bollingen, syntes flere han lignede en typisk schweizisk bonde, hvilket han selv fandt morsomt. Han var en inkarneret piberyger, der satte pris på god mad og vin. Og så kunne han lide at læse krimier, Agathe Christie og Simenon. Han var betaget af vandet og kunne lide at sejle på søerne i sin sejlbåd og vandre i bjergene.

Han talte til dagligt Basel-tysk, men kunne skrive på både tysk, engelsk og fransk. Latin og græsk læste han uden besvær. I forbindelse med rejsen til Afrika lærte han sig også en smule swahili.

Han var præget af en schweizisk konservatisme med afsky for moderne kunst, moderne musik - og kvinder der gik i bukser.

Hele livet følte han sig ensom, ikke på grund af manglende socialitet, men på grund af en indre ensomhed, fordi han følte han vidste noget, som andre ikke vidste, og som han ikke kunne dele med dem. Trods en stor bekendtskabskreds, havde han kun få nære venner.

Bortset fra noget (nervøst) eksem han havde som barn, var hans helbred godt indtil han fik flere alvorlige hjertetilfælde da han var i 70'erne, hvorefter hans helbred skrantede.

Introvert brevskriver

carl gustav jung

Jung var et arbejdsomt og flittigt menneske, der læste og skrev meget, holdt mange forelæsninger, havde mange klienter og rejste en del. Hans samlede værker, der er udkommet på tysk og engelsk, består hver af 18 bind. Arkiverne i Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich har over 1000 artikler om og 30.000 breve til og fra Jung. Hans bibliografi omfatter alene på tysk over 350 titler.

Han kunne have op til 8-10 klienter om dagen, og siges at have analyseret mellem 80.000 og 100.000 drømme gennem årene.

Jung blev kendt for de psykologiske begreber animus, anima, selvet, arketyper og psykologisk typologi. Som en del af hans arbejde med psyken, studerede han også mytologi, religion, alkymi, astrologi, parapsykologi og fremmede kulturer.

Trods denne udadvendthed, betragtede han sig selv som en introvert tænketype, uagtet han havde en særdeles god intuition.

Ingen jungianere

Han var ikke tilhænger af at have disciple - „Jeg ønsker ikke at nogen skal blive en jungianer. Jeg ønsker frem for alt, at mennesker skal blive sig selv. Hvis jeg en dag skulle have skabt en ny 'isme', så vil jeg har fejlet med alt, hvad jeg forsøgte at gøre“, sagde han.

Jung havde stor humoristisk sans og en rungende latter. Skønt han ofte talte meget, var han også god til at lytte til andre mennesker, og var meget omsorgsfuld for sine klienter. Han troede på det enkelte menneskes værdi. Overfor mennesker der havde hjælp behov og som interesserede ham, var han hjælpsom. Men når han havde gennemskuet dem eller de kedede ham, var fortryllelsen borte., og så kunne han være afvisende.

Temperamentsfuld dæmon

carl gustav jung

Han var ærekær, meget temperamentsfuld og sagde tingene ligeud, hvilket omgivelserne kunne opleve som hensynsløs og fornærmende, især hvis de ikke forstod eller kendte ham. I hans livsaften erkendte og forklarede han dette med, at han havde en indre dæmon, som drev af med ham. Dette var med til at skaffe ham mange fjender.

Han brød sig ikke om small-talk, men foretrak inspirerende og opbyggelige sam­taler, der helst skulle dreje sig om hans faglige interesseområder. Han foretrak al­tid, at hans forelæsninger skulle foregå i små forsamlinger på 20-30 personer. De store forsamlinger havde han ubehag ved – men kunne sjæl­dent undgå dem.

Læs mere C.G. Jungs slægt og arbejde